Tagovi

Déjà vue: LRH ili ve? mnogo puta odgledana supunica!?

U posljednje vrijeme se ponovno aktualizira pri?a o Opatiji ili LRH (Liburnija Rivijera Hotela). Sada se i Goran Štrok udvara Opatiji i svojim istarskim mentorima (koji su mu tako dobrohotno udijelili najprije hotel Bonavia u Rijeci, a potom niz Dubrova?kih hotela od ?ega je napravio ALH lanac – Adriatic Luxury Hotels), jer mu se ?ini da bi taj krug izvrsnosti sasvim logi?no bio odli?no zaokružen s Opatijom). Štrok navodno dobro radi, jer njegovi hoteli u Dubrovniku dobro rade, jer na svjetskom tržištu postižu prosje?ne cijene (o kojima ORCO na Hvaru može samo sanjati). Hm, ALH dopunjen s LRH - izgleda kao dobitna kombinacija.

ORCO i Štrok, SH i LRH! Ima nekih sli?nosti ali i nekih bitnih razli?itosti.

Originalni primjerak Dejtona još nije prona?en

Mirza ?ubro 29.08.2008
SARAJEVO - Originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma, ?iji je nestanak iz Predsjedništva BiH otkriven u februaru ove godine, još nije prona?en, potvrdili su u kolektivnom šefu države i Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.
"Provjerili smo u svim našim arhivama i Arhivu BiH ali originalni primjerak mirovnog sporazuma nismo pronašli. Dokument nikada zvani?no nije ni zaprimljen u Predsjedništvu BiH. Neki ?lanovi pregovara?ke delegacije s kojima smo razgovarali u potrazi za originalnim primjerkom Dejtonskog mirovnog sporazuma nisu nam znali re?i gdje je on", kazao je ju?er Ranko Ninkovi?, generalni sekretar Predsjedništva BiH.

Veliki desni?ari, nacionalisti ili totaliristi?

Hrvatska politi?ka scena je jedan bosanski lonac!
Politika u RH je postala scena u kojoj pojedinci lije?e svoje komplekse, stvaraju sebi kule i vile, izražavaju svoje taštine kao i paranoje, svakom normalnom ?ovjeku je ovo sve odavno jasno!

Zabrinjavaju?a je ova situacija u kojoj se nalazimo danas u kojoj neiskrenost i skriveni ciljevi su naj?eš?e glavna motivacija za bilo koji korak pa ?ak i javni istup!
Ova ve? uhodana praksa je ponajviše evidentna u tzv. Desnici….. koja navodno vodi politiku ‘Nacionalne’ orijentacije!

Kao npr. Generala Antu Gotovinu bezobrazno i nemilosrdno eksploatiraju, kao što naftne kompanije pumpaju crno zlato, tako isto tzv. Desni?ari crpe svoje politi?ke bodove na ra?un ?asnika HVa i heroja iz Domovinskog rata.
Da ne duljim sa drugim primjerima id a sa?uvam koji još konkretni primjer ovakvih paradoksni situacija za komentare….. naravno nakon što vidimo kako se netko prepozna u ovom jednom primjeru ?
Možemo zaklju?iti kako ti tzv. Desni?ari glumataju i falscificiraju svoj nacionalizam i to na onaj najprljaviji bolševisti?ki na?in.

Kvislinzi!!

Usimboli Na današnji dan prije 64 godine se dogodila jedna od prijevara, u nizu sli?nih prijevara, u kojima je narod od svojih vo?a opet o?ekivo nešto razumno a dobio tragediju neograni?enih razmjera, jer su naše "nacionalne veli?ine", koje su bile dužne misliti o narodnim težnjama i dugoro?nim interesima, gledali samo svoje vlastite. Ne samo da nisu u?inili što je trebalo u?initi (i što su mnoge sli?ne profašisti?ke vlasti (ranije od Italije kasnije do Bugarske i Ma?arske u?inile bez mnogo krzmanja), nego su ostali vjerni fašizmu do zadnjeg daha (neki do današnjeg dana). U?inili su to bez imalo skrupula, sebi?no i promišljeno, više ih ?ak nije bilo ni tamo gdje im je stradavao narod u ime kojeg su se pozivali, nego su na vrijeme odlepršali "u vidu lastinog repa" i to dobro potkoženi narodnim blagom (kojeg u onoj ratnoj strci ipak nisu zaboravili ponijeti), te su nestali u poslijeratnim maglama još preživjelih fašisti?kih enklava (Argentina Španjolska):

Partijska diktatura

Demokracija zajam?ena Ustavom još uvijek ne stanuje u Republici Hrvatskoj. Još uvijek je demokracija ne ostvaren san. Hrvatski gra?ani nisu ravnopravni i svoje predstavnike u vlasti ne biraju na demokratski na?in.

Pravo na demokraciju uzurpirale su politi?ke stranke. One su si dale pravo da stvaraju liste podobnih kandidata koje na izborima gra?ani trebaju zaokružiti. Te partije kasnije preko tako izabranih kandidata vladaju zemljom na lokalnom i državnom nivou. U nedostatku mandata politi?ke stranke demokraciju zamjenjuju trgovinom, korupcijom i ucjenom. Stvaraju se koalicije koje vladaju po principima mafije.

Umorni od prošlosti?

U zadnje vrijeme me?u politi?arima koje sam birala na vlast vidi se teški umor od prošlosti.
Pretpostavljam da to proizlazi iz poja?anih kontakata s Europljanima i Europskom Unijom u smislu ispunjavanja doma?ih zada?a koje nas još ?ekaju prije dobrodošlice u europski krug žutih zvijezda. Prepreka, koje na tom putu treba svladati, ima jako puno. Kad ?ovjek pro?ita kakvih sve ljudi, koji blate svoju Domovinu, a koji se predstavljaju kao neke veli?ine, zato jer im je dostupan javni tisak (kako doma?i tako inozemni), onda me ne ?udi da su ostale zemlje, u kojima ljudi vole (a ne mrze iz dna duše) svoju Domovinu, poput Rumunjske, Bugarske i sli?no, ve? odavno tamo. Mi sa svojim, navodno hrvatskim književnicama, "slavenkama" gotovo da nikad ne?emo u tu Europsku Uniju. Evo jednog od primjera:

piše Ve?ernji List:
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3154967/index.do

U susret lokalnim izborima

Krenula je lagano diskusija na temu lokalnih izbora i o?ekujem da ?e se o tome u slijede?em razdoblju puno pisati. U ?asu kada sam ja prou?avao zakon (o izboru na?elnika i gradnona?elnika odnosno vije?a) odmah mi je palo na pamet kako je apsolutno mogu?e da isti ljudi glasaju za me?usobno razli?ite opcije na istim izborima. Tako je mogu?e (a u Sloveniji i Srbiji se i doga?alo) kako je mogu?e da postanete na?elnik ili gradona?elnik, a da istovremeno "izvisite" u vije?u ili ?ak obrnuto, da budete ve?inska stranka u vije?u ali bez izvršne vlasti. Za one koji misle da to nije realno, podsjetio bih samo na rezultate parlamentarnih izbora u primjerice Osijeku gdje su se na isti dan održavali i lokalni izbori, a gdje je primjerice rezultat SDPa dramati?no bio razli?it izme?u listi?a za parlament ili listi?a za gradsko vije?e.

No, ono što je meni isko?ilo kao jedan od zanimljivijih problema Zakona o izboru na?elnika i gradona?elnika je famozni ?lanak 31. zakona koji kaže slijede?e:

?lanak 31.
Zabranjeno je uvjetovati pokretanje, financiranje ili dovršenje projekata u jedinici lokalne, odnosno podru?ne (regionalne) samouprave glasovanjem za odre?enog kandidata.

SDP, Hloverkini klonovi i miševi s broda

Javnosti je danas prezentirano kako su eto kriminalac Bandić i Milanovićev punac nešto tamo radili ispod žita, što je samo trebalo podgrijati tezu kako su svi SDP-ovci jednaki muljatori kao i oni na vlasti. Nemam uopće namjeru braniti SDP i Bandića, tim više što sam jako nezadovoljan time u što je Milanović u posljednje vrijeme pretvorio SDP i sve češće sumnjam da to možda nekakve veze s onim što su on i Jandroković nekakvi daljnji rođaci. Jako mi je žao i što je sa scene nestala Željka Antunović te neka druga «stara» garda jer su u njihovo vrijeme hrvatski građani barem znali da imaju oporbu. Danas se to, što zbog nekih čudnih okolnosti u SDP-u, a još više zbog stotine malih Hloverkinih klonova po raznim redakcijama, više ne može osjetiti. No, nisam htio o tome, o tome ću više drugom prilikom.

Posljednji GONG za transparentniju vlast

Pomalo neo?ekivano, ovih se dana oglasio GONG, koji je proteklih šest mjeseci "skenirao" rad Vlade, ili preciznije, njene otvorenosti prema onima koji su je izabrali i kojima, barem formalno, mora zahvaliti svoje postojanje. Iz GONG-a su poru?ili da je Vlada zatvorena za javnost, da se najvažnije odluke donose na tajnim - zatvorenim ili ?ak telefonskim sjednicama, i da gra?ani ne mogu dobiti osnovne informacije o njenom radu. U Vladi su se, kao, naljutili i poru?ili da sve to nije istina. Sli?an na?in rada, kažu u Dvorima, imaju i ostale europske vlade.
No, je li to baš tako?! Koliko je Vlada otvorena za javnost, može se svaki od nas osvjedo?iti: jednostavno, pošaljite joj upit e-mailom ili klasi?nom poštom, pa ?ete vidjeti ho?ete li odgovor na pitanje dobiti i u kojem roku. Ako ga i dobijete, pravo je pitanje kakav ?e taj odgovor biti. A, što se ti?e usporedbe otvorenosti naše i drugih vlada u Europi, ni o tome ne treba puno lamentirati: pošaljite, na primjer, slovenskoj ili britanskoj vladi upit i vidjet ?ete koliko ?ete ?ekati na odgovor. Iz vlastitog iskustva znam da ga tamo možete dobiti vrlo lako, svakako puno brže i lakše nego ovdje.

Prokletstvo politi?ara, imam a nemam

Vratio se Ivo iz odmora. Odmoran, lagano preplanuo, širokog osmjeha ukazao se na svom radnom mjestu. Da bi pokazao da je živ, bez visokog tlaka i u novoj košulju s inicijalima, sazvao je uži sastav svojih obožavatelja, javnosti poznati kao Sanaderova vlada. Ta družina se družila u dva dijela.
Prvi dio otvorili su za javnost. U tom dijelu javnosti su pokazali kako izgledaju uspješni hrvatski politi?ari - gospodarstvenici nakon odmora provedenoga na jahtama “prijatelja”. Veliko zadovoljstvo i sre?u nije im mogla pokvariti niti neo?ekivano visoka inflacija. Pa tako je svugdje u svijetu.
Inflacija, rekao je Ivo, ?e se sama od sebe smanjiti na jesen. Sva ova sila stranih turista sa sobom je donijela i inflaciju iz svojih jadnih zemalja. Sada kada ?e se oni vratili u svoje domovine odnijeti ?e i svoje inflacije. Na tu stru?nu analizu Ivo je dobio veliki aplauz svojih fanova. Najve?e oduševljenje osupnulo je ministra Šukera. On je uz pljesak skandirao, bravoooo, kako se samo ja toga nisam sjetio.

Novi dnevnici

 1. Vrhunac stranačke prostitucije - koalicija HDZ-HNS od vkrsnik komentara 0
 2. Javno, jasno i otvoreno prokazano licemjerje aktualnih hrvatskih vlasti od Feniks komentara 2
 3. elitizam i proleterizam od aluzija komentara 0
 4. u ludnici jesam... lud nisam... od aluzija komentara 4
 5. lud nisam.. u ludnici jesam od aluzija komentara 0
 6. razumijevanjem majmuna razumjeti ŠEFA od aluzija komentara 0
 7. Globalno zagrijavanje od Zlatno doba kap... komentara 6
 8. Politika je kurva. od DeVeT komentara 2
 9. pederi i lezbe... spasitelji čovječanstva od aluzija komentara 0
 10. škola proizvodi karakter za karijeru od aluzija komentara 0
 11. Novi veliki spin HDZ-a u obliku esejista- Davor Ivo Stier-a, buntovnika koji to nije od ppetra komentara 63
 12. zarobljeni u tuđa objašnjenja od aluzija komentara 0
 13. Od hrvatskih časnih ratnika u ratu, do izdajničkih antihrvatskih političara u miru, za kratko vrijeme od ppetra komentara 26
 14. planetarno... monolog caruje... od aluzija komentara 0
 15. pa ti sad´ razumi milosrdne, od indian komentara 11
 16. HDZ besprizorno trguje hrvatskom djecom da bi ona sutra plutala plićakom od ppetra komentara 8
 17. Hrvatska u čvrstom zagrljaju „najkvalitetnijih“ Hrvata od Feniks komentara 0
 18. Donald Trump, sam na svijetu: kraj američke ere od Zoran Oštrić komentara 18
 19. moram biti... kakav jesam... od aluzija komentara 0
 20. Kakvi ljudi nemaju mjesta među serboslavskim parazitima? Evo jedan konkretan primjer. od radnik komentara 0
 21. učiteljsko i profesorsko školstvo je potrošeno od aluzija komentara 0
 22. Blaženi Boris Jokić i Bezgrješna Anka Mrak-Taritaš-Dugoprstanka od ppetra komentara 15
 23. Darwinova nagrada i antivakcinaši od doza komentara 7
 24. Hrvati neka jedu... meso 11 godina staro od aluzija komentara 0
 25. MUŠKARAC I ŽENA od petarbosni4 komentara 13

Tko je online

 • boltek

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 1
 • Gostiju: 33

Novi korisnici

 • IMOTA MORLAK
 • pzbunj
 • Zbunj
 • talk500
 • mAjAdrK1IO