Tagovi

Čuvajte se privatnih detektiva

Pravo na privatnost. Zaštita osobnih podataka. Pravo na dostojanstvo.

U Hrvatskoj je pravo na privatnost zajamčena Ustavom. I osobni podaci stvar su zaštite. Zato je svojedobno i onaj JMBG, koji sada odlazi u povijest, brisan s osobnih iskaznica. Jer je otkrivao podatke o rođenju. Svi građani imaju pravo na dostojanstveni život. Lijepo zvući, zar ne? Nažalost, to je tako samo u proklamacijama.
Ako pak ste pomislili da onaj ili oni koji vam uskraćuju pravo na privatnost, koji čeprkaju po vašim osobnim podacima ili vam ugrožavaju dostojanstvo krše zakon, gadno ste se prevarili.
A još ste se više prevarili ako ste pomislili da to čeprkanje po vašoj privatnosti i osobnim podacima koje može ugroziti vaše dostojanstvo radi samo država, državna tijela, policija ili tajne službe. Ako Sabor usvoji novi Zakon o radu i Zakon o privatnim detektivima u tekstu kako ga je predložila Vlada, svaki poslodavac biti će ovlašten da o vama prikupi podatke koje on sam zapiše u pravilnik. A pošto poslodavci nemaju puno vremena, prikupljanje podataka povjetiti će privatnom detektivu. A u tom slučaju imati će te dva dosjea, jedan u policiji i onaj drugi, kod privatnog detektiva. Kod kojeg? E, to nećete znati.

„ Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.
Ako je osobne podatke iz stavka 1. ovog članka potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama .... poslodavac mora unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama“ (članak 34 Prijedloga Zakona o radu)

Tako eto naša Vlada predlaže da prikupljanje, obrađivanje i dostavljanje osobnih podataka o radnicima trećim osobama poslodavac regulira PRAVILNIKOM kojega donosi ON SAM. Koji su to osobni podaci koje poslodavac smije prikupljati o radnicima utvrđuje sam poslodavac! Pa tako poslodavac u pravilnik može zapisati da su za ostvarivanje OBVEZA iz radnog odnosa kod njega bitini podaci o raznim skolnostima radnika, kao što je na primjer seksualna sklonost. Pa onda vjerska pripadnost. Pa onda podaci o bračnim odnosima i izvanbračnim avanturama. O prehranbenim navikama, zašto ne? Mašta poslodavaca može biti nedokučiva.
Sada se sigurno pitate koji to poslodavac ima vremena prikupljate tako glupe podatke o radnicima? Mislila je naša vlada i na to. Evo rješenja.
„ Osobne podatke radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ILI OSOBA KOJU ZA TO POSEBNO OPUNOMOĆI POSLODAVAC.“

I sada ste odmah pomislila na šefa kadrovske službe. Ili „službe za ljudske resurse“ kao se to danas zove. A ne! Neće to oni raditi.
„ Privatni detektiv može prikupljati obavjesti i informacije o .... kanidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov pisani pristanak, a koje je prema posebnim propisima ovlašten prikupljati poslodavac....“ (članak 9. Prijedloga Zakona o privatnim detektivima).

Tako, „privatna detetiva“ će , što bi rekao Matan, to odraditi.
Ali, odakle sada i „kandidati za zapošljavanje“ u ovom zakonu kada Zakon o radu dozvoljava prikupljanje osobnih podataka SAMO ZA RADNIKE?
Kome će kandidat ili radnik dati „pisani pristanak“, poslodavcu ili „privatnoj detetivi“?
Hoće li u tom „pisanom pristanku“ biti navedeni PODACI koji će se prikupljati? I METODE kojim će se privatni detektiv služiti? Tajno praćenje, snimanje, razgovori sa susjedima... poligraf?!
Da, u raspravo o ovome jedan zastupnik iz redova vladajućih je iznio podatak da poslodavci od privatnih detektiva naručuju poligrafsko testiranje kandidata za zapošljavanje i radnika!
Hoće li netko tko godinu-dvije traži posao odbiti dati pisani pristanka poslodavcu da privatni detektiv prikuplja osobne podatke o njemu? Hoće li radnik u firmi u kojoj je prošli mjesec dato desetak otkaza, odbiti poslodavcu dati pisani pristanak?

„Netočni podaci moraju se odmah ispraviti“. ((čl.34 ZOR)
Kako će radnik zahtjevati ispravljanje netočnih podataka ako ne zna koje je podatke poslodavac o njemu prikupio?

„Osobni podaci za čije čuvanje više ne postojie pravni ili stvarni razlozi, moraju se brisati ili na drugi način ukloniti“ (Čl 34 ZOR)
Kako će radnik znati jeli poslodavac brisao ili uklonio podatke za čije čuvanje više ne postoje pravni ili stvarni razlozi?
A što ako je privatni detektiv dosje o radniku ili kandidatu za zapošljavanje napravio u DVA primjeraka?
Jedan za naručitelja a drugi za svoju „arhivu“ ? Onako, nek se nađe. A možda prikupi i neke nezgodne podatke o „kanidatima za zapošljavanje“. A „brisanje odnosno uklanjanje“ tih podataka može imati i svoju cijenu, zar ne?

Zbog svega ovoga podnio sam amandman na članak 9. Zakona o privatnim detektivima tražeći brisanje one odredbe o pravu privatnih detetktiva na prikupljanje osobih podataka o kandidatima za zapošlavanje i radnicima. Rasprava je završena a glasanje o zakonu očekujem u petak, 6. veljače.

PS. Ako ste na trenutak pomisli da je ovo prikupljanje, obrađivanje i korištenje osobnih podataka o kandidatima za zapošljavanje i radnicima unjeto u ova dva zakona zbog zapošljavanja u državnoj upravi ili članstva u tijelima gdje se može doći do tajnih ili zaštićenih podataka, opet ste se prevarili. Ovo područje već je regulirano drugim propisima i tamo podatke ne prikupljaju privatni nego državni detektivi.

Komentari

Osobni podaci zaposlenika

Osobni podaci zaposlenika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ZOR-u ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u svezi s radnim odnosom. Očito je da se neki podaci moraju prikupljati, a čl.22 stavak 7 je propisivao da osoba mora uživati povjerenje zaposlenih.

6) Poslodavac je dužan imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci zaposlenika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom.
(7) Osoba iz stavka 6. ovoga članka mora uživati povjerenje zaposlenih, a podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti mora brižljivo čuvati.

Druga stvar me zanima u vezi Pravilnika o radu koji se moraju donijeti nakon savjetovanja sa radničkim vijećem.

XVI. PRAVILNICI O RADU
Obveza donošenja pravilnika o radu

Članak 123.
(1) Poslodavac koji zapošljava više od 20 zaposlenika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada i druga pitanja važna za zaposlenike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

(3) Ministar nadležan za rad može, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata i udruga poslodavaca, pravilnikom propisati koja pitanja poslodavac mora urediti pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.

Zašto umjesto može ne stoji mora?

Postupak donošenja pravilnika o radu
Članak 124.

(6) Zaposleničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi nevažećima.
(7) Ako kod poslodavca nije utemeljeno zaposleničko vijeće, pravo iz stavka 6. ovoga članka ima sindikalni povjerenik.

Na temelju čega će sud donijeti odluku da je neki pravilnik nezakonit ako Zakonom nije određeno što mora sadržavati Pravilnik o radu vezano uz podatke koji se smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama i u kojem će vremenu rješavati sporove?

Tko je glasao

Jer je otkrivao podatke o

Jer je otkrivao podatke o rođenju.

Gle razloga za ukidanje JMBG.

Za crknut od smjeha.

Kam god dojdem moram u formulare napisat: kad sam rođen, gdje i uz to moram svoju osobnu kartu dati na uvid.

Bez toga ne funkcionira niš, jedino kaj je to brisanje omogučilo, je nekim muljatorima olakšat posel

Tko je glasao

Tu je par nelogičnosti ili

Tu je par nelogičnosti ili nedorečenosti ili nejasnoća , očito, više zakona. Dakle, meni osobno je još uvijek nedorečeno ovo oko promjene JMBG. Zašto smo mijenjali nešto što je ustaljena i pozitivna praksa u svim razvijenim zemljama. Kao razlog je tajnost nadnevka rođenja koja se očituje u prvih sedam znamenki??!! Ma, ljudi moji koga zanima taj će i doznati. A evo sada i Dragutin ukazuje u svojem dnevniku apsolutno besmislenost tog zadnje "velebnog" poteza naše Vlade.
Koliko su službenici koji su pripremali ovaj zakon u svojem radu bili, u najmanju ruku, šlampavi i površni govori činjenica kako nisu bili sposobni uskladiti niti dva, a kamoli više zakona.
Najgore je što takav zakon, površan i nepotpun, pruža mogućnosti zlouporabe od osoba i institucija. I na tome ti Dragutine "svaka dala, pa makar i šamar";)
Površno iščitavajući tekst pitam se da li su privatni detektivi i službene osobe ili i ovlaštene službene osobe, jer samo one imaju zakonsko pravo prikupljanja, obrade i distribucije osobnih (tajnih tj. povjerljivih) podataka.
Nadalje jesu li i novinari uvršteni u te i takove propise tj.zakone, jer kao što smo svakodnevni svjedoci oni tj. novinske kuće u svojim tiskovinama dnevno iznose osobne povjerljive podatke, zar ne?
Gdje je granica u tumačenju što je povjerljivo, a što je javno?
Što su o tomu rekli Karamarko i Šimunović? Mislim kao ministri, a ne osobe? Očito ništa ili nisu ni čitali ili smatraju da je to frivolna tema za njihove podređene koji bi o tomu morali posjedovati stav i usmjeravati procese.
Strah me je da su oni koji su se bavili ovom problematikom konsultirali nekoliko različitih pristupa temi (SAD, Njemačka, Norveška i Francuska), te su izrodili - besmislenu i bezličnu masu slova uokvirenu u službenu fasciklu ili fascikle koji su naši vrli sabornici (čast iznimkama, a osobito Dragutinu) automatizmom prihvatili. Jer se ne tiče njihova opstanka i egzistencije, a 'ko hebe narod!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Zanima me koji je stav

Zanima me koji je stav naših sindikalnih središnjica i da li imate saznanja o tome? Jesu li se o tome možda sjetili razgovarati neki dan na GSV-u?

Tko je glasao

Koliko ja znam, nemaju stav.

Koliko ja znam, nemaju stav.

Tko je glasao

Ni ja nigdje nisam

Ni ja nigdje nisam primijetila da su to spominjali. Vjerojatno nemaju stav ni o recesiji i gašenju radnih mjesta koje slijedi. Kao što nisu digli svoj glas kad je, po meni najviše privatizacijom, uništeno jako mnogo radnih mjesta a samim time i srednja klasa.

Nadam se da mi nećete zamjeriti da i ovdje postam komentar sa jednog drugog dnevnika vezanog uz radnike, sindikate, srednju klasu, recesiju. Ukoliko smeta jer je off topic bez problema ću ga odmah pobrisati.

" You cannot have a strong middle class without a strong labour movement"

Kad je već navedena izjava Obame "Ne možete imati jaku srednju klasu bez jakog radničkog pokreta", mogu samo reći da kod nas ne postoji ni slaba srednja klasa, a kamoli jaka srednja klasa ( bez obzira na velik broj odlazaka na skijanje, ljetovanje, kupovanje novih automobila, dionica - ipak većina građana Hrvatske to postiže zahvaljujući kreditima i kreditnim karticama ).

Navodim još nekoliko izjava predsjednika Obame u istom članku:

"He also said he wanted to "level the playing field" for labour unions, saying that strong unions needed to work "side by side" with strong businesses.

"I do not view the labour movement as part of the problem. To me, it's part of the solution," he added.

The president said he had signed three executive orders to help workers, ensuring - among other things - that federal contractors offer jobs to existing workers when contracts change.

"A strong middle class equals a strong America. We can't have one without the other."

Dakle, jaki sindikati moraju djelovati u zajedništvu sa jakim gospodarstvom. Radnički problem nije dio problema, već je za njega to dio rješenja. Predsjednik kaže da je već potpisao tri izvršne naredbe da pomogne radnicima, između ostalog - da savezni ugovaratelji poslova ponude poslove postojećim radnicima kad se ugovori mijenjaju ili otkazuju.. Jaka srednja klasa podrazumijeva jaku Ameriku. Ne možemo imati jedno bez drugog.

Tko je čitao moj dnevnik o sindikatima i komentare vezane uz sindikate primijetit će da i nema velike razlike po pitanju radništva i sindikata i njihove uloge između Amerike i Hrvatske. Jeste da nam fale jaki, povezani sindikati koji bi djelovali u stvaranju srednje klase, potpuno suprotni od onih koji su svojom razjedinjenošću i nedjelovanjem pomogli da srednja klasa više ne postoji. Nastave li razjedinjeni sindikati ovim putem veliki će se dio radničke klase pridružiti brojnim umirovljenicima koji spadaju u kategoriju siromašnog stanovništva. Možda nam Obama svojom karizmom otvori oči, kad ih već ne želimo otvoriti sami. U konačnici, nije važno tko će ih otvoriti, već je važno da progledamo.

Tko je glasao

Nemeće mi se misao da je

Nemeće mi se misao da je guranje ovog zakona, osim kontrole po najgorim staljinstickim metodama i neciji plan na vrhu da otvori detektivske agencije ....dakle, jos jedan nacin kako zaraditi, a prije toga sebi priskrbiti zakon pun rupa po kojem se moze ponasati po vlastitom nahodjenju........ko to ide u poduzetnike s novim biznisom kojemu se otvaraju vrata zahvaljujuci zakonu??

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. Godina boli od otpisani komentara 5
 2. Plenković nastavlja izgubljenu Arbitražu s MOL-om, da bi krivnju za 5 milijardi kuna gubitka svalio s MOST-a i B.Petrova na HDZ od ppetra komentara 35
 3. NAŠA MISIJA od petarbosni4 komentara 0
 4. ŠEFovi reformiraju Republiku Hrvatsku od aluzija komentara 2
 5. Hrvatski nacionalni interes i kako ga steći od Feniks komentara 37
 6. Vrh HDZ-a onemogućava HDZ-u preuzimanje vlasti od ppetra komentara 3
 7. Može li Trump doživjeti i preživjeti inauguraciju od sjenka komentara 17
 8. Kao i hrvatsku državu, INU je prodala detuđmanizacija od MKn komentara 15
 9. Putevi i stranputice: Dvije godine mandata Kolinde Grabar Kitarović od sm komentara 6
 10. Fašizacija hrvatskog društva nesmetano napreduje od Feniks komentara 12
 11. Svemir je integralni organizam; uključuje i Kolindu od bube komentara 6
 12. Leakovina - Autodanuncijada - Nije li ljevica preživjela dovoljan broj 'Markovina'? od doza komentara 4
 13. iskustvo proizvodi vrijednost preživljavanja od aluzija komentara 0
 14. Božo Petrov i MOST napravili su 250 puta veću štetu RH, nego Hanžeković svojim ovrhama i spinovima od ppetra komentara 22
 15. Stop formatiranju diskova od robot komentara 13
 16. čovjek (SLUGA) MORA biti pokoran i poslušan čovjeku (ŠEF) od aluzija komentara 0
 17. dama s hermelinom i još 86 000 umjetnina od indian komentara 7
 18. Šteta od preko 5 milijardi kn građanima RH, traži ostavku Bože Petrova i hitnu akciju DORH-a od ppetra komentara 14
 19. Je li 2016. za Hrvatsku prijelomna godina? od vkrsnik komentara 11
 20. Politika Donalda Trumpa: ako su znanstvene činjenice suprutne mojoj politici, treba ukinuti znanost od Zoran Oštrić komentara 23
 21. O bankrotu ljevice u doba globalizacije od Zoran Oštrić komentara 4
 22. Međunarodni kazneni sud od Zlatno doba kap... komentara 1
 23. Veleizdaja Ustavnog suda RH od sjenka komentara 11
 24. Igra Plenkovića i Petrova, MOST-a i HDZ-a, odigrana na Badnjak, vulgarna je kao gluma Frljićevih glumica s državnom zastavom od ppetra komentara 5
 25. Izgubljena arbitraža: Upravljačka prava u INA-i nije predao Sanader, nego hrvatska vlada od sm komentara 49

Tko je online

 • Laganini

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 1
 • Gostiju: 38

Novi korisnici

 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199
 • Puležan