Tagovi

Facebook u frižideru

Ovaj dnevnik je prvenstveno inspiriran doga?ajima koje je Mrak opisao u svom blogu Zašto se Ivo Sanader boji Nikše Kle?aka?. Tako?er, velik dio materijala koje sam iskoristio plod je pisanja nekolicine blogera, u prvom redu smogismogija i DeVeT-a. U biti radi se o svojevrsnoj rekapitucaciji napisanog, no nisam mogao izdržati - ovo je moralo i?i na papir (ekran).

Dakle, za neupu?ene - pri?a je zapo?ela kada sam u petak nave?er pro?itao Mrakov blog. Nisam mogao vjerovati. Otprilike u isto vrijeme se informacija pojavila i na index.hr, a potom i na ostalim portalima. Prenosim najavažniji dio:

Predsjedniku Foruma mladih SDP-a Nikši Kle?ku iz Dubrovnika danas je pretresen stan, a on je priveden na obavijesni razgovor zbog grupe "Kladim se da ?u na?i 5000 ljudi koji ne vole Sanadera" koju je pokrenuo na društvenoj mreži Facebook.
Da je priveden potvrdio nam je glasnogovornik PU dubrova?ko-neretvanske Ivan Kukrika, koji je kazao da je Kle?ak priveden zbog reme?enja javnog reda i mira po nalogu prekršajnog suca, i da se radilo o "isticanju slika i simbola na javnom mjestu", no zasad se još "ne zna kakvih". Više informacija trebalo bi biti poznato sutra ujutro, dodao je Kukrika.

Ve?ernji je ubrzo reagirao i na pri?u pokušao nabaciti spin:

FACEBOOK Predsjednik Foruma mladih SDP-a u Dubrovniku na policiji
Priveden zbog kukastog križa, slova 'U' i Sanadera.
U policiji nam je re?eno da je povod za akciju prema predsjedniku mladeži SDP-a fotomontaža premijera Ive Sanadera s kukastim križem i slovom “U” koja se navodno pojavila na njegovoj grupi. No, kako takav sadržaj u policijskoj akciji nije prona?en, Kle?ak je nave?er pušten ku?i.U Odjelu za odnose s javnoš?u Ravnateljstva policije tvrde da slu?aj nema nikakve veze s politikom, nego da policija ne?e tolerirati nikakvo isticanje naci-fašisti?ke simbolike, bez obzira gdje se pojavljuje – na internetu, koncertima ili stadionima. To je, kažu u Ravnateljstvu policije, prekršaj i za njega ?e se svaki put podnositi prijave.

Izjave koje dolaze iz policije, a koje Ve?ernjak nekriti?ki plasira u javnost, notorna su laž i manipulacija. Policija je u posljednjih godinu dana imala više nego dovoljno konkretnih situacija u kojima je mogla demonstrirati svoju politiku nulte tolerancije prema isticanju naci-fašisti?ke simbolike, bez obzira gdje se pojavljuje – na internetu, koncertima ili stadionima: od nogometnih utakmica reprezentacije, do Thompsonovih koncerata. No nije napravljeno (skoro) ništa po tom pitanju, osim što je suspendiran policijski inspektor koji uistinu jest pokušao napraviti ono što mi nalaže zakon.

Prozirnost ovakvih policijskih floskula je izrazito lako razotkriti, budu?i par minuta pretraživanja Facebooka daje desetak grupa koje uistinu promoviraju fašisti?ko i nacisti?ko znakovlje i ideologiju: Za dom spremni!!!, Za Dom... Spremni!! I na Stadionima, Za Dom Spremni-M.P.Thompson, Jer svi smo mi,jer svi smo mi USTASE!!!!!!!!!, Ustase, Nezavisna Država Hrvatska (NDH) , Ubij Srbina!!, Srbe na vrbe!!!!... Kada bi policija uistinu radila ono što u Ve?ernjaku tvrdi da radi, onda bi ve? odavno pokucala na vrata tvoraca tih grupa...

No ?ak i da je Nikša Kle?ak na grupi koju je osnovao postavio fotomontaže koje povezuju Sanadera i nacisti?ke simbole, ?ak ni to ne bi bio razlog za ovakvu policijsku akciju. Naime takve akcije ne predstavljaju promociju nacisti?kih znakova, ve? legitimnu politi?ku poruku o neprihvatljivosti djelovanja pojedinog politi?ara. Svijet je prepun politi?kih poruka, u kojima se pojedini politi?ari u negativnom kontekstu povezuju sa retorikom ili ponašanjem nacista. Ovo su samo dva primjera iz bliže prošlosti koje sam našao nakon 30 sekundi googlanja.

Jedini zaklju?ak koji se može izvu?i iz ovog doga?aja jest da je represivni aparat, potpomognut pravosu?em izvršio nedopušteni pritisak na autora Facebook grupe, s jednim jedinim razlogom - uvo?enjem verbalnog delikta prema temama za koje represivni aparat utvrdi da su uvredljive prema predsjedniku Vlade. Kako se radi o slijedu doga?aja u kojem je svoje prste imala i policija i pravosu?e, o?ekujem, ne - ZAHTJEVAM od ministra Karamarka, ministra Šimonovi?a i premijera Sanadera da se prije svega na?elno odrede prema opisanom doga?aju, pogotovo u svjetlu ?lanka 38 Ustava Republike Hrvatske:

Jam?i se sloboda mišljenja i izražavanja misli.
Sloboda izražavanja misli obuhva?a osobito slobodu tiska i drugih sredstava priop?avanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priop?avanja.Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. Jam?i se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješ?u povrije?eno Ustavom i zakonom utvr?eno pravo.

Nakon ?ega moraju uslijediti konkretne akcije na dvije razine. Glavni ravnatelj policije Faber mora provesti istragu i utvrditi od koga je potekla ova neopravdana represivna policijska akcija, dok ministar Šimonovi? mora javnosti predstaviti plan kojim ?e se uvesti kriteriji u rad sudaca. Naime, naše sudstvo ne poznaje presedane, pa nam se dešava da suci proizvoljno i prama vlastitom naho?enju donose potpuno suprotne odluke u identi?nim situacijama. Najbolja ilustracija za to su tužbe protiv Vlade koju su svojedobno podnjeli ?lanovi Sindikata znanosti zbog neisplate boži?nica - od riješenih IDENTI?NIH pilot tužbi, jedan mali postotak je rješen u korist Vlade (cca 2-3%), kod su ostele riješene u korist Sindikata. Takva praksa garantira samo jednu stvar - da temeljna ljudska prava ovise o samovolji i hiru pojedinih sudaca, bez ikakvih posljedica za iste. Takvo stanje u pravosu?u jednostavno - nije prihvatljivo.

U svakom slu?aju, dok ?ekamo službene reakcije odgovornih institucija, internet, ali ni civilna i politi?ka scena ne miruju. Reakcije se o?ekuju od Hrvatske blogerske organizacije, te od politi?kih stranaka, prvenstveno SDPa. No po mom mišljenju o ovoj temi bi se morali oglasiti svi kojima je stalo do slobode javne rije?i, od HHOa, do HNDa. Novinar i organizator Zagreb Pridea Marko Jur?i? kao odgovor na orvelovsko uhi?enje na Facebooku pokrenuo grupu Upadnite meni u stan, bando gestapovska, Hrvatska nije policijska država!, koja je policiji servirala baš ono što su kod Nikše Kle?aka navodno tražili (slika desno), a pokrenute su i dvije grupe za pružanje potpore Nikši Kle?aku: Potpora Nikši Kle?aku ?ije je uhi?enje naredio Ivo Sanader! i PODRŽIMO NIKŠU KLE?KA -DOLJE VERBALNI DELIKT!!. No vjerojatno je najvažnija reakcija koju je ovaj represivni potez vlasti izazvao na grupi Stegnite vi svoj remen bando LOPOVSKA-ORGANIZIRAJMO VELIKI PROSVJED! na kojoj se priprema prosvjed koji ?e se 5. 12 održati u više gradova u Hrvatskoj.

U kona?nici, jasno je da vlast u Hrvatskoj pokušava ovakvim nemuštim, kratkovidnim i nedemokrati?nim potezima staviti brnjicu na usta mediju nad kojim jednostavcno - nemaju kontrolu. Ako se prisjetimo da je upravo preko Facebooka organiziran uspješan prosvjed srednjoškolaca protv državne mature, malo manje uspješan, ali ipak zna?ajan prosvjed studeanta, da se preko Facebooka kao socijalne mreže proširila pri?a o tome kako je Sanader ukrao Boži?, postaje jasno zašto bi Sanader, pored pla?a, u frižider najra?e pospremio i - Facebook.

Komentari

mislim da smo sve krivo

mislim da smo sve krivo razumjeli - ova priča sa privođenjem Nikše je u stvari marketinški potez u funkciji promoviranja mogućnosti interneta i treba ga promatrati kao jednu od "čitave lepeza mjera" Programa e-Hrvatska 2007. koji pak je "jedan od prioriteta Vlade Republike Hrvatske čiji ciljevi obuhvaćaju napore Vlade RH da hrvatsko društvo transformira u informacijsko društvo poduzimanjem koordinirane, sveobuhvatne i dinamične akcije radi bržeg iskoraka Hrvatske u informacijsko društvo, kako bi se građanima i gospodarstvu Hrvatske omogućila najkvalitetnija i najšira moguća uporaba i razmjena informacija i time otvorio prostor aktivnog sudjelovanja u globalnim tokovima."
nakon Jubitoa još jedan genijalan potez na popularizaciji informacijske tehnologije i interneta.
http://e-hrvatska.hr/sdu/hr/ProgramEHrvatska/OProgramu.html

Tko je glasao

Show must go

Show must go on!!!!!

Seksualne sklonosti uvrštene u arsenal političkog oružja.

Nema veze što nema veze sa strankom, ima sa iznajmljenim prostorijama.

Sutra, to i to se dogodilo u "SDP-ovom gradu".

Prekosutra, to i to se dogodilo u "gradu u kojem djeluje i SDP".

Bit će da skori izbori izazivaju sve veću nervozu.

B-52

Tko je glasao

Svako malo otkrivamo toplu

Svako malo otkrivamo toplu vodu i čudimo se je osim epiteta banana države, Hrvatska i policijska država u kojoj se od 1990 do danas nije ništa promijenilo.

Da ne bude zabune ovo se odnosi i na razdoblje u kojem je pokojni Račan vodio koaliciju rogova u vreći.

Policija samo radi svoj posao, reče onaj veleumni policijski glasnogovornik i naravno ostade živ, jer čovjeku je to posao, kao i onom eskadronu pendreka koji su sa sudskim nalogom za pretres, razmilili po stanu Predsjednika Foruma mladih SDP-a Nikši Klečku iz Dubrovnika.

Netreba se čuditi da naše sudstvo ne funkcionira, jer mu je uvijek na čelu bilo nešto šućmurasto stranački poprdak, strukovni isprdak, spadalo i klimavac poput stranačke soldatuše Ana Lovrin, a ni u aktualnom ministru se ne da naslutiti da se pojavila lasta koja bi donijela proljeće u pravosuđu.

Elem, narodna mudrost kaže da protiv vjetra ne valja pišati, pa je ovaj sudski nalog samo dokaz da su sudci ne samo izvršitelji, već i zaštitnici svojih političkih mentora.

Zašto se onda čuditi da je u Hrvatskoj kao u Sri Lanki, Kubi, Zanzibaru, ili Venezueli samo se hrvatski "the current President of Banski dvori" ne zove Hugo Rafael Chávez Frías već Ivo Sanader, koji s lakoćom mijenja ministre policije, pravosuđa, ili bilo kojeg drugog "dorftrotla" i potrkača iz njegovog kabineta voštanih figura.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Pozdrav svima u prolazu

Pozdrav svima u prolazu nakon dugo vremena.
Sanaderova nazi-slika stoji na internetu već godinama.
Štoviše, ista je redovito bila na prvoj stranici Google-a Images pod pojmom "Sanader".
Danas je možete naći ako u Google "Images" upišete Nazi Sanader.
Objavljena je 2005. na nekom talijanskom forumu.
Ne znam je li igdje postavljena.
http://italy.indymedia.org/news/2005/04/777206_comment.php
http://italy.indymedia.org/uploads/2005/05/nazi_sanader.jpg
Još je uvijek na istoj stranici, skupa s identičnim i sličnim montažama Pape Benedikta XVI.

Situacija je lošija nego li se uopće može zamisliti. Policija pretražuje računala. Tko god boravi na internetu, puni su mu Temporary files na računalu različitih slika jer ih računalo automatski sprema. Svi koji su na internetu vidjeli sliku Nazi Sanadera sad ju imaju pohranjenu u računalu. Dovoljno za pretres, premetačinu i iživljavanje od strane države.

Tko je glasao

Ministre gospodarstva, evo

Ministre gospodarstva, evo tek sad uočih post...jesi bio u Remetincu kod Petrača ?

ajde, krava te izbola, daj neki dnevnik...:)

Tko je glasao

Tko god boravi na internetu,

Tko god boravi na internetu, puni su mu Temporary files na računalu različitih slika jer ih računalo automatski sprema. Svi koji su na internetu vidjeli sliku Nazi Sanadera sad ju imaju pohranjenu u računalu. Dovoljno za pretres, premetačinu i iživljavanje od strane države.
download: ccleaner.com :),:)

Tko je glasao

CCleaner je dječja igračka

CCleaner je dječja igračka (doduše good za obične smrtnike) prema buldožerima cleaner-ima...iza kojih ostane tek blijedo sjećanje...:)

Tko je glasao

Pozdrav. Kakav clscliner?

Pozdrav. Kakav clscliner? Prvo fajervolovi, pa antivajrusi, pa klineri, pa proksiji, pa rešetke na prozorima i od 100 000 fejsovaca ostati će ih 100 dovoljno potkovanih i upornih lamentirati o doktoru Ivi. I to se onda zove kružok dežurnih kvaziintelektualnih bundžija i luđaka aka pollitika.kom.
Ovo je tek početak. Fejsbuk i ujedinjeni branitelji su 1000 puta gori neprijatelji od svega ostalog vladajućoj strukturi. Procjenjujem da će se na uništavanje ta dva centra utrošiti cca 99,99% svih mogućnosti, volje, vremena i sredstava kojima raspolaže dr. Ivo, ostatak će se utrošiti na pregovore s EU, pa tek onda na rješavanje nekakve navodne gospodarske krize.
Najvažnije je odrediti prioritete.

Tko je glasao

hehe, nek si ti nama zdrav,

hehe, nek si ti nama zdrav, mnogi se prepali da te Polančec nije uzeo za savjetnika...ma jok !
taj CCleaner (besplatan je , skini ga) drže čak i profesionalci, ali isključivo da im se PC ne zaštopa uobičajenim dnevnim smećem...hehe, za pravo čišćenje protiv soe, postoje buldožeri...:)

Tko je glasao

Procjena: 150 000 članova

Procjena: 150 000 članova Facebook grupe do dana prosvjeda ako se ništa ne poduzme
Kanaliziraj stanje svijesti: SDP, kriminalci i pedofili stoje iza svih Facebook operacija
Akcija 1: izvrši bučno privođenje nekog s Facebooka
Rezultat 1.: smanjen dotok ljudi na Facebook - strah
Akcija 2: neka privedeni ima stranački background
Rezultat2: smanjen dotok ljudi na Facebook - oni koji ne vole SDP će se zamisliti tko ih vodi
Akcija 3: objavi da se privedeni bavi pedofilijom i kriminalom
Rezultat 3: smanjen dotok ljudi na Facebook - nitko ne želi biti u grupi koju vodi pedofil ili kriminalac
itd.itd.
Akcija x: objavi podatak da je stalo popunjavanje Facebook grupe (nema nikakve veze što se radi o različitim grupama....80% ljudi u Hrvatskoj ne kuži što su to grupe i sl).
Rezultat x: demotiviranje dolazaka na Facebook i demotiviranje organizatora prosvjeda

Krizno "komuniciranje". :)

Tko je glasao

Samo da ukažem da ti je u

Samo da ukažem da ti je u prvom citatu krivi link (umjesto na citiranu grupu "Kladim se da mogu ..." vodi na grupu "Za dom spremni" :-)

Tko je glasao

hvala, popravljeno. :)

hvala, popravljeno. :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nisi mora popravjat!

Nisi mora popravjat!

Tko je glasao

Reakcije se očekuju od

Reakcije se očekuju od Hrvatske blogerske organizacije, te od političkih stranaka, prvenstveno SDPa.

Član Predsjedništva SDP-a Ranko Ostojić u Splitu je oštro osudio postupak policije koja je jučer popodne privela 22-godišnjeg Nikšu Klečaka. Ostojić je kazao kako je Klečak, poput tisuća drugih, na Facebooku izrazio svoje stajalište, zbog čega je maltretiran, a ništa mu nije nađeno. Ono što tražimo je isprika i pojašnjenje zašto se to događa i tražimo zaustavljanje takve prakse, kazao je Ostojić.

no sad sam se sjetio jos jednog detalja - nedavno je sanader javno objasnjavao faberu sto je posao sefa policije. mislim da bi sad sanader, buduci je takav autoritet za definiranje rada policije, trebao objasniti javnosti da li je ovaj postupak policije upravo ono sto premijer od policije ocekuje.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

bravo sale. i ja sam nešto

bravo sale. i ja sam nešto napisao o zloupotrebi slobode govora zaštićenih životinjskih vrsta te njihovom nesankcioniranju . u današnje vrijeme zabrinjava postojanje Facebook grupa čiji korisnici još uvijek nisu izašli iz pećine.

Tko je glasao

Ne znam zašto (vraga, znam,

Ne znam zašto (vraga, znam, i te kako znam) pada mi na pamet onaj "genijalac" koji je detaljno i ne tako davno proanalizirao program Radia 101 i tumačio kako je program podijeljen na jutro, podne i poslijepodnevnu večer. ;)
Tada je inicijator bio Tuđman, sada nemamo baš previše sumnji da je incijator....a vidi čuda.... iz iste stranke. Vuk dlaku mijenja, ali čud nikada.

Tko je glasao

@swirl: Ne znam zašto

@swirl:
Ne znam zašto (vraga, znam, i te kako znam) pada mi na pamet onaj "genijalac" koji je detaljno i ne tako davno proanalizirao program Radia 101 i tumačio kako je program podijeljen na jutro, podne i poslijepodnevnu večer. ;)

Zaboravio si pripomenuti, za one koji se ne sjećaju, ili mlađe koji ne znaju, najvažnije: nakon toga je dao svoje ekspertsko mišljenje da je to jedna banalna i zastarjela koncepcija i da im zato treba oduzeti koncesiju i dati drugome. :))

Neki profesor čini mi se na Fakultetu političkih znanosti ili tako nešto. Sjeća li se itko kako se lik zove?

Tko je glasao

marko sapunar

marko sapunar

Tko je glasao

btw, covjek sad iste

btw, covjek sad iste predmete predaje na filozofskom fakultetu sveucilista u mostaru.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Kako se radi o slijedu

Kako se radi o slijedu događaja u kojem je svoje prste imala i policija i pravosuđe, očekujem, ne - ZAHTJEVAM od ministra Karamarka, ministra Šimonovića i premijera Sanadera da se prije svega načelno odrede prema opisanom događaju, pogotovo u svjetlu članka 38 Ustava Republike Hrvatske

Po čvrstom pravilu naše prakse ovakvi događaji i zahtjevi pomažu i rezultiraju prevođenja u zastaru i zaborav (izraz u slučaju Komercijalna banka Zagreb, svi 100 % za) velikih svinjarija, uklanjaju bilo kakvih pokušaja i ljudi koji bi nešto rješili i izmjenili, preobražaaju javno najpoznatijih lopina u velike borce za pravdu te proizvodnju ponekog "uspješnog" slučaja rješenja od strane široko združenihs naga kao čuveni slučaj Knešaurek nenamjenskog trošenja 60.000 kuna i sada vjerojatno dvojbeni slučaj oko 30.000 kuna nafte u zagrebačkim cestama.

Zato ćemo, po čvrstom običaju, malo pričekati za vidjeti o čemu su tu stvarno radi i čemu služi, što ne zanči da treba stajati sa aktivnostima oko toga, dapače, ali znači da treba imati na umu prethodnih 3 mlijuna slučajeva i njihov 99,99 % -tni rezultat.

Tko je glasao

Eto, upravo sam to čekao i

Eto, upravo sam to čekao i to upravo tebe, da pitaš:
Što se tu ustvari valja iza zavjesa?
Koja količina love upravo nestaje zaklonjena ovim dimnim efektima?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Nije greda, ionako nas ceka

Nije greda, ionako nas ceka nacionalizacija.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nije greda, ionako nas ceka

Nije greda, ionako nas ceka nacionalizacija.

Da, ali nacionalizacija onih djelova a la "Diona", brodogradilište "Viktor Lenac" i drugo, sve s dugovima puno većim od najoptimističnije vrijednosti.

A gdje se samo muze lova to je već čvrsto osigurano pomoću jakih država i sila.

Tko je glasao

Upravo sam fb grupu "Ubij

Upravo sam fb grupu "Ubij Srbina!" prijavila zbog promidžbe fizičkog nasilja protiv srpske etničke grupe, govora mržnje i fašističkog režima. Zanima me što će učiniti administratori Facebook-a.

HBO se u slučaju štenglovi vs. Fintić (vukovarac.net) založila za ustavnu zaštitu slobode govora na internetu i aboliciju svih koji su došli na udar pravosuđa zbog tuđih postova ili zbog objava kojima se kritički progovara o pojavama u društvu i javnim osobama. Članak 38. Ustava RH ne pokriva govor mržnje i pozive na nasilje.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ova ti je odlična! Ajd baš

Ova ti je odlična! Ajd baš da vidimo kako izgleda konkretizacija želje da se grupa koja promiče govor mržnje eliminira prijavljivanjem administratorima FaceBook-a. Koliko vidim, jedna je grupa tog naslova isključena. Možda su admini već reagirali. Ali vidim još nekoliko asocijativnih grupa:
http://www.facebook.com/group.php?gid=51971685089#/s.php?ref=search&init...
Zanima me samo kako će se dalje odvijati kad ovi mrzitelji uoče tvoje (naše) nastojanje. Naime, u pet minuta se može otvoriti pet grupa, ako je čovjek vičan. Hoće li nas tada kao geografsko područje FaceBook potpuno izbaciti? A što ako netko na ovaj način odluči eliminirati grupe koje se zalažu za javno dobro? A što ako...?
Nisam siguran da je na ovaj način moguće spriječiti govor mržnje, možda malo smanjiti javno prisustvo, ali tek tada očekivati razna "tajna bratstva po krvi i etnosu", što nisam siguran da nosi dobro...
No, baš da vidimo kako će ovo napredovati.

Tko je glasao

Napredovat će tako da su

Napredovat će tako da su maloprije u RTL dnevniku obznanili da doduše sliku s nacističkim obilježjima nije objavio Nikša ali da jest jedan od članova grupe i da je on kao administrator grupe odgovoran za sve objavljene sadržaje.

Poznat scenarij, osobito tebi?

Nije prošlo prvotno obrazloženje, nije ni podmetanje pedofilije pa sad ide treća varijanta.

Hm, policija IDE DALJE?

P.S.

Da li je za dokazat takvu stvar, kad bi i bila točna, potreban pretres Nikšinog stana i računala ili je dovoljno kopirat stranicu i podnijeti prijavu?

B-52

Tko je glasao

Slično javila i NOVA TV

Slično javila i NOVA TV upravo. Ali su naveli i ukupan broj prijava Nikše Klečaka policiji. Je li riječ o krivom parkiranju, puštanju preglasne glazbe... ili nešto teže.... naravno nije spomenuto.
Nego.... koliko su ono karlovačke novine objavile da ima prijava policiji vlasnik kafića koji je prijavio "zlatnu mladež"?

Tko je glasao

"Slično javila i NOVA TV

"Slično javila i NOVA TV upravo. Ali su naveli i ukupan broj prijava Nikše Klečaka policiji."

To samo dokazuje zavidnu visinu neprofesionalnosti kadrova koji su iz HTV-ovih rasadnika, regrutirani kao vodeći kadrovi na NOVOJ TV.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mislim da šest. Fakat,

Mislim da šest.

Fakat, povremeno čitamo kako su neki podnijeli kaznene prijave protiv pojedinih političara ali još nikad nisam čuo da bi se pisalo npr. "Premijer Sanader, protiv kojega je podnešeno 3 kaznene i dvije prekršajne prijave, danas prije podne otvorio Pelješki most".

Ne znam zašto se podatak o broju prijava redovito navodi kod onih koji nešto učine ili su protiv vladajuće stranke.

B-52

Tko je glasao

...još nikad nisam čuo da

...još nikad nisam čuo da bi se pisalo npr. "Premijer Sanader, protiv kojega je podnešeno ...
A znaš kako kažu, quod licet jovi non licet david bowie.
U nekim slučajevima ni suđenje za ratni zločin nije vrijedno pažnje. :)

Tko je glasao

Da, to je poznat scenarij i

Da, to je poznat scenarij i vapi do neba da se slobodom govora na internetu pozabave ustavno-pravni stručnjaci. U posljednje vrijeme uzalud obijam e-mail adrese takvih, ali mi ili ne odgovaraju ili su im odgovori izvan vremena i prostora (kao da su prespavali pojavu interneta). Zato suci i sutkinje po svom osobnom nahođenju novi medij definiraju bilo kao oglasnu ploču bilo kao nakladništvo.... i efikasno rade kao produžena ruka onih koji bi u korjenu sasjekli svaku slobodu, a kamoli ne slobodu govora svojih neistomišljenika.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci