Tagovi

Lijepo naše

Humanitarni rad je bez sumnje društveno koristan, prije svega jer ima za cilj pomo?i pojedincima, odre?enim društvenim skupinama ili ?ak šire, cijelim državama ili kontinentima, da prevladaju ili bar lakše podnesu nevolje u kojima se nalaze. Humanitarci uvijek uska?u tamo gdje je društvo zakazalo ili svojim institucijama nije u stanju ?initi dovoljno. Kako bi efikasnije pomagali, humanitarci osnivaju svoja društva ili se ad hoc udružuju na konkretnim projektima. Kad se radi o pojedincima, oni naj?eš?e pomažu vlastitim radom i sredstvima ili, ako su šire poznati i ugledni, koriste svoju popularnost da na pomaganje potaknu druge. Nikada, ali baš nikada, pravi humanitarci ne?e svoj rad iskoristiti za vlastiti probitak.

Nikada dosad jedan novinski ?lanak u meni nije izazvao toliko emocija kao nedavni o posjetu Jadranke Kosor Specijalnoj bolnici za kroni?ne bolesti dje?je dobi u Gornjoj Bistri. Iako teško zdravstveno stanje djece i trud medicinskog osoblja da im u okviru mogu?nosti osigura maksimalnu pomo? i skrb nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, moje su emocije vezane uz autora ?lanka i osobu kojoj je ?lanak posve?en.

Što želi zagrebački SDP?

Osim parlamentarnih i predsjedničkih, malo je izbora koji pobuđuju toliku pažnju javnosti. Prvi put nakon smrti Ivice Račana i sada kad treba izabrati osobu koja će nakon Milana Bandića upravljati gradskom organizacijom, zbivanja u SDP-u su predmet pojačanog interesa javnosti. To se može razumjeti jer radi se o najjačoj opozicijskoj stranci a u okviru nje, o najbrojnijoj organizaciji koja uz to djeluje u glavnom gradu Hrvatske. Kandidata je više a neizvjesnost stvarna jer se predsjednika bira izravno i to glasovima svih članova gradske organizacije.

Koliko god se nekada i moglo utjecati na konačan ishod izbora, prije svega određivanjem delegata sklonih kandidatu poželjnom vodstvu stranke, ovaj puta je doista sve u rukama običnih članova. Zbog toga se već duže vrijeme i unutar stranke vode prave predizborne kampanje. Prave ne samo po oblicima djelovanja i sredstvima koja se koriste već i po spremnosti nekih na sve ne bi li došli do cilja.

Cilj kandidata je jasan, oni žele pobijediti. Cilj vodstva stranke također, ono želi pobjedu kandidata koji će mu biti lojalan, na kojeg će moći utjecati ili općenito, s kojim neće imati problema.
Međutim, malo ili nikako se govori o tome koji je cilj članova stranke, onih običnih, „malih“, koji u ovome slučaju jedini imaju pravo odlučivati.
Pa, što to želi zagrebački SDP?

Za poglavlje - spremni!

Ju?erašnje uhi?enje bivšeg potpredsjednika Vlade RH Damira Polan?eca je zbog vrlo dobrog medijskog uvoda malo kome predstavljalo iznena?enje. Zadnjih tjedana u?estali napisi o tijeku istrage oko Podravke i njenog odnosa s MOL-om i OTP bankom su više nego jasno sugerirali kako se obru? oko Polan?eca steže. Bilo je samo pitanje trenutka u kojem ?e biti priveden a upravo taj nam govori mnogo.

Sada je okupno otvoreno 30 poglavlja, od 33 o koliko se pregovara, a zatvoreno ih je 17. Za otvaranje na sljede?oj me?uvladinoj pristupnoj konferenciji 12. travnja bit ?e sigurno spremno pogavlje Pravosu?e i temeljna prava, za koje je španjolsko Predsjedništvo danas pozvalo Hrvatsku da dostavi svoja pregovara?ka polazišta, što je odmah i u?injeno, te Tržišno natjecanje, za ?ije su otvaranje EK-ovi stru?njaci ovih dana ocijenili da je Hrvatska spremna.

Bez konkretnih rezultata na polju borbe protiv korupcije, teško da bi poglavlje Pravosu?e i temeljna prava moglo biti otvoreno. Uhi?enjem bivšeg visokopozicioniranog državnog dužnosnika Hrvatska država sasvim sigurno želi oja?ati svoju poziciju na predstoje?oj me?uvladinoj pristupnoj konferenciji i unaprijed se osigurati od eventualnih prigovora da procesuira samo takozvane sitne ribe. Naime, teško je povjerovati u to da je istraga protiv Polan?eca samo slu?ajno dala rezultate neposredno prije nego ?e se odlu?ivati o otvaranju jednog od najvažnijih poglavlja u pregovorima o pristupanju EU.

Lijevo, desno, nigdje moga stana - pomo? DORH-u da se orjentira

Maloprije sam zamijetio ?lan?i? o tome da je ministrica Bianca Matkovi? s obitelji dva dana boravila u hotelu Ambasador navodno plativši na dan svega 200,00kn po osobi. Hotel je ina?e s pet zvjezdica u kojem cijena po danu iznosi 240€. Vijest kao vijest, ali trgnuo me podatak kako hotel Ambasador pripada državnom poduze?u Liburnija Rivijera Hoteli i podsjetio na ve? pomalo zaboravljenu aferu koja se vezivala uz privatne investicijske fondove, Fond za privatizaciju i Vladu RH. U aferi se radilo o nagodbi Vlade RH s PIF-ovima kojom su njihovi vlasnici trebali biti obešte?eni za svoja ulaganja u tu tvrtku.

Po?elo je po?elo!

Svojim odgovorima na prve ozbiljnije prozivke iz redova Vlade RH i HDZ-a povodom imenovanja najužeg tima suradnika, Ivo Josipovi? je pokazao kako doista namjerava biti predsjednik – „kaktus“. Na svoj je na?in, odmjereno ali vrlo jasno, stavio do znanja kako ne?e trpiti prozivke onih koje bi se i same trebalo prozivati zbog mnogo?ega što je Hrvatsku dovelo u poziciju u kojoj se nalazi.

S druge strane, Jadranka Kosor koja je posljednjih mjeseci doživjela mnogima nerazumljivi rast osobne popularnosti, suo?ena sa sve ve?im problemima u vo?enju zemlje, poglavito s rapidno rastu?om nezaposlenosti i strmoglavim padom životnog standarda gra?ana, ve? prvim potezima Ive Josipovi?a se osjetila ugroženom. Nije to ni ?udo obzirom na sladostraš?e koje ju je obuzelo nakon što joj je predsjednik županijske organizacije HDZ-a dodijelio titulu „An?elice“. A „an?ele“ se ne kritizira ve?, kako znamo, u njih se treba vjerovati.

Ivo Josipovi? otkrio bok

Kada sam u jeku predsjedni?ke kampanje Ive Josipovi?a napisao dnevnik “Fatalna pogreška Ive Josipovi?a“, nisam imao u vidu samo mogu?e posljedice afere „Zlatica“ na rezultate izbora ve? i u slu?aju da bude izabran, njegovu legitimaciju da s Pantov?aka djeluje kao moralna vertikala hrvatskog društva. Iako afera „Zlatica“, sada znamo, nije presudno utjecala na izbor Ive Josipovi?a za tre?eg Predsjednika RH, ona ?e zasigurno biti spominjana svaki put kada Ivo Josipovi? bude dijelio lekcije iz morala i etike. Greška koju je po?inio tada u?inkovitim ali u biti ipak kratkovidnim reagiranjem na otvaranje afere "Zlatica" može imati dalekosežne posljedice.

Gordijski ?vor oko vrata Zorana Milanovi?a

Prije samo dvije i pol godine najavljivan kao mlad, perspektivan i široj javnosti nepoznat SDP-ov politi?ar koji ima viziju demokratizacije unutarstrana?kog i politi?kog života uop?e, Zoran Milanovi? se našao okovan gordijskim ?vorom koji su mu vlastito ?lanstvo i stranka na vlasti vezali oko vrata. Na unutarstrana?kome planu je uspio realizirati tek djeli? onoga što je najavljivao, zlobnici ?e re?i samo ono što mu je trebalo da dospije na strana?ki tron i tamo se u?vrsti, a na hrvatskoj politi?koj sceni relativno malo obzirom na nikad povoljnije uvjete za rad oporbe. Da stvar bude gora po njega, i to malo što je postigao se svakim danom više rasta?e pred umješnim i sve više rutinskim potezima Jadranke Kosor. Zoran Milanovi? nije našao pravi odgovor na majstorstvo zasigurno najboljeg teatrologa na hrvatskoj politi?koj sceni, a kad je njegova rola neslavno završila, nikako da se sna?e i suprotstavi Sanaderovoj ponajboljoj u?enici.

Članstvo za jednokratnu upotrebu

Posljednji istupi nekolicine SDP-ovih čelnika na temu izbora u zagrebačkoj gradskoj organizaciji te stranke otkrili su sav sjaj i bijedu unutarstranačke demokracije na hrvatskoj političkoj sceni

Zasigurno nema političke stranke u Hrvatskoj koja se neće pohvaliti najvišim stupnjem unutarstranačke demokracije, odnosno, nema stranačkog čelnika koji će priznati vlastitu sklonost k autoritarnome načinu odlučivanja. Pozivati će se na statut i stranačka pravila a ako bi u njima i postojalo nešto sporno, reći će da je učlanjenjem svaki član prihvatio baš ta i takva pravila. Dakle diskusije nema, po njima, vlada demokracija i točka.

"Nedovoljna aktivnost" - kukavi?je jaje izborima za vodstvo zagreba?kog SDP-a

Glavni odbor SDP-a je sukladno ranijim najavama danas isklju?io nekolicinu ?lanova koji su pružali aktivnu potporu i bili oslonac izbornoj kampanji Milana Bandi?a. Ovakva je odluka bila o?ekivana, sukladna je Statutu SDP-a i ne može joj se prigovoriti. Nema stranke na politi?koj sceni koja bi tolerirala rad u izbornom stožeru protukandidata.

Me?utim, Glavni je odbor odlu?io raspustiti i tri mjesne organizacije (Novi Zagreb Zapad, Brezovica i Sesvete) zbog „nedovoljne aktivnosti u kampanji predsjedni?kog kandidata Josipovi?a“ te tri mjesna ogranka (Gornja Dubrava, Podsljeme i Peš?enica) zbog „podrške Milanu Bandi?u“. Raspuštene organizacije zajedno imaju oko 2500 ?lanova kojima ?e danom pravomo?nosti ove odluke prestati ?lanstvo u stranci (?l.15. Statuta). Zahvati li val „raš?iš?avanja“ i lokalne organizacije diljem zemlje, SDP ?e biti i više nego desetkovan.

Svi smo profitirali

O izborima

Ovi su zasigurno bili druga?iji i po mnogo?emu zanimljivi. Izme?u kandidata je razlika bila najo?itija do sada. U ranijima, Mesi?-Kosor, Mesi?-Budiša, tolike razlike nije bilo. Tu ?injenicu imamo zahvaliti Bandi?u koji je, iako dijete partije, uspio napraviti odmak i mobilizirati doista široku potporu onih koje kolokvijalno možemo nazvati "desnicom", ali desnicom koju se nikako ne može okarakterizirati "crnom" ili "ustaškom". Nikada do sada se nije moglo s pouzdanjem utvrditi koliki broj bira?a ju ?ini.

Iako ?e neki ocijeniti suprotno, kampanja je pokazala da je i na tom polju u?injen iskorak, kako tehni?ki tako i sadržajni. Tehni?ki, mobilizirani su svi resursi, od "gaženja blata", preko obi?nih medija do interneta uz zna?ajan broj poznatih osoba koje su davale potporu. Sadržajno je, mada se govori kako nije bilo rije?i o programima, tako?er napravljen iskorak. Predsjednik republike, osoba bez operativnih ovlasti i ne treba imati ne znam kakav konkretni program. Me?utim, sadržaj koji su nudili kandidati je bio svjetonazorski. Nikada do sada nije bila ponu?ena tolika razlika u svjetonazorima kandidata.

Novi dnevnici

 1. president Trump od Zlatno doba kap... komentara 2
 2. Pernarov teror ima dalekosežne posljedice po Hrvatsku / Domovinski zakon i Domovinska sigurnost jedini jamac stabilnosti od Laganini komentara 21
 3. Human Rights Watch, slučajno ili namjerno, pridružuje se naci-četničkom hibridnom ratu Četničke Džamahirije protiv Hrvatske od Laganini komentara 5
 4. Godina boli od otpisani komentara 5
 5. Plenković nastavlja izgubljenu Arbitražu s MOL-om, da bi krivnju za 5 milijardi kuna gubitka svalio s MOST-a i B.Petrova na HDZ od ppetra komentara 42
 6. NAŠA MISIJA od petarbosni4 komentara 0
 7. ŠEFovi reformiraju Republiku Hrvatsku od aluzija komentara 2
 8. Hrvatski nacionalni interes i kako ga steći od Feniks komentara 40
 9. Vrh HDZ-a onemogućava HDZ-u preuzimanje vlasti od ppetra komentara 3
 10. Može li Trump doživjeti i preživjeti inauguraciju od sjenka komentara 17
 11. Kao i hrvatsku državu, INU je prodala detuđmanizacija od MKn komentara 15
 12. Putevi i stranputice: Dvije godine mandata Kolinde Grabar Kitarović od sm komentara 6
 13. Fašizacija hrvatskog društva nesmetano napreduje od Feniks komentara 12
 14. Svemir je integralni organizam; uključuje i Kolindu od bube komentara 6
 15. Leakovina - Autodanuncijada - Nije li ljevica preživjela dovoljan broj 'Markovina'? od doza komentara 4
 16. iskustvo proizvodi vrijednost preživljavanja od aluzija komentara 0
 17. Božo Petrov i MOST napravili su 250 puta veću štetu RH, nego Hanžeković svojim ovrhama i spinovima od ppetra komentara 22
 18. Stop formatiranju diskova od robot komentara 13
 19. čovjek (SLUGA) MORA biti pokoran i poslušan čovjeku (ŠEF) od aluzija komentara 0
 20. dama s hermelinom i još 86 000 umjetnina od indian komentara 7
 21. Šteta od preko 5 milijardi kn građanima RH, traži ostavku Bože Petrova i hitnu akciju DORH-a od ppetra komentara 14
 22. Je li 2016. za Hrvatsku prijelomna godina? od vkrsnik komentara 11
 23. Politika Donalda Trumpa: ako su znanstvene činjenice suprutne mojoj politici, treba ukinuti znanost od Zoran Oštrić komentara 23
 24. O bankrotu ljevice u doba globalizacije od Zoran Oštrić komentara 4
 25. Međunarodni kazneni sud od Zlatno doba kap... komentara 1

Tko je online

 • otpisani
 • Papar
 • Skviki

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 3
 • Gostiju: 41

Novi korisnici

 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199
 • Puležan