Tagovi

Uvodnik - www.daniel-holding.com

Uvodnik br. I.
SVAKI ŠUPAK DANAS IMA GLASNOGOVORNIKA

Današnja generacija mladih postupno upoznaje sjaj i bijedu današnje Demokracije kanibalizma, koja ne?e preživjeti ni prva desetlje?a Milenija informatike.
Svoju viziju demokracije Platon (427.-347. p. n. e.) je izgradio pod velikim utjecajem svog u?itelja Sokrata (469.-399. p. n. e.). Platonova demokracija s propaš?u anti?kih civilizacija stolje?ima je bila na marginama robovlasni?kih i feudalnih društava u žabokre?ini nepismena puka i na dohvat ruke sakralne i svjetovne vlasti, kojoj je bila samo nepotrebni balast.
Uskrsla je pojavom pokreta Humanizam i Renesansa. Kao i svaka dobra ideja, ta slatka rije? (demokracija) obilato je rabljena kao maska za ne?asnu otima?inu rezultata tu?eg rada: s njom su se ponosili i totalitarni i diktatorski režimi, s njenom zastavom ozakonjen je i kanibalizam kao vrhunac otima?ine po?etkom XXI. vijeka, o ?emu svjedo?i trgovina ljudima.
Strana?ka stega je najrasprostranjeniji oblik mobinga.

Nova Karma

Ovaj dnevnik imam namjeru dopuniti nekoliko puta, a njegovi dijelovi ?e vrlo uskoro postati sastavni dio uvjeta korištenja i ?esto postavljanih pitanja, tako da molim zainteresirane, a osobito aktivnije ?lanove da dobro prou?e što se sve to?no mijenja. Nadalje, ovaj dnevnik ?e do promjene pravila biti na vrhu naslovnice kako bi ga svi mogli vidjeti.

Sustav ocjenjivanja i Karme na pollitici postoji od prvoga dana, to je ukratko sustav ocjenjivanja i nagra?ivanja korisnika kroz bodovanje njihovih aktivnosti, pa tako svaka aktivnost donosi odre?eni broj bodova (kreiranje dnevnika, komentiranje, ocjenjivanje). Sama Karma se dosada odnosila samo i isklju?ivo na komentare koji su mogli biti ocijenjeni zvijezdicama. Kako Karma funkcionira i koji su njezini ciljevi možete pogledati u ?lanku o Slashdotu na Wikipediji (dio o moderaciji). U osnovi, karma služi zato kako bi zajednica mogla moderirati komentare i naslovnicu, a kako se upravljanje sadržajem ne bi svelo na jednog ili više nedodirljivih administratora. Sustav karme omogu?ava svakome da sudjeluje u ure?ivanju, a samim time se osigurava raznolikost mišljenja.

O?uvanog Škegru za rezervne dijelove, povoljno prodajem

Obaladaleka je negdje dao link na Škegrin dokument koji nisam primijetio. Hvala Zoranu na ponovljenom linku.

AP odmah odli?no primje?uje:
Škegro sam navodi da o pretvorbi i privatizaciji nema nikakvih empirijskih istraživanja pa ni glasa neovisnih ekonomskih stru?njaka. Tako ostaje kako ko tvrdi. Po njemu fantasti?no. Zar to nije logi?no?

Ali ajmo na sam dokument. Radi se o dokumentu sa mnogim floskulama. Jer se kao odgovara na floskule u medijima, s ?ime se mogu složiti, ali što opet ne zna?i da treba odgovoriti - floskulama.

Pa ?u se odmah prebaciti na Škegrine, odli?ne (i odlu?ne:) zaklju?ke:

Obiteljska sva?a?! (Vjera i politika - Crkva i Vlast)

Bozanic

( Kao što sam napisao u komentaru na post Poštujmo istinu, iako nema crvenkapice!!! ovdje ulazim u mali eksperiment pretvaraju?i jedan moj poduži komentar nastao na raspravama u samostalni post sve u cilju ograni?avanja napacivanja i komentiranja bez granica, jer kad i ako se nešto ima re?i, može se iizraziti i na drugi na?in, a ne pute besplodnih sitni?avih sva?a. )

-------------------------

Na neki na?in mi je drago bilo pro?itati detaljniju analizu "neprijavljenog" u gore spomenutom postu, i napomenuo bih (mada sam nisam baš imao previše volje razra?ivati teze o odnosima crkve i politike kako ih je Kardinal prezentirao u Mariji Bistrici), da sam vrlo sli?no kao i "neprijavljeni" rekao (ali u drugom kontekstu) u druga dva komentara pa ih ovdje ponavljam, nadaju?i se da se nitko ne?e zato ljutiti (ta radi se o eksperimentu).

U subotu, 16/08/2008 - 08:27 sam rekao (link je ispod teksta):

Hrvatska vlast provodi diskriminaciju

Hrvatska je prema prvom članku Ustava: socijalna država u kojoj narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Vlast u Hrvatskoj pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Dakle vlast pripada narodu, a ne političkim strankama ili pojedincima. Izabrani predstavnici naroda dužni su obnašati vlast u interesu naroda. Isti ti predstavnici dužni su poštivati Ustav i zakone RH.
Jedna od temeljnih odredbi ustava je ravnopravnost državljana. Svaka neravnopravnost dovodi do diskriminacije. Diskriminacija može biti na temelju:rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnoga stanja, po­ro­dičnih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvje­re­nja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođe­nja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stran­ci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Poštujmo istinu, iako nema crvenkapice!!!

Evo i današnje izjave voljenog kardinala Bozani?a, povodom gospinog blagdana:

- Želim jasno naglasiti da smo to u raznim vremenima imali prilike ?uti bezbroj puta, ali da se zbog toga ne?emo prestati zauzimati za istinu, ?ovjeka i dobrobit društva u kojem kao krš?ani živimo. Mi bez Krista ne možemo, a onaj tko ne može bez Krista, ne može ni bez istine. Ipak, kako bi bilo jasno o ?emu je rije?, naglašavam kako upravo oni koji nam predbacuju tzv. miješanje u politiku Crkvu guraju u politiku i gotovo sve što se ti?e crkvenog života politiziraju za svoje interese. U tu se svrhu zanemaruju zdrave inicijative Crkve, sprje?ava se ostvarenje naših nastojanja, pla?aju se medijski prilozi koji zdušno promi?u antipatiju prema Crkvi i obescnjenjuju se stvarni uspjesi naroda.

Ovo je ustvari odli?an primjer onoga o ?emu ja pokušavam pri?ati.
Ako pro?itate prvu re?enicu, tko se ne bi mogao složiti oko toga, vjerujem da ?emo svi mi potpisati tu prvu re?enicu.
Ali zašto, zašto, se mora spominjati krist? I sve što dalje pri?a normalnim ljudima postaje smiješno. Mogao je ubaciti Crvenkapicu:

Sanader, Zuzul i Covic unistili Plivu, na redu je INA !

Zeljko Covic je na celu Plive bio od 1993 godine. Za vrijeme njegove autokratske vladavine Plivom, nas svjetsko poznati brandname je privatiziran, izlistan na Londonskoj i Zagrebackoj burzi te na kraju prodan americkoj Barr Grupi.

Zasto je Barr Grupa bila toliko zainteresirana za kupnju Plive? Da li radi prodora na ogromno istocno-europsko trziste? Da li radi unistenja konkurencije ili je posrijedi bilo nesto sasvim trece?

Pliva je bila ponos i dika cijele Hrvatske. Njezini proizvodi su prepoznatljivi po cijelome svijetu. Pliva je imala blistavu buducnost sve dok se tu nije uplela Sanaderova politika 'rasprodaje djedovine i to pod bilo koju cijenu'.

Posljedice te prodaje su sljedece:

Plivina buducnost izgleda dosta neizvjesno i tmurno. Izraelska farmaceutska firma preuzima Barr Grupu te trenutno radi na restrukturiranju korporacije. To znaci da se zasigurno ocekuju skorasnja masovna otpustanja. Od sadasnjih preostalih 2.600 Plivinih zaposlenika planira se ostaviti nekih 700tinjak na radnome mjestu. Plivu se pretvara u malu tvornicu tableta, a nedavno je Pliva objavila i svoj proslogodisnji ogroman gubitak od minus cca. $120 milijuna.

O hrvatskoj "pretvorbi vlasništva": Što je bio savjetovao Milton Friedman (plus razni drugi)

Ovaj dnevnik nastao je bez ikakvog prethodnog plana, vanjskih poticajem. Možete ga promatrati kao dopunu dnevnika Uzrok negativnosti u RH, kojeg je napisao Mr.Jaks. Zapo?eo sam tamo komentar ?esto se i sam vra?am na to (...), pa onda po?eo prou?avati svoje bilješke iz posljednjih 20-ak godina, pa je to postalo preduga?ko. Dakle, ako vas zanima, pro?itajte Jakšin dopis i moj odgovor - a ovdje imate neposredan nastavak (prva re?enica ovdje je zadnja re?enica navedenog komentara).

Javljaju se "kapitalisti" i "poduzetnici" koji su navikli raditi bez fakti?ki ikakvog kapitala - rezultat je op?a kriza likvidnosti, jer oni koji rade i proizvode i isporu?uju, ne mogu naplatiti svoja potraživanja, pa onda i oni ostaju dužni drugima...

Evo uostalom citata najuglednijeg našeg stru?njaka za financije - da ne dobijem opet kritike kako ja mali bedasti zeleni nešto napamet lupam.

Uzrok negativnosti u RH

Veoma oštre rije?i doživimo od svih strana kada se radi o temi pretvorbe i privatizacije.
Ako želimo živjeti u nekoj pozitivnijem društvu, društvu koje želi bolje od ovoga što ima, što bi mogli re?i normalnom društvu onda moramo I ustanoviti tko je to?no odgovoran za ovo o?ito licemjerje i odsutnost politi?ke volje da se nešto promijeni.

Nema dvojbe kako je pretvorba i ova provedba privatizacije u RH pravedno prozvana kao ‘’plja?kom 20og stolje?a’’ i kako su posljedice toliko goleme da ne?emo možda nikada se u cijelosti oporaviti, što u gospodarstvu, što u društvu. Narod pla?a tu kiriju svaki dan…… I to ?e tako biti još za Bog zna koliko godina….. jer je ne samo šteta po pitanju gopsodarstva ve? I po pitanju op?eg društvenog raspoloženja. Negativnost vlada ovom zemljom I to ponajviše kao direktan rezultat ove vrlo kompleksne I dobro organizirane plja?ke I prevare. Možemo re?i kako je ovo period vremena koji ?e u budu?im knjigama povijesti se voditi pod ‘Društvenom depresijom’ uzrokovane mahom zbog nepravde u ekonomskom, gospodarskom kao I politi?kom sustavu.

Eh Sun?ani Hvare, tugo moja (Dodadak)!

SH

Vezano na post od ( Eh Sun?ani Hvare, tugo moja! od petka 08/08/2008) budu?i da je mnogo toga ovdje re?eno samo mali dodatak glede detalja specijalne prodajne akcije koju je “supersposobna uprava” Sun?anog Hvara raspisala u ono isto vrijeme kad su tradicionalno prekrcani i sele goste tamo i ovamo. Poslovni prijatelji iz Belgije, koji ina?e prate ovaj naš “najekstremniji” slu?aj hrvatske turisti?ke privatizacije, poslali su mi detalje te najnovije prodajne akcije Sun?anog Hvara (ina?e ju možete u cjelosti skinuti skinuti ovdje . A na gornjoj slici imate detalje pa uz malo ra?unanja možete vidjeti one “goste od 500 € dnevno”:

1. U akciji se prodaje paket usluga u dvokrevetnoj sobi (za dvije osobe) s uklju?enim sljede?im uslugama:
• Platiš dvije no?i, stojiš tri no?i (tre?a no? je besplatna);
• Svakodnevno je na raspolaganju buffet doru?ak;
• Dobrodošlica u sobi po dolasku;

Novi dnevnici

 1. Izvanredni parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji 8. lipnja od Zoran Oštrić komentara 2
 2. porezna sjekira od aluzija komentara 0
 3. ŠEF tko je... od aluzija komentara 0
 4. Zeleno-lijeva koalicija u Zagrebu od Zoran Oštrić komentara 0
 5. Peticija protiv porezne reforme-protiv Poreza na nekretnine hrvatskih građana od ppetra komentara 17
 6. Plenković, čovjek od slame od Mucke komentara 14
 7. Ćirilica u Vukovaru od acinum komentara 7
 8. djevojka... puteno je prvi put... od aluzija komentara 0
 9. Komentar križnog puta i Rimu od petarbosni4 komentara 0
 10. novčani promet kupaca od aluzija komentara 0
 11. DORH i pravosuđe su osnovni i najteži problem Hrvatske, koji zajednički produbljuju MOST i najdetuđmanizatorskiji vrh HDZ-a od ppetra komentara 8
 12. Agrokor je potvrdio... ŠEFovanje ŠEFova je potrošeno od aluzija komentara 0
 13. USA i Rusija u ŠEFovskom sukobu od aluzija komentara 0
 14. imati svoj... zaključak od aluzija komentara 0
 15. afere, skandali, zločini - crna kronika od aluzija komentara 0
 16. Cudan smo mi narod od DeVeT komentara 0
 17. Cudan smo mi narod od DeVeT komentara 3
 18. Igra (valjda) počinje, ishod neizvjestan od Feniks komentara 25
 19. ŠEFovi hoće tehnoMudrolije bez radnika od aluzija komentara 0
 20. Vrijeme "svirke" je isteklo, valja "sviralu za pas zadjenuti" od Feniks komentara 16
 21. konstante ŠEFizma... NE zaboraviti od aluzija komentara 0
 22. Za Agrokor- napad na RH odabrali su trenutak-u kojem RH ima za "premijera" jedača srpske čokoladice iz ruke četnika Vučića od ppetra komentara 30
 23. Zašto Agrokor ne smije preuzeti Plenkovićev povjerenik od sm komentara 14
 24. Koprivnički lapod od bosancero komentara 2
 25. Agrokor MORA biti groblje siromaha od aluzija komentara 0

Tko je online

 • Rebel

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 1
 • Gostiju: 32

Novi korisnici

 • talk500
 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall