Tagovi

Dogradnja kirurgije Op?e bolnice Varaždin – s pravim modelom financiranja realizacija mogu?a ?ak i u razdoblju recesije

Obzirom da nam je država u recesiji, bez obzira što to neki nevoljko priznaju, izjave aktualne županijske vlasti kako je gradnja i dogradnja kirurgije Op?e bolnice Varaždin odgo?ena za neka bolja vremena i ne ?udi previše... Iako je ista na sva usta pompozno najavljivana za ovu godinu, ako je suditi po najnovijim izjavama aktualnog Župana – od gradnje, nažalost, ne?e biti ništa!

Ina?e, isho?ena je sva potrebna dokumentacija za po?etak gradnje te zatvorena financijska konstrukcija, no bojim se kako glavni problem odgode gradnje i dogradnje leži u tome što država nije odobrila, a kamoli osigurala tražena financijska sredstva. Obzirom da je procijenjena vrijednost investicije dogradnje kirurgije u Op?oj bolnici Varaždin, uklju?uju?i opremu iznosi 200 milijuna kn, a od države se o?ekivalo ?ak 160 milijuna kuna financijskih sredstava, ve? sam se u samom po?etku predlaganja i definiranja financijske konstrukcije za ovaj projekt pribojavao kako je cijela pri?a na jako klimavim nogama. Nažalost, bio sam u pravu jer su o?ito recesija i kriza ovaj kapitalni projekt stopirale do daljnjega...

Ina?e, rije? je o iznimno velikom zahvatu u kojem bi se dogradilo ?ak 8.919 m2 novog prostora za smještaj centralnog hitnog medicinskog prijema i preseljenje otorinolaringologije te urologije u svrhu objedinjavanja kirurških djelatnosti, ali i adaptiralo 3.200 m2 postoje?eg prostora. Stoga mi je obe?anje da ?e se 160 milijuna kuna namaknuti iz državnog prora?una, unato? recesiji i ?injenici da je aktualnoj županijskoj vlasti isto garantirano i obe?ano od strane politi?kih istomišljenika, od samog starta djelovalo pomalo nerealno. Ne manje važno, iz županijskog prora?una za ove je svrhe do sad zapravo osigurano svega 500.000,00 kn, dakle rije? je o iznosu koji je mizeran u odnosu na cjelokupne troškove gradnje i dogradnje. Nadalje, odlukom Županijskog poglavarstva održanog 18. velja?e donesena je odluka da se od ukupno 20 milijuna kuna dodijeljenih sredstava izme?u zdravstvenih ustanova u vlasništvu Varaždinske županije za ovu godinu, najviše - 13 milijuna kuna – da Op?oj bolnici Varaždin, ali isklju?ivo za investicijsko održavanje, što je samo dokaz kako se rješavanje 'slu?aja kirurgija' definitivno prolongira do daljnjega. No, obzirom da nam je država u recesiji, a kirurgija hitno potrebna gra?anima, sudjelovao sam u osmišljavanju novog prijedloga financiranja ovog projekta, koji bi bio ostvariv ?ak i ovom teškom razdoblju u kojem radnici iz dana u dan strahuju za svoja radna mjesta, a država treba vratiti ukupno 8,4 milijarde eura inozemnog duga, u godini u kojoj ?e se više trošiti, a manje proizvoditi i zara?ivati.

Dakle, prijedlog financijske konstrukcije koji i sam osobno potpisujem je da Grad Varaždin u sljede?e ?etiri godine izdvoji po 10 milijuna kn, a obzirom da se u projekt ide zajedni?ki s Županijom, ona bi u istom razdoblju trebala osigurati identi?nu svotu iz decentraliziranih sredstava. Obzirom da je vrijednost projekta ?ak 200 milijuna kuna, iznos od 70 milijuna kn, koji predstavlja trošak opreme, uzeo bi se na leasing te bi se pla?ao iz redovnog prora?una Županije, kao i iz redovnih priljeva bolnice. U tom slu?aju, ostalo bi svega 50 milijuna koje treba namaknuti, a iste bi se zatražile od države ili osigurale korištenjem strukturnih fondova iz kojih ?emo na raspolaganju imati 558 miljuna €, te ?e nam biti dostupni ulaskom RH u EU. Nemanje važno, ovim je fondovima pokriveno i financiranje zdravstvene zaštite za sve regije koje imaju BDP manji od 75% EU25, a tu spada i naša Županija.

Sve u svemu, uvjeren sam kako bi se i u aktualnim okolnostima ipak znatno lakše uspjelo od države osigurati 40 milijuna kuna, umjesto trenutno zatraženih 160 milijuna kuna te da bi se projekt financiran na ovaj na?in prije realizirao, što i jest u interesu mještana naše Županije.

Detaljnu razradu projekta financiranja gradnje i dogradnje kirurgije Op?e bolnice Varaždin pogledajte ovdje.

www.stromar.hr

Komentari

Od dva bivša taubeka na

Od dva bivša taubeka na istoj grani,
odletio jedan, pa nas bajkama hrani!

Tko je glasao

Predrag, 8919 kvadrata za

Predrag, 8919 kvadrata za 200 milijuna??????
A ja sam v Čakovcu 2000. osmoslil model 12 500 kvadrata za 83 milijuna , oprema 30 miljuna.
Model: 50% decentralizirana, 35% država i 15% županija. Hipotekarni kredit banke (za hipoteku je data bolnica). Natječaj za izvođača po sistemu ključ v ruke. Dodatnih radova ni bilo. Onda je Vlahušić toga modela zel i za Zabok. Ljubičić je najprije to proglasil kriminalnim modelom a onda je isti model zel i za Koprivnicu.

Tko je glasao

Bok Drago, dakle, mi smo u

Bok Drago,

dakle, mi smo u Varaždinskoj županiji u razdoblju kad ste vi uređivali svoju školu potpuno uredili rodilište te imali veliku investiciju u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama, i to na isti način kao što ste i vi financirali svoju bolnicu. Naravno da smo istim modelom htjeli dograditi kirurgiju, ali uvaženi ministar Ljubičić, kojega spominješ, nije htio ni čuti za bilo kakvu investiciju u našoj Županiji. To je ujedno i razlog zbog kojeg smo morali kreirati potpuno novi model financiranja.

Projekt za dogradnju kirurgije izradio je arhitektonski projektni zavod iz Zagreba i projekti su prošli sve potrebne revizije u Ministarstvu. Od projektanata smo dobili projektne cijene po kojima cijela investicija iznosi 200 milijuna kuna. No, mislim da će natječaj ipak smanjiti cijene, barem u građevinskom dijelu sa 130 milijuna na 110 milijuna, a što se tiče investicije u opremu, troškovi su izuzetno veliki jer je riječ o smještaju cijelog operacijskog bloka s čak 9 operacijskih sala, smještaju intenzivne njege, sterilizacije, transfuziologije i dijela rendgena, a svakako će najskuplje biti opremanje operacijskih dvorana. Inače, ova je kirurgija predviđena i za hitan centralni prijam.

Znaš sigurno i sam da postoji jako velika razlika u opremanju opće bolnice te same kirurgije.

Tko je glasao

Prijelozi poput ovog u kojem

Prijelozi poput ovog u kojem konkretno nudite soluciju zatvaranja financijske konstrukcije su više nego 'normalne ideje' u ekonomskom svijetu.

Sve u svemu, uvjeren sam kako bi se i u aktualnim okolnostima ipak znatno lakše uspjelo od države osigurati 40 milijuna kuna, umjesto trenutno zatraženih 160 milijuna kuna te da bi se projekt financiran na ovaj način prije realizirao, što i jest u interesu mještana naše Županije.

Bez obzira što nisam iz te županije, vjerujem kako nema velike razlke između određeni pokušaja razno razni manipulacija poput one koje smo gledali u 'mini seriji' Đapić želi izgraditi dvoranu za duplo više novaca od onoga što Glavaš predlaže.... i na kraju je bilo po Glavaševom... Grad Osijek je uštedio više od 50% na tom projektu!

Ako malo pregledaš taj scenarij događaja onda vjerujem da ćete biti dobro pripremljeni za 'reprizu iste serije' u Vašem kraju, samo sa drugim glumcima. Nemojte odustati, ako može se Slavonija inatiti onda može i VŽ isto tako.

Adut u takvim pregovorima će biti odgovor na jedno pitanje:
'Tko će otvarati taj kompleks?'
Ako budete tvrdoglavi po tom pitanju onda neće ništa biti od toga svega, ako dopustite tim malograđanskim političarima kojima je jedino stalo do rezanje traka i slikanje u ime tuđi uspjeha.. onda možda imate šanse progurati ovakav bezbolniji prijedlog uz podršku 'velikog brata' ...svemoguće partije RH.

Good luck.

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Kupujmo varaždinsko:)

Kupujmo varaždinsko:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci