Tagovi

Kada je po?eo rat na mom otoku

Otkri?a nekih podataka iz, svejedno, „pravog“ ili „krivog“ Registra branitelja ponovno aktualiziraju pitanje na koje bi i danas u hrvatskoj javnosti teško dobili jednozna?an odgovor. Zapravo, Hrvatski sabor je 2004.godine dao odgovor kroz Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji ali se on poprili?no razlikuje od ranijeg iz 2001.godine kada je to isto tijelo u Ustavu RH odgovorilo druga?ije. Naravno, radi se o pitanju kada je zapravo po?eo i završio Domovinski rat.

Lijepo naše

Humanitarni rad je bez sumnje društveno koristan, prije svega jer ima za cilj pomo?i pojedincima, odre?enim društvenim skupinama ili ?ak šire, cijelim državama ili kontinentima, da prevladaju ili bar lakše podnesu nevolje u kojima se nalaze. Humanitarci uvijek uska?u tamo gdje je društvo zakazalo ili svojim institucijama nije u stanju ?initi dovoljno. Kako bi efikasnije pomagali, humanitarci osnivaju svoja društva ili se ad hoc udružuju na konkretnim projektima. Kad se radi o pojedincima, oni naj?eš?e pomažu vlastitim radom i sredstvima ili, ako su šire poznati i ugledni, koriste svoju popularnost da na pomaganje potaknu druge. Nikada, ali baš nikada, pravi humanitarci ne?e svoj rad iskoristiti za vlastiti probitak.

Nikada dosad jedan novinski ?lanak u meni nije izazvao toliko emocija kao nedavni o posjetu Jadranke Kosor Specijalnoj bolnici za kroni?ne bolesti dje?je dobi u Gornjoj Bistri. Iako teško zdravstveno stanje djece i trud medicinskog osoblja da im u okviru mogu?nosti osigura maksimalnu pomo? i skrb nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, moje su emocije vezane uz autora ?lanka i osobu kojoj je ?lanak posve?en.

Što želi zagreba?ki SDP?

Osim parlamentarnih i predsjedni?kih, malo je izbora koji pobu?uju toliku pažnju javnosti. Prvi put nakon smrti Ivice Ra?ana i sada kad treba izabrati osobu koja ?e nakon Milana Bandi?a upravljati gradskom organizacijom, zbivanja u SDP-u su predmet poja?anog interesa javnosti. To se može razumjeti jer radi se o najja?oj opozicijskoj stranci a u okviru nje, o najbrojnijoj organizaciji koja uz to djeluje u glavnom gradu Hrvatske. Kandidata je više a neizvjesnost stvarna jer se predsjednika bira izravno i to glasovima svih ?lanova gradske organizacije.

Koliko god se nekada i moglo utjecati na kona?an ishod izbora, prije svega odre?ivanjem delegata sklonih kandidatu poželjnom vodstvu stranke, ovaj puta je doista sve u rukama obi?nih ?lanova. Zbog toga se ve? duže vrijeme i unutar stranke vode prave predizborne kampanje. Prave ne samo po oblicima djelovanja i sredstvima koja se koriste ve? i po spremnosti nekih na sve ne bi li došli do cilja.

Cilj kandidata je jasan, oni žele pobijediti. Cilj vodstva stranke tako?er, ono želi pobjedu kandidata koji ?e mu biti lojalan, na kojeg ?e mo?i utjecati ili op?enito, s kojim ne?e imati problema.
Me?utim, malo ili nikako se govori o tome koji je cilj ?lanova stranke, onih obi?nih, „malih“, koji u ovome slu?aju jedini imaju pravo odlu?ivati.
Pa, što to želi zagreba?ki SDP?

Za poglavlje - spremni!

Ju?erašnje uhi?enje bivšeg potpredsjednika Vlade RH Damira Polan?eca je zbog vrlo dobrog medijskog uvoda malo kome predstavljalo iznena?enje. Zadnjih tjedana u?estali napisi o tijeku istrage oko Podravke i njenog odnosa s MOL-om i OTP bankom su više nego jasno sugerirali kako se obru? oko Polan?eca steže. Bilo je samo pitanje trenutka u kojem ?e biti priveden a upravo taj nam govori mnogo.

Sada je okupno otvoreno 30 poglavlja, od 33 o koliko se pregovara, a zatvoreno ih je 17. Za otvaranje na sljede?oj me?uvladinoj pristupnoj konferenciji 12. travnja bit ?e sigurno spremno pogavlje Pravosu?e i temeljna prava, za koje je španjolsko Predsjedništvo danas pozvalo Hrvatsku da dostavi svoja pregovara?ka polazišta, što je odmah i u?injeno, te Tržišno natjecanje, za ?ije su otvaranje EK-ovi stru?njaci ovih dana ocijenili da je Hrvatska spremna.

Bez konkretnih rezultata na polju borbe protiv korupcije, teško da bi poglavlje Pravosu?e i temeljna prava moglo biti otvoreno. Uhi?enjem bivšeg visokopozicioniranog državnog dužnosnika Hrvatska država sasvim sigurno želi oja?ati svoju poziciju na predstoje?oj me?uvladinoj pristupnoj konferenciji i unaprijed se osigurati od eventualnih prigovora da procesuira samo takozvane sitne ribe. Naime, teško je povjerovati u to da je istraga protiv Polan?eca samo slu?ajno dala rezultate neposredno prije nego ?e se odlu?ivati o otvaranju jednog od najvažnijih poglavlja u pregovorima o pristupanju EU.

Lijevo, desno, nigdje moga stana - pomo? DORH-u da se orjentira

Maloprije sam zamijetio ?lan?i? o tome da je ministrica Bianca Matkovi? s obitelji dva dana boravila u hotelu Ambasador navodno plativši na dan svega 200,00kn po osobi. Hotel je ina?e s pet zvjezdica u kojem cijena po danu iznosi 240€. Vijest kao vijest, ali trgnuo me podatak kako hotel Ambasador pripada državnom poduze?u Liburnija Rivijera Hoteli i podsjetio na ve? pomalo zaboravljenu aferu koja se vezivala uz privatne investicijske fondove, Fond za privatizaciju i Vladu RH. U aferi se radilo o nagodbi Vlade RH s PIF-ovima kojom su njihovi vlasnici trebali biti obešte?eni za svoja ulaganja u tu tvrtku.

Po?elo je po?elo!

Svojim odgovorima na prve ozbiljnije prozivke iz redova Vlade RH i HDZ-a povodom imenovanja najužeg tima suradnika, Ivo Josipovi? je pokazao kako doista namjerava biti predsjednik – „kaktus“. Na svoj je na?in, odmjereno ali vrlo jasno, stavio do znanja kako ne?e trpiti prozivke onih koje bi se i same trebalo prozivati zbog mnogo?ega što je Hrvatsku dovelo u poziciju u kojoj se nalazi.

S druge strane, Jadranka Kosor koja je posljednjih mjeseci doživjela mnogima nerazumljivi rast osobne popularnosti, suo?ena sa sve ve?im problemima u vo?enju zemlje, poglavito s rapidno rastu?om nezaposlenosti i strmoglavim padom životnog standarda gra?ana, ve? prvim potezima Ive Josipovi?a se osjetila ugroženom. Nije to ni ?udo obzirom na sladostraš?e koje ju je obuzelo nakon što joj je predsjednik županijske organizacije HDZ-a dodijelio titulu „An?elice“. A „an?ele“ se ne kritizira ve?, kako znamo, u njih se treba vjerovati.

Ivo Josipovi? otkrio bok

Kada sam u jeku predsjedni?ke kampanje Ive Josipovi?a napisao dnevnik “Fatalna pogreška Ive Josipovi?a“, nisam imao u vidu samo mogu?e posljedice afere „Zlatica“ na rezultate izbora ve? i u slu?aju da bude izabran, njegovu legitimaciju da s Pantov?aka djeluje kao moralna vertikala hrvatskog društva. Iako afera „Zlatica“, sada znamo, nije presudno utjecala na izbor Ive Josipovi?a za tre?eg Predsjednika RH, ona ?e zasigurno biti spominjana svaki put kada Ivo Josipovi? bude dijelio lekcije iz morala i etike. Greška koju je po?inio tada u?inkovitim ali u biti ipak kratkovidnim reagiranjem na otvaranje afere "Zlatica" može imati dalekosežne posljedice.

Gordijski ?vor oko vrata Zorana Milanovi?a

Prije samo dvije i pol godine najavljivan kao mlad, perspektivan i široj javnosti nepoznat SDP-ov politi?ar koji ima viziju demokratizacije unutarstrana?kog i politi?kog života uop?e, Zoran Milanovi? se našao okovan gordijskim ?vorom koji su mu vlastito ?lanstvo i stranka na vlasti vezali oko vrata. Na unutarstrana?kome planu je uspio realizirati tek djeli? onoga što je najavljivao, zlobnici ?e re?i samo ono što mu je trebalo da dospije na strana?ki tron i tamo se u?vrsti, a na hrvatskoj politi?koj sceni relativno malo obzirom na nikad povoljnije uvjete za rad oporbe. Da stvar bude gora po njega, i to malo što je postigao se svakim danom više rasta?e pred umješnim i sve više rutinskim potezima Jadranke Kosor. Zoran Milanovi? nije našao pravi odgovor na majstorstvo zasigurno najboljeg teatrologa na hrvatskoj politi?koj sceni, a kad je njegova rola neslavno završila, nikako da se sna?e i suprotstavi Sanaderovoj ponajboljoj u?enici.

?lanstvo za jednokratnu upotrebu

Posljednji istupi nekolicine SDP-ovih ?elnika na temu izbora u zagreba?koj gradskoj organizaciji te stranke otkrili su sav sjaj i bijedu unutarstrana?ke demokracije na hrvatskoj politi?koj sceni

Zasigurno nema politi?ke stranke u Hrvatskoj koja se ne?e pohvaliti najvišim stupnjem unutarstrana?ke demokracije, odnosno, nema strana?kog ?elnika koji ?e priznati vlastitu sklonost k autoritarnome na?inu odlu?ivanja. Pozivati ?e se na statut i strana?ka pravila a ako bi u njima i postojalo nešto sporno, re?i ?e da je u?lanjenjem svaki ?lan prihvatio baš ta i takva pravila. Dakle diskusije nema, po njima, vlada demokracija i to?ka.

"Nedovoljna aktivnost" - kukavi?je jaje izborima za vodstvo zagreba?kog SDP-a

Glavni odbor SDP-a je sukladno ranijim najavama danas isklju?io nekolicinu ?lanova koji su pružali aktivnu potporu i bili oslonac izbornoj kampanji Milana Bandi?a. Ovakva je odluka bila o?ekivana, sukladna je Statutu SDP-a i ne može joj se prigovoriti. Nema stranke na politi?koj sceni koja bi tolerirala rad u izbornom stožeru protukandidata.

Me?utim, Glavni je odbor odlu?io raspustiti i tri mjesne organizacije (Novi Zagreb Zapad, Brezovica i Sesvete) zbog „nedovoljne aktivnosti u kampanji predsjedni?kog kandidata Josipovi?a“ te tri mjesna ogranka (Gornja Dubrava, Podsljeme i Peš?enica) zbog „podrške Milanu Bandi?u“. Raspuštene organizacije zajedno imaju oko 2500 ?lanova kojima ?e danom pravomo?nosti ove odluke prestati ?lanstvo u stranci (?l.15. Statuta). Zahvati li val „raš?iš?avanja“ i lokalne organizacije diljem zemlje, SDP ?e biti i više nego desetkovan.

Novi dnevnici

 1. Agrokorovanje od Feniks komentara 3
 2. ŠEFovske istine neka nestanu od aluzija komentara 0
 3. U Hrvatskom saboru mnogi zastupnici od drveta ne vide šumu od Feniks komentara 7
 4. Međunarodni cirkus Franjo Tuđman od Mucke komentara 13
 5. Neka dosadna razmišljanja o kapitalizmu i socijalizmu od Zoran Oštrić komentara 13
 6. Ne pakirati drugovima Saucha-Milanović / Slon ima velike uši da bi lakše skakao sa cvijeta na cvijet od Laganini komentara 10
 7. prijatelju, tražim ovlaštena potpisnika od aluzija komentara 0
 8. Dnevni SHOWinist – Revolucija je narodna igra sa pjevanjem i pucanjem od Laganini komentara 4
 9. sistem gospodara tuđeg života (osvježeno) od aluzija komentara 0
 10. Jedan čekića dok drugi žanje od bube komentara 8
 11. Plenkovićev zadatak: uništiti zauvijek Tuđmanov HDZ od ppetra komentara 137
 12. Dugoročni cilj: Prgometovom kandidaturom Plenković kani konačno ovladati zagrebačkim HDZ-om od sm komentara 14
 13. The Wariors, by Walter Hill - FILM od petarbosni4 komentara 1
 14. majmun jesam, jer moram biti čovjek od aluzija komentara 0
 15. Što bi bilo da smo 1991. u SFRJ … od Feniks komentara 40
 16. Ljevičari i pro-ljevičarski dio HDZ-a pokušavaju nagovoriti Brunu Esih da im svojom kandidaturom pomogne osvojiti Zagreb od ppetra komentara 16
 17. Rakarova dvostruka mjerila od MKn komentara 54
 18. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 69
 19. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 0
 20. Izbori u Nizozemskoj: kako će utjecati sukob s Turskom? od Zoran Oštrić komentara 1
 21. utopija nije ŠEFovanje ŠEFova USAVRŠAVATI ! od aluzija komentara 0
 22. ŠEFovanje ŠEFova... kako zaustaviti ! od aluzija komentara 0
 23. Samo luđaci i luđakinje će ovdje naći poveznicu s kraljicom Balkana od bube komentara 4
 24. ŠEFovanje ŠEFova... zaustavimo ! od aluzija komentara 0
 25. ŽURNO OTVORENO PISMO VLADI RH od petarbosni4 komentara 59

Tko je online

 • aluzija
 • hlad
 • indian
 • padobranac

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 4
 • Gostiju: 30

Novi korisnici

 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199