Tagovi

Crkva i globalna kriza: Lakše je propovijedati nego ?initi

Objavljeno na portalu h-alert.

Prošle srijede Komisija Hrvatske biskupske konferencije "Iustitia et pax" (Pravda i mir) predo?ila je javnosti izjavu o aktualnoj ekonomskoj krizi. Bila je to najava za susret biskupa Vije?a europskih biskupskih konferencija odgovornih za socijalna pitanja, koji se održao u Zagrebu u utorak 9. lipnja. Imali smo prilike ?uti o tome što Crkva misli da bi drugi trebali ?initi, te nešto manje o tome što sama Crkva ?ini u vezi aktualne financijske i ekonomske, a tako?er i socijalne i ekološke krize.

Hrvatska komisija "Iustitia et pax" osnovana je 1989.. Na ?elu joj je zagreba?ki pomo?ni biskup dr.sc. Vlado Koši?, a ?lanovi su stru?njaci iz redova klera i laika, od kojih su neki poznati javnosti: dr. sc. Neven Šimac (koji je i ovu izjavu u javnosti predstavljao i objašnjavao), dr. sc. Željko Tanji?, mr.sc. Gordan ?rpi?, dr. sc. Ante Sekuli?, fra Bože Vuleta. U drugim zemljama takve su se komisije osnivale i ranije, nakon Drugog vatikanskog koncila, kad je Crkva odlu?ila u ve?oj se mjeri okrenuti svijetu i njegovim problemima, analiziraju?i uzroke i predlažu?i riješenja, umjesto da se uvijek izvla?i samo na to, da ona griješne duše priprema za susret s Bogom nakon smrti, a s griješnim tijelima što bude. Neki su pak to malo preradikalno shvatili, pa su u Latinskoj Americi i drugdje u "Tre?em svijetu" neke od tih konferencija živahno sudjelovale u promociji "teologije oslobo?enja", ?emu je konzervativni papa Ivan Pavao II ubrzo nakon po?etka svojeg pontifikata odlu?no stao na kraj. U Hrvatskoj, naravno, sli?na opasnost ne prijeti.

Komisija istupa u javnosti samostalno, ali je pod vrhovništvom biskupa; u nekim drugim zemljama, me?utim, komisije "Iustitia et pax" imaju više samostalnosti. U svakom slu?aju zgodno do?e, da se istupi sa nešto oštrijom kritikom, a da se ipak nakon toga kardinal Bozani? može ograditi, što je i sada ?inio, kako se Crkva zadržava samo na "na?elima" i analizi uzroka krize, pa nije njezino da analizira rad vlade, što pak ?ine "stru?njaci". Komisija je u svojoj izjavi izme?u ostaloga iznijela mišljenje da bi iz socijalnih razloga trebalo smanjiti kamate na kredite date mladima za obrazovanje, kupnju stana ili otvaranje poduze?a (što bi država mogla posti?i davanjem beneficija), a nekoliko dana kasnije Zagreba?ka banka objavila je da pove?ava kamate na stambene kredite. Na tiskovnoj konferenciji u utorak, Bozani? je upotrijebio gore navedenu taktiku izbjegavanja odgovora na direktno novinarsko pitanje što o tome misli.

U spomenutoj izjavi re?eno je mnogo dobrih stvari, s kojima se mogu složiti i prema Crkvi tradicionalno nepovjerljivi ljevi?ari. Može se zaklju?iti, usporedbom s njegovim drugim napisima i istupanjima, da je Neven Šimac jedan od glavnih autora. Ne?u i?i u detalje; cjeloviti tekst možete pogledati na http://www.katolici.org/kolumne.php?action=c_vidi&id=15212).

Spominjem još da sama izjava ne spominje naslje?e "komunisti?kog mentaliteta" u Hrvatskoj, što je na tiskovnoj konferenciji prošle srijede dodao njezin predsjednik biskup Vlado Koši?. On je pak istom prilikom izri?ito podržao zahtjev za besplatno školstvo, koji je pak u dijelu javnosti (onom "liberalnom" dijelu) osu?en ne samo kao nerealisti?ki, nego i kao izraz "komunisti?kog mentaliteta".

Sveta Stolica u proteklih je godinu dana nekoliko puta istupila u vezi aktualne globalne krize. Najvažniji strateški dokument je "Novi ugovor za obnovu me?unarodnog financijskog sustava" iz studenoga prošle godine. Upozoravaju na opasnost da se zbog ulaganja golemog novca u spašavanje financijskih iskustava zapostavi pomo? za razvoj siromašnih zemalja, koje je nužno i za samo o?uvanje stabilnosti. Zahtijevaju ukidanje offshore poreznih oaza, koje dovode do "besmislenih ekonomskih i financijskih praksi" i izbjegavanja pla?anja oko 255 milijardi dolara poreza godišnje.

Sve je to lijepo; ali nemogu?e je otresti se pomisli da je u ovom slu?aju važnije tko, nego što govori.

Ako smatra da nešto nije u redu s postoje?im sustavom ekonomskih i društvenih odnosa, može li Crkva napraviti nešto više od karitativne djelatnosti, poput vo?enja "pu?kih kuhinja", kojom se hvali? Svima ?e pasti napamet zna?ajan novac koji godišnje dobiva iz državnog prora?una - dovoljan, otprilike, da se svim studentima osigura besplatni studij. Ajde, ne mora se toga direktno odre?i - ali kako bi recimo bilo da uvedemo "crkveni porez", kako to nz zemalja ima, koji pla?aju samo ni koji to žele, i pri tome odrede kojoj vjerskoj zajednici taj novac ide? Ako bi samo milijun katoli?kih vjernika od svojih prihoda svakoga mjeseca od svoje zarade odvajalo 30 kuna, to bi dalo isti iznos. A možda bi Crkva tako dobila i više?

I da li je zbilja potrebno i neminovno da Crkva uživa tako ugodan položaj da s jedne strane dobiva novac iz prora?una i prikuplja donacije (milodare) kao da je neprofitna udruga, a s druge strane marljivo spekulira koriste?i mogu?nosti na tržištu? Evo npr, kako bi bilo da Crkva osnuje banku koja ?e davati osobito povoljne kredite, a ne spekulirati, za što su javnosti poznati stru?njaci me?u klericima.

Crkva ?esto spominje "na?elo supsidijarnosti", kao osnov za raspodjelu nadležnosti u obavljanju poslova. Tako je npr. u uvodnom govoru Susreta u utorak mons. Giompaolo Crepaldi, tajnik Papinske komisije "Iustitia et pax", rekao da bi financije trebale biti supsidijarne stvarnoj ekonomiji, a ne obrnuto - stambeni krediti supsidijarni obiteljima, a ne obrnuto. To zvu?i savršeno. Ali, koliko može biti uvjerljivo iz usta predstavnika rigidno centralizirane institucije, koja ne dozvoljava ni diskusiju o odre?enom labavljenju prema decentralizaciji i sudjelovanju obi?nih vjernika, što traži, recimo, pokret "Mi smo crkva"? ?esto imamo prilike vidjeti "pobune vjernika" zbog imenovanja sve?enika, nad kojim Vatikan zadržava ?vrstu kontrolu i osobito se zainati kad do?e do prosvjeda.

A konkretno u Hrvatskoj, usprkos svim Bozani?evim ogra?ivanjima, i pred lokalne izbore sve?enici su jasno davali na znanje tko nije prihvatljiv; ta preporuka, uglavnom, nije imala nikakve veze s "pravdo i mirom".

Sve u svemu: možemo poštovati dobre zamisli i vjerovati u dobre motive, ali službeni dokumenti Katoli?ke crkve ne daju nam ništa osobito što i u napisima raznih laika, nevjernika i pripadnika drugih konfesija i relgija nije prisutno. To je uostalom svakako napredak u odnosu na prošla vremena, ali nedovoljan.

Komentari

ajme meni kad se Crkva primi

ajme meni kad se Crkva primi ekonomskih analiza! to je demagogija koje se ni sindikati ne bi posramili.

Tko je glasao

To nije crkva, to je Neven

To nije crkva, to je Neven Šimac, đak diktature i revolucije, treba pitati tko je njega doveo da u ime Crkve daje ekonomske analize.

Tko je glasao

To nije crkva, to je Neven

To nije crkva, to je Neven Šimac, đak diktature i revolucije, treba pitati tko je njega doveo da u ime Crkve daje ekonomske analize.
Dovela ga je Hrvatska biskupska konferencija. Ona imenuje članove Komisije Iustitia et Pax, na čijem je čelu biskup.

Đak diktature i revolucije? :)) Je, bogami, ma meni su ti kršćani generalno uvijek bili sumnjivi... :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Oštrii-ić...! daj nemoj!

Oštrii-ić...! daj nemoj! baš smo lijepo debatirali!
Dolje sam napisala da je Simac đak s Ecole Normale dAdministration koju je utemeljio napoleon i koja je tu svoju ateističko-protukatoličku tradiciju uspješno zadržala do danas. Ovoga puta neću o Loži velikog orijenta i tsl. jer su svi već bolesni od ''masona''. Ta što je Napoleon drugo, nego nastavak jakobinske revolucije, oligarhijskim sredstvima?Zanimljivo je, međutim, što sam čula ''na terenu'', da je Napoleon kada je došao u ''Ilirske provincije'' (bio je to uvod u ''Ilirski pokret'', bytheway), na Dugom otoku dao spaliti , odmah po slavnom dolasku, najstarije glagoljaško-crkvene dokumente u dalmaciji? A i inače je on programski spaljivao štošta po dolasku na ''oslobođene'' teritorije, i možda je to najzanimljiviji dio te veličanstvene karijere, spaljivanje povijesnih dokaza? O jakobinskim ''oltarima Razuma'' i o napoleonovim vjerskim aktivnostima kod nas se ne zna gotovo ništa.
Drugo, ''Šimca je dovela Hrvatska biskupska konferencija''? Idi beži... To je valjda neki veliki bijeli Ledo medvjedić s umjetnom glavom, kao ovih dana na Trgu, pa ne možemo znati o kome se tu radi? Njega je doveo NETKO (? 'neposnat netko'?) iz HBK, malo je izlobirao, pola biskupa je spavalo, neki su imali putra na glavi još od 1945., neki imaju možda i žene i djecu pa moraju dizati ruku kako gazda kaže, a neki su, bogami, podržali tu nečuvenu kandidaturu Šimca za ideologa HBK - iz uvjerenja. Samo što mi nikakve pojedinosti ne doznajemo, jer ne pitamo...? ili su sjednice HBK hermetički zatvorene za javnost? Glume li biskupi tajno društvo? U tom slučaju, baš se lijepo uklapaju sa Šimcem.

Tko je glasao

Ma i papa je govorio u tom

Ma i papa je govorio u tom stilu. A bogme i Bozanić. katolicizam i kapitalizam su se uvijek mrko gledali( ideološki, u praksi je to znalo lijepo funkcionirati - Bozanić opandrči po potrošačkom društvu a PDV je glavni izvor prihoda za državnu blagajnu iz koje i njemu kapne koja kuna) no kako su komunisti odbacili Boga a i liberalnolijevi dio političkog spektra je manje pobožan( a i sjećanja na komuniste još žive) rodio se eto brak iz interesa pa su generalno skloniji desnim strankama i više se troše u sukobima sa ljevičarima koji su im bar što se ekonomskih tema tiče prirodniji saveznici.

Tko je glasao

misliš da u Crkvi nema

misliš da u Crkvi nema stručnjaka? to je ko da veliš: ajme meni kad se Švicarska primi ekonomskih analiza. Velika je Crkva, i mnogo extremno obrazovanih ljudi tamo ima, ne samo seoski popovi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

stručnjaka? ja vidim samo

stručnjaka? ja vidim samo jeftinu socijalističku demagogiju iz crkvenih redova koja je uostalom u skladu sa kršćanskom ideologijom.

Tko je glasao

Vidim da je konfuzija

Vidim da je konfuzija teška, a kako i ne bi bila kad su njezini izvori u II Vatikanskom koncilu, nakon teških unutarcrkvenih borbi još od I vatikanskog.
na pollitica com sam prije par mjeseci i nastupila s aferom oko biskupa williamsona, izvanredno značajnom aferom koja je dakako u nas prošla gotovo nezapaženo, zatrpana, uglavnom, tekućim dosadnim i nevažnim događajima kojima je jedini zajednički nazivnik. protestantizacija i ateizacija Crkve.
tada sam bila započela i jedan blog, kojemu sam u međuvremenu zaboravila lozinku pa ne mogu nastaviti, adresa ova
http://beatrice-suma.blogspot.com/
ggdje sam donijela u prijevodu neke značajnije odlomke iz spisa sada pok. kardinala Lefebvrea, jednoga od glavnih oponenata II vatikanuma.
nadalje, tamo sam stavila i govor našeg vrlog masona J.J. Strossmayera na I vatikanumu, kako bi se vidjelo dokle dopiru korijeni te protestantizacije. Ako bi me netko uputio kako da reanimiram taj blog, stavila bih rado i podatke o najsrdačnijoj suradnji Strosmajera s Vukom karadžićem, njegovo podržavanje Vukova prijevoda novoga zavjeta koji je srpska patrijaršija u Sremskim karlovcima 30 godina odbacivala kao ''prijevod koji je totalno nekrščanski i nevaljao''.
Za Vuka se, osim Strossmajera, žarko zalagao kod carigradskoga patrijarha britanski izaslaniok David Urqhart, inače mecena i instruktor Karla Marxa.
Danas je u Crkvi u Hrvata gotovo posve prevladala ta drugovatikanska, prokomunistička, procionistička i protestantska linija, koja ubrzano gura crkvu u propast.

Crkva nije nikakva demokratska institucija, zato što počiva na vječnim istinama, a demokracija počiva na arbitrarnim istinama.

Tko je glasao

konfuzija? kakva konfuzija?

konfuzija? kakva konfuzija? jel to mene ide? moram priznati da nisam našao dodirnih točaka sa mojom porukom pa ne bi bilo zgorega da pojasniš što je sporno.

Tko je glasao

Zašto je socijalistička

Zašto je socijalistička demagogija ''u skladu s kršćanskom ideologijom''?

Tko je glasao

ne reče li isus da će

ne reče li isus da će prije deva kroz ušicu igle nego bogataš u raj? Crkvena sotonizacija novca, profita, pohlepe, uzdizanje "potlačenih", suprostavljanje kapitala čovjeku, borba za radništvo i za redistribuciju bogatstva, kritika potrošačkog društva itd.?nema li tu dovoljno dodirnih točaka sa socijalistima?

Tko je glasao

''Siromašnu crkvu'' su,

''Siromašnu crkvu'' su, prema mojim saznanjima, uveli kabalistički franjevci u drugoj polovini 13. st., nakon smrti Franje Asiškoga, sve do teze da je Isus bio protiv privatnog vlasništva.Izgleda da je inspiracija za to dolazila od konvertiranih židova-aškenazija, a smisao je bio da bogataši na ime te nekršćanske ideologije prenesu sav svoj imetak na pojedine redove-
Crkva je to višekratno snažno opovrgnula na , mislim 2., Lionskom koncilu 1274., te uzastopno na još sljedeća dva koncila, i stala je u zaštitu privatnog vlasništva nasuprot ovim prvim zapadnim pokušajima kibuc-komunizma. (vidi zaključke II i IV lionskog koncila, negdje na webu, kod nas toga naravno nema). Zbog prevelike važnosti toga pitanja bio je, čini se, ubijen i Toma Akvinski , koji je krenuo ali nije nikada stigao na taj Koncil jer je putem bio otrovan. Zavjet siromaštva može se odnositi na redove, ali se ne smije kao pravilo ili nedajbože dogma širiti na svjetovnjake-laike.

zato su, niti par desetljeća kasnije, bili masakrirani i templari, jer su bili bogatiji od lihvara-kamatara a imali su izgrađen ekonomski sustav pravog, izvornog KAPITALIZMA, kao kapitalizaciju i umnožavanje onoga što je Bog dao ljudima, ali tako da to ojačava bogatstvo nacije, a ne bogatstvo lihvara i ''modernih'' banaka koje su tada upravo bile u začetku.
Današnji tkz. kapitalizam je ruglo, nakaza i lopovska prijevara onoga što bi pravi, kršćanski kapitalizam trebao biti.
Crkva, bolje rečeno izvorna kršćanska misao, NE demonizira niti novac, niti kapital, niti profit, već to u realnosti demoniziraju oni kojima je novac zamjenski bog.

Što se tiče socijalista, ne znam na koje misliš, ali oni su u načelu uvijek sjedili na dvije stolice, u smislu da se u bankare i lihvu ne smije dirati, ali da je onda bitno stalno vršiti neku ''redistribuciju'', - što jednostavno ne ide na duge staze, jer generira neprestano nepravde, korupciju, voluntarizam, i svakojaka druga zla.

nažalost, crkva danas puno je bliža socijalistima nego Lionskim koncilima, a time je i dalja od ''kršćanske ideologije'' u izvornome smislu.

Tko je glasao

dobro no već u ranom

dobro no već u ranom kršćanstvu, u vrijeme kad Biblija nastaje, postoje tendencije koje bi mogli nazvati antikapitalističkim. osim one Isusove o devama, bogatašima i raju, od bogataša je tražio da prodaju što imaju od bogatstva i doniraju sirotinji. Sveti Augustin kaže da je biznis u suštini zlo, Jeronim pak kaže da trgovac ne može zadovoljiti Boga. Ideja kamata je dugo bila zabranjena a trgovci i bankari smatrani nečasnim zanimanjima koja su onda u većoj mjeri prigrlili drugi poput židova.

zato su, niti par desetljeća kasnije, bili masakrirani i templari, jer su bili bogatiji od lihvara-kamatara a imali su izgrađen ekonomski sustav pravog, izvornog KAPITALIZMA, kao kapitalizaciju i umnožavanje onoga što je Bog dao ljudima, ali tako da to ojačava bogatstvo nacije, a ne bogatstvo lihvara i ''modernih'' banaka koje su tada upravo bile u začetku.

bogatstvo nacije? kapitalizam je usmjeren ka pojedincu, ne kolektivu ! dakle, u bogaćenju banaka i lihvara(čemu taj termin?) nema apsolutno ništa spornoga u kapitalističkoj ideologiji.

Naravno nađe se i tu i tamo koji kapitalistički panegirik poput enciklike Lava XIII Rerum Novarum mada i tamo ima socijalnih elemenata no kao cjelina je prije prokapitalistički izuzetak nego pravilo.

Tko je glasao

''Siromašnu crkvu'' su,

''Siromašnu crkvu'' su, prema mojim saznanjima, uveli kabalistički franjevci u drugoj polovini 13. st
Kabalistički franjevci? :) Svaka čast! To dosad nisam čuo, a zanimao sam se i za Kabalu. ;->

Zoran Oštrić

Tko je glasao

E. Sad si čuo. U 15-16 st.

E.
Sad si čuo.
U 15-16 st. napoznatiji je bio Francesco Giorgi, koga je henrik VIII pozvao iz Venecije da mu protumači iz hebrejskog Leviticusa opravdanost njegova razvoda.
što je ovaj i učinio.
I sve što je iz toga slijedilo.

Tko je glasao

Nego, stvarno me čudi taj

Nego, stvarno me čudi taj "argument" da netko tko nije katolik ne bi smio ništa reći o katoličkoj crkvi, pogotovo ne kritički. Otkuda ta uvredljivost? Katolici smiju stalno o ateistima, protestantima itd., crkvena hijerarhija o svemu, a o njima, kao, nitko ne bi smio ništa kritički reći?

Sjećaju se valjda neki da sam Crkvu u Hrvata znao i pohvaliti. :) Pa sam opet dobivao minuse... :(

Zoran Oštrić

Tko je glasao

pa ja ne znam baš da

pa ja ne znam baš da katolici mnogo raspravljaju o ateistima.. ne raspravljaju baš ni o crkvi, di će o ateistima.

o crkvenoj hijerarhiji odlučuje crkva, tako je bilo i tako će biti, kad se to promijeni, ni crkve biti neće. to što bi ti htio uvesti "participatvnu demokraciju" u crkvu nalazim prilično komičnim. Di baš od crkve počeo.. što ne od NGO-a, pa da se građani izjasne što misle o njihovoj politici i uređenju, ili raznoraznih sveučilišta i instituta.. privatnih fundacija isl. UN-a, ja se ne osjećam kao da sam ja UN, a oni bi mi htjeli neke zakone donositi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

o crkvenoj hijerarhiji

o crkvenoj hijerarhiji odlučuje crkva
To jest: "O crkvenoj hijerarhiji odlučuje crkvena hijerarhija". Slažem se da je tako - da li će zauvijek biti, vidjet ćemo. Ono na što sam ja ukazao je raskorak između te činjenice i načela supsidijarnosti, za koji se hijerarhija Rimokatoličke crkve zalaže prema van.

to što bi ti htio uvesti "participatvnu demokraciju" u crkvu nalazim prilično komičnim
Naravno da nisam ništa slično govorio. Govorimo o "načelu supsidijarnosti" - to nije "participativna demokracija".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, hajde drugi put kada

Zorane, hajde drugi put kada imaš neku kritiku o crkvi daj ju meni ili nekom drugom Rimokatoliku putem pp i ja ću ju objaviti (u koliko ne vrijeđa i ne umalovažava.... ovaj dnevnik kao takav smatram dobro kritikom... možda "ton" tu i tamo može biti malo blaži ali to je stvar od pojedinca do pojedinca....

Zašto predlažem ovo?

Pa da vidimo kakve su reakcije i kakvi su komentari.... probaj... vjerujem kako bi večina nas PoLLitičara koji jesmo Rimokatolici bili spremni objaviti konkretnu i korektnu kritiku bez obzira na to što smo pripadnici te crkve!!!!!

Evo prijedlog koji možda pomogne malo u suzbijanje "otpisivanje kredibiliteta dnevnika" samo iz razloga što kritiziraš druge a ne sebe!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Što, nudiš mi da djeluješ

Što, nudiš mi da djeluješ kao moj agent u neprijateljskim redovima? :)

Ne bi išlo da šaljem svoje članke drugima da objave. Najzad, za ovaj gore ću dobiti i neki honorar. :)) Pišite svoje kritike sami! Evo osnujte recmo pokret "MI smo Crkva" u Hrvatskoj...

Zoran Oštrić

Tko je glasao

evo baš sam o ovome pisao.

evo baš sam o ovome pisao. podjele, inzistiranje na različitostima, stvaranje protivničkih kampova, rad na raskolu društva.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ponuda stoji i dalje! Koliko

Ponuda stoji i dalje!

Koliko je nekad teško nekome vidjeti svoje mane ili nedostatke u nekim stvarima poput ovoga što insinuiraš za nas Rimokatolike, tako isto važi i za sve ostale grupacije ili zajednice u cijelome svijetu.

Dnevnik ti se ruši iz razloga koji ima smisla, napadaš druge.... bez da uspoređuješ sa sličnim manama društva u kojem ti pripadaš.. tako ispadaš "pristran"... a kada bi se takav jedan dnevnik dao u "eter" od strane čovjeka koji pripada toj zajednici... onda ne može se dnevnik i argumentacija samo tako odbaciti i diskvalificirati zbog pristranosti!

OK ne želiš samnom surađivati, sve 5+, prihvačam. Čak drago mi je... otvoreno si rekao svoje mišljenje i to je bolje nego kada netko me olajava okolo a nema pojma o ničemu... a najmanje o meni i mom životu ili o mojoj obitelji... ovo što si ovdje iznje ovoreno prihvačam kao korektan i pošten pristup prema meni kao čovjeku.
A vjerujem kako sigurno postoje drugi ljudi ovdje na PoLLitii koji su Rimokatolici i koji bi rado sudjelovali u konkretnim i konstruktivnim kitičnim raspravama kao i devnike takvog karaktera, samo trebaš pitati.... a lako se na kraju ispostavi tko je pravi autor dnevnika... to će se osjetiti i primjetiti kroz raspravu...

Ako i to ne želiš... nema frke... tvoj izbor... voje pravo.... tvoj stil.... pisao sam o tome već nekoliko puta... i uvijek ispliva napovršino ono o ćemu sam pisao!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Crkva i globalna kriza:

Crkva i globalna kriza: Lakše je propovijedati nego činiti

A što tebe Oštriću zanima crkva obzirom da si ateista ili agnostik (zaboravih točno)?
Koji k***c je svima vama ateistima da se stalno bavite crkvom i iznosite svoja "umna" promišljanja kako crkva ne valja i kako ste vi ti koji će nas prosvijetliti....

Mi se vama uopće ne bavimo...nevažni ste...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

A sto ti pises na

A sto ti pises na Pollitika.com kad cijelo vrijeme blatis blog, autora bloga, i ljude koje sudjeluju? Zasto tebe uopce zanima, dovoljno da napises komentar, blog nekog "nevaznog" kako sam navodis?

Izadji iz labirinta ne logicnosti.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

B2, to ti je isto kao kod

B2,
to ti je isto kao kod samoprozvanih "demokrata i liberala": sve je OK dok se sa njima slažeš, a kad ne onda je....ludilo;)))...... rade upravo sve suprotno postulatima demokracije i liberalizma???!!!

Neka "sotonska posla, ha???

Prije nekih 7 godina sam prvi put čitao "Posljednja vremena" (Michael D. O’Brien, kanadski pisac i autor bestselera ) i zapitah se: zar doista?????

I da imamo sotonu na Zemlji i živi u našem susjedstvu. Kako?

Ne radi, a radniku ću prigovarati za rad!
Nema obitelji, a obiteljima će prigovarati na postanku!
Nema stavova, a svakomu tko ih ima prigovarati će zato što ih ima- bez obrazloženja!
Nema vrijednosti sud, a svakomu tko ga ima proglasiti će zlim!
Nema ama baš nikakovo radno ili životno iskustvo, a svakomu tko ga ima omaložaviti će ga do negiranja!........

Jadno, smrdljivo kao i blato u kojem niče.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

ako se crkvenjaci imaju

ako se crkvenjaci imaju pravo baviti svjetovnim stvarima, onda se valjda i ateisti, agnostici, nevjernici, etc. imaju pravo baviti crkvenim stvarima...

Tko je glasao

Pametno mamino. Jesi li s

Pametno mamino.

Jesi li s time završio ili imaš nekaj više za reć'?

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

E, pa raspisa se ti. Opet na

E, pa raspisa se ti. Opet na zadaći, ha??? Nije ni tebi lako......cili život ode za qc. Svaka čast majstore. ti zaista gineš za tuđe idealu, a takvu vrstu...... je rijetko naći.

Čuvaj se i pozdrav

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

...no se baš ne sjećam da

...no se baš ne sjećam da je crkva u zadnjih soma (ili više) godina
napravila nešto, što nije , u prvom redu, (naglašavam, u prvom redu),
bilo u njenom interesu (na stranu onih par gladnih)...
...(malo mi takvi, ne samo katolici, idu na...)

Tko je glasao

Daj ti meni objasni: U

Daj ti meni objasni:

U čijem interesu radiš od kad si na ovome svjetu?

Svaka osoba i svaka zajednica djeluje u svojem interesu. Oni koji to ne rade se opisuje ko budale.

Tko je glasao

Dobar, dobar post,

Dobar, dobar post, Oštriću,
ispravljam link koji si stavio
http://www.katolici.org/kolumne.php?action=c_vidi&id=15212

U izjavi Komisije vidi se jad i bijeda današnje Crkve u Hrvata, ispremrežene bivšim udbašima, masonima, pseudosvećenicima s par komada djece, karizmatskim psihodeličnim vođama i tsl.

Osim što Šimac, usuglašen s Noamom Chomskim, Slavojem žižekom, Alainom Badiouom i drugim svjetskim istaknutim ljevičarima i bog zna što sve još ne, trtlja sada jako moderne budalaštine o nekim ''hipotekama'' koje se ne mogu naplatiti, financijskim derivativima, nekakvoj apstraktnoj gramzljivosti i ''neoliberalizmu'' (parola godine!), krajnju zabrinutost izazivaju , u opće frazetine upakirane, ove tri pojedinosti:
-
1. - hvaljenje ''mudre razboritosti'' Rohatinskog - kao da Rohatinski ijedan potez radi a da to nije dogovoreno s Engleskom narodnom bankom - a vezano uz ''timing'' da nas se u pravom trenutku, kada gazde kažu, operuša do kosti -
2. - podmetanje što žurnijeg potpisivanja Lisabonskog sporazuma, dokumenta koji je u Eu parlamentu izazvao orkanske bure, i koji na perfidan način i na mala vrata nameće uspostavu totalitarne Europe
3 - podmukla formulacija o nepomirljivosti zapadnoga sekularizma s ''afrički, azijskim, bla bla - namjerno neće reći muslimanskim - ''religijskim fundamentalizmom - čime se ''katoličku'' crkvu u Hrvata isto tako na mala vrata svrstava u antimuslimanski oligarhijsko-cionistički blok.

Vidljivo je iz ovoga da , niti je ova izjava katolička, dapače, ona je antikatolička,
i vidljivo je da je Crkva upravo izložena opetovanom snažnom napadu i rasturanju iznutra.
kako drugačije objasniti da su hrvatski biskupi stali iza ovakve podmetaljke? glupi , sigurno nisu, i da ne znaju što govore, nije za povjerovati, a ne vjerujem ni da su prespavali izglasavanje ovog poraznog dokumenta. jedno još treba pitati - za čije dobro? za dobro hrvatskog naroda i vjernika sigurno nije.
Nije ni čudo što se smušeni Bozanić ''ograđuje'', još malo pa će se ograditi i od vlastitih izjava.
A, imajući sve ovo u vidu, nije čudo niti da ta i takva Crkva ni slučajno neće poduzeti nikakve ''akcije'' - pa ova ekipa sjedi tamo gdje sjedi upravo zato da bi svaku korisnu i kršćansku akciju (recimo, osnivanje kakve banke ili poduzimanje kakvih gospodarstveno-ekonomskih mjera) u korijenu spriječili!
jadni mi, kud s takvom ''sekularnom'' vlašću, tako još više s ovakvim bezvjernim duhovnicima!

Tko je glasao

ispravljam link koji si

ispravljam link koji si stavio
Hvala na ispravku - ispala jedna dvojka na kraju adrese. :(

Inače, kao što vjerojatno znaš, ne slažem se baš s tvojom pozicijom i analizom. Kaj mogu, meni su svi navedeni ljevičari dragi. :) A bilo je i ima ljevičara, čak i radikalnih, i među biskupima - spomenuh "teologiju oslobođenja". Meni je osobito cool Oscar Romero - pročitajte tekst o njemu na "Resources for Catholic Educators".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

U svom burnom životu , gle,

U svom burnom životu , gle, prvo sam uz ostalo diplomirala sociologiju, a potom sam postdiplomiravala teologiju..
Uvjeravam te da su marksizam-komunizam-lenjinizam, sa svim svojim antropološkim , ekomomskim i dr. teorijama, od kršćanske misli daleko kao što je nebo daleko od zemlje. Tko to hoće povezivati, u teoriji ili praksi, taj mora lagati, načisto i jednostavno, lagati. Budući da je laganje u marksizmu dopušteno a u kršćanstvu nije, jasno je tko uvijek izvuče deblji kraj.
A propos dr.sc. Nevena, dopuna navoda: momak je đak ENA, Ecole normale d administration, koju je utemeljio Napoleon, a poznato je ( osim, dakako u hrvatskim udžbenicima) kakva je sjajno-iluminirana vrsta vjernika Napoleon bio.
mene najviše sad zanima, hoće li se na moje invektive javiti itko tko bi znao reći, u BKH, tko su imenom i prezimenom pajdaši i suporteri ove antikatoličke izjave?

Tko je glasao

Uvjeravam te da su

Uvjeravam te da su marksizam-komunizam-lenjinizam, sa svim svojim antropološkim , ekomomskim i dr. teorijama, od kršćanske misli daleko kao što je nebo daleko od zemlje.
Ja mislim da nije, dapače - vrlo su bliski, ali ne namjeravam te saa u to uvjeravati. :)

"Pajtaši i suporteri ove antikatoličke izjave" su članovi Hrvatske biskupske konferencije, plus papinske komisije Iustita et Pax, plus današnji i prethodni papa osobno.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

PS Inače, još jednom,

PS
Inače, još jednom, hvala na ovome postu, jer ovakvu analizu sigurno mi ne bi objavio npr. ''Glas koncila'' ili kakav ''Glasnik sv. Ante''.
U tome se marksistička ljevica i liberalna koncilska cenzura poprilično slažu. Ti si pristojna i širokodušna, relativna iznimka.

PPS Romero je stvarno bio faca, stvarno, samo da mi je doći izvorno do njegovih propovijedi, ne mogu s površine ocijeniti da bi on imao neke veze s marksizmom-lenjinizmom, ili su to poslije iskonstruirali?

Tko je glasao

ni meni nisu jasni ovi iz

ni meni nisu jasni ovi iz crkve. koju igru igraju i što promišljaju. ako itko u Hr zna što se stvarno događa, to je crkva.
zanimljiv je prigovor crkvi kako je visoko centralizirana institucija od pobornika institucije EU, koja je sve samo ne centralizirana..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

zanimljiv je prigovor crkvi

zanimljiv je prigovor crkvi kako je visoko centralizirana institucija od pobornika institucije EU, koja je sve samo ne centralizirana..
Nisam shvatio ovu rečenicu? Crkva se poziva na načelo supsidijarnosti a sama ga ni frtalj posto ne primjenjuje. S druge strane, Europska unija zaista nije centralizirana i primjenjuje supsidijarnost kao jedno od svojih temeljnih načela.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

EU nije centralizirana? po

EU nije centralizirana? po kojim kriterijima? nije koliko bi EU komesari htjeli, no radi se na tome

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Crkva ne vodi monetarnu i

Crkva ne vodi monetarnu i fiksalnu politiku. EU banke, uključujući ECB, te EU komisija, ju vode. Rezultati su bili vidljivi odmah po uvođenju eura, pa do dana današnjeg

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe: Opet ne razumijem

@Debe: Opet ne razumijem što želiš ovime reći? Naravno da Crkva "ne vodi monetarnu i fiskalnu politiku" - nekad je to doduše radila, kad je "Papinska država" bila država u pravom smislu riječi, ubirala poreze i kovala novac. Ovaj dnevnik nema nije o tome.

Ne znam što misliš sa "rezultati su bili vidljivi" - euro stoji dobro, koliko znam - međutim, nisam za tu temu kompetentan. Misliš li reći da bi bilo bolje da fiskalnu i monetarnu politiku vodi Rimokatolička crkva?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

ne mislim da bi bilo bolje

ne mislim da bi bilo bolje da ju vodi crkva..

jedino mi nije jasno kako bi to crkva trebala primijeniti načelo supsidijarnosti na bankarskome tržištu ako ne vode monetarnu i fiskalnu politiku.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

jedino mi nije jasno kako bi

jedino mi nije jasno kako bi to crkva trebala primijeniti načelo supsidijarnosti na bankarskome tržištu ako ne vode monetarnu i fiskalnu politiku

Huh? Tko je uopće govorio o "bankarskome tržištu"? Ne provodi "načelo supsidijarnosti", tj. da se odluke donose na odgovarajućem nivou tako da ključnu riječ imaju oni koje neka odluka pogađa - recimo, da vjernici imaju pravo birati svojega župnika, ili barem utjecati na izbor.

Čini mi se da je problem u tome što ne znaš što je zapravo "subsidiary principle" odnosno "principle of Subsidiary". To je vrlo općenito načelo, i ugrađeno je, kako rekoh, u temelje Europske unije. Ima na internetu dosta objašnjenja. Rimokatolička crkva ga snažno propagira prema van, ali unutar sebe je rigidno centralistički organizirana.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ne provodi "načelo

Ne provodi "načelo supsidijarnosti", tj. da se odluke donose na odgovarajućem nivou tako da ključnu riječ imaju oni koje neka odluka pogađa
Čitajući izvorni tekst čini mi se da je riječ "supsidiarnost" krivo shvaćena:
Svijet se jedino zajedno može boriti protiv globalističkih rizika i klimatskih promjena, a Europa tom svijetu ima što predložiti: ne samo humanističke vrijednosti kršćanske provenijencije, nego i načela - supsidijarnosti, razmjernosti, solidarnosti i socijalne tržišne ekonomije.
Ne radi se o riječi subsidiary koja u grubom prijevodu označava tvrtku koja je u vlasništvu veće tvrtke - holdinga, gdje je važan način upravljanja i međusobni odnosi, već se radi o riječi subsidy što je zapravo vid pomoći - subvencije. To je ono gdje jači ne jede slabijeg, kao što upravo banke rade, već mu pomaže i što je zapravo temelj svakog socijalnog društva. Svakako tu nema nikakve veze s upravljanjem i samoupravljanjem.

Ostaje uvijek pitanje koliko je crkva spremna subvencionirati one koji imaju probleme? Svakako trebamo biti svjesni da crkva ima razvijenu karitativnu djelatnost koja je u određenim dijelovima svijeta izuzetno važna. Kod nas nažalost, ili na sreću, nije nešto razvijena, čak smo ponekad svjedoci društvene neosjetljivosti kao što je bila gradnje crkve na prostoru parka i dječjeg igrališta.
Ali na kraju krajeva i župnika ima različitih i ovi se očito nisu usrećili.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

imaš pravo, ne govorim

imaš pravo, ne govorim newspeak. ti si nešto trkeljao o kreditima, centraliziranosti, supsidijarnosti i crkvi pa sam ti odgovarao u kontekstu toga. no vjerojatno ti ni samom nije jasno što si htio reći tim pasusom

Crkva često spominje "načelo supsidijarnosti", kao osnov za raspodjelu nadležnosti u obavljanju poslova. Tako je npr. u uvodnom govoru Susreta u utorak mons. Giompaolo Crepaldi, tajnik Papinske komisije "Iustitia et pax", rekao da bi financije trebale biti supsidijarne stvarnoj ekonomiji, a ne obrnuto - stambeni krediti supsidijarni obiteljima, a ne obrnuto. To zvuči savršeno. Ali, koliko može biti uvjerljivo iz usta predstavnika rigidno centralizirane institucije, koja ne dozvoljava ni diskusiju o određenom labavljenju prema decentralizaciji i sudjelovanju običnih vjernika, što traži, recimo, pokret "Mi smo crkva"?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, Neke logike je teško

Debe,

Neke logike je teško shvatit. Jemput joj se predbaciva mješanje, a drugi put da to ne radi.

Tko je glasao

Ima raznih religija i crkava

Ima raznih religija i crkava i božanstava... pa tko voli...

Tko je glasao

Sve je bolje od šutnje,jer

Sve je bolje od šutnje,jer šutnja nije zlato,nego samo mogućnost zadržavanja stanja koje je prihvatljivo manjini građana.
Nezamislivo je da se primjerice sportaši ili potencijali gdje ostvaruju zaradu financiraju iz poreza,a sami izbjegavaju plaćanje poreza(u slućaj transfera). To su puno veća izdvajanja, ima koristi samo malen broj građana, a sve se zataškava.
Kada je Crkva u pitanju,onda je tu riječ o velikoj interesnoj skupini i svakako je jako važno mišljenje te interesne skupine.
Kada bi ta interesna skupina šutila o važnim pitanjima za zajednicu,onda bi izdali sami sebe, a to ne bi bilo u duhu poslanja Crkve.
Kada se radi o milodarima tijekom misnih Bogoslužja, onda je sasvim razumljivo da isti milodari nisu ničime uvjetovani, a velik dio ide u karitativne svrhe.
Ja osobno kada dajem milodar,znam da isti neće biti zlouporabljen i kudikamo ga lakše odvajam nego porez koji će biti trošen za bogaćenje pojedinih zaslužnika.

Tko je glasao

spalite bestidnicu ! :)

spalite bestidnicu ! :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci