Tagovi

Lijepo naše

Humanitarni rad je bez sumnje društveno koristan, prije svega jer ima za cilj pomo?i pojedincima, odre?enim društvenim skupinama ili ?ak šire, cijelim državama ili kontinentima, da prevladaju ili bar lakše podnesu nevolje u kojima se nalaze. Humanitarci uvijek uska?u tamo gdje je društvo zakazalo ili svojim institucijama nije u stanju ?initi dovoljno. Kako bi efikasnije pomagali, humanitarci osnivaju svoja društva ili se ad hoc udružuju na konkretnim projektima. Kad se radi o pojedincima, oni naj?eš?e pomažu vlastitim radom i sredstvima ili, ako su šire poznati i ugledni, koriste svoju popularnost da na pomaganje potaknu druge. Nikada, ali baš nikada, pravi humanitarci ne?e svoj rad iskoristiti za vlastiti probitak.

Nikada dosad jedan novinski ?lanak u meni nije izazvao toliko emocija kao nedavni o posjetu Jadranke Kosor Specijalnoj bolnici za kroni?ne bolesti dje?je dobi u Gornjoj Bistri. Iako teško zdravstveno stanje djece i trud medicinskog osoblja da im u okviru mogu?nosti osigura maksimalnu pomo? i skrb nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, moje su emocije vezane uz autora ?lanka i osobu kojoj je ?lanak posve?en.

Što želi zagreba?ki SDP?

Osim parlamentarnih i predsjedni?kih, malo je izbora koji pobu?uju toliku pažnju javnosti. Prvi put nakon smrti Ivice Ra?ana i sada kad treba izabrati osobu koja ?e nakon Milana Bandi?a upravljati gradskom organizacijom, zbivanja u SDP-u su predmet poja?anog interesa javnosti. To se može razumjeti jer radi se o najja?oj opozicijskoj stranci a u okviru nje, o najbrojnijoj organizaciji koja uz to djeluje u glavnom gradu Hrvatske. Kandidata je više a neizvjesnost stvarna jer se predsjednika bira izravno i to glasovima svih ?lanova gradske organizacije.

Koliko god se nekada i moglo utjecati na kona?an ishod izbora, prije svega odre?ivanjem delegata sklonih kandidatu poželjnom vodstvu stranke, ovaj puta je doista sve u rukama obi?nih ?lanova. Zbog toga se ve? duže vrijeme i unutar stranke vode prave predizborne kampanje. Prave ne samo po oblicima djelovanja i sredstvima koja se koriste ve? i po spremnosti nekih na sve ne bi li došli do cilja.

Cilj kandidata je jasan, oni žele pobijediti. Cilj vodstva stranke tako?er, ono želi pobjedu kandidata koji ?e mu biti lojalan, na kojeg ?e mo?i utjecati ili op?enito, s kojim ne?e imati problema.
Me?utim, malo ili nikako se govori o tome koji je cilj ?lanova stranke, onih obi?nih, „malih“, koji u ovome slu?aju jedini imaju pravo odlu?ivati.
Pa, što to želi zagreba?ki SDP?

Za poglavlje - spremni!

Ju?erašnje uhi?enje bivšeg potpredsjednika Vlade RH Damira Polan?eca je zbog vrlo dobrog medijskog uvoda malo kome predstavljalo iznena?enje. Zadnjih tjedana u?estali napisi o tijeku istrage oko Podravke i njenog odnosa s MOL-om i OTP bankom su više nego jasno sugerirali kako se obru? oko Polan?eca steže. Bilo je samo pitanje trenutka u kojem ?e biti priveden a upravo taj nam govori mnogo.

Sada je okupno otvoreno 30 poglavlja, od 33 o koliko se pregovara, a zatvoreno ih je 17. Za otvaranje na sljede?oj me?uvladinoj pristupnoj konferenciji 12. travnja bit ?e sigurno spremno pogavlje Pravosu?e i temeljna prava, za koje je španjolsko Predsjedništvo danas pozvalo Hrvatsku da dostavi svoja pregovara?ka polazišta, što je odmah i u?injeno, te Tržišno natjecanje, za ?ije su otvaranje EK-ovi stru?njaci ovih dana ocijenili da je Hrvatska spremna.

Bez konkretnih rezultata na polju borbe protiv korupcije, teško da bi poglavlje Pravosu?e i temeljna prava moglo biti otvoreno. Uhi?enjem bivšeg visokopozicioniranog državnog dužnosnika Hrvatska država sasvim sigurno želi oja?ati svoju poziciju na predstoje?oj me?uvladinoj pristupnoj konferenciji i unaprijed se osigurati od eventualnih prigovora da procesuira samo takozvane sitne ribe. Naime, teško je povjerovati u to da je istraga protiv Polan?eca samo slu?ajno dala rezultate neposredno prije nego ?e se odlu?ivati o otvaranju jednog od najvažnijih poglavlja u pregovorima o pristupanju EU.

Lijevo, desno, nigdje moga stana - pomo? DORH-u da se orjentira

Maloprije sam zamijetio ?lan?i? o tome da je ministrica Bianca Matkovi? s obitelji dva dana boravila u hotelu Ambasador navodno plativši na dan svega 200,00kn po osobi. Hotel je ina?e s pet zvjezdica u kojem cijena po danu iznosi 240€. Vijest kao vijest, ali trgnuo me podatak kako hotel Ambasador pripada državnom poduze?u Liburnija Rivijera Hoteli i podsjetio na ve? pomalo zaboravljenu aferu koja se vezivala uz privatne investicijske fondove, Fond za privatizaciju i Vladu RH. U aferi se radilo o nagodbi Vlade RH s PIF-ovima kojom su njihovi vlasnici trebali biti obešte?eni za svoja ulaganja u tu tvrtku.

Po?elo je po?elo!

Svojim odgovorima na prve ozbiljnije prozivke iz redova Vlade RH i HDZ-a povodom imenovanja najužeg tima suradnika, Ivo Josipovi? je pokazao kako doista namjerava biti predsjednik – „kaktus“. Na svoj je na?in, odmjereno ali vrlo jasno, stavio do znanja kako ne?e trpiti prozivke onih koje bi se i same trebalo prozivati zbog mnogo?ega što je Hrvatsku dovelo u poziciju u kojoj se nalazi.

S druge strane, Jadranka Kosor koja je posljednjih mjeseci doživjela mnogima nerazumljivi rast osobne popularnosti, suo?ena sa sve ve?im problemima u vo?enju zemlje, poglavito s rapidno rastu?om nezaposlenosti i strmoglavim padom životnog standarda gra?ana, ve? prvim potezima Ive Josipovi?a se osjetila ugroženom. Nije to ni ?udo obzirom na sladostraš?e koje ju je obuzelo nakon što joj je predsjednik županijske organizacije HDZ-a dodijelio titulu „An?elice“. A „an?ele“ se ne kritizira ve?, kako znamo, u njih se treba vjerovati.

Ivo Josipovi? otkrio bok

Kada sam u jeku predsjedni?ke kampanje Ive Josipovi?a napisao dnevnik “Fatalna pogreška Ive Josipovi?a“, nisam imao u vidu samo mogu?e posljedice afere „Zlatica“ na rezultate izbora ve? i u slu?aju da bude izabran, njegovu legitimaciju da s Pantov?aka djeluje kao moralna vertikala hrvatskog društva. Iako afera „Zlatica“, sada znamo, nije presudno utjecala na izbor Ive Josipovi?a za tre?eg Predsjednika RH, ona ?e zasigurno biti spominjana svaki put kada Ivo Josipovi? bude dijelio lekcije iz morala i etike. Greška koju je po?inio tada u?inkovitim ali u biti ipak kratkovidnim reagiranjem na otvaranje afere "Zlatica" može imati dalekosežne posljedice.

Gordijski ?vor oko vrata Zorana Milanovi?a

Prije samo dvije i pol godine najavljivan kao mlad, perspektivan i široj javnosti nepoznat SDP-ov politi?ar koji ima viziju demokratizacije unutarstrana?kog i politi?kog života uop?e, Zoran Milanovi? se našao okovan gordijskim ?vorom koji su mu vlastito ?lanstvo i stranka na vlasti vezali oko vrata. Na unutarstrana?kome planu je uspio realizirati tek djeli? onoga što je najavljivao, zlobnici ?e re?i samo ono što mu je trebalo da dospije na strana?ki tron i tamo se u?vrsti, a na hrvatskoj politi?koj sceni relativno malo obzirom na nikad povoljnije uvjete za rad oporbe. Da stvar bude gora po njega, i to malo što je postigao se svakim danom više rasta?e pred umješnim i sve više rutinskim potezima Jadranke Kosor. Zoran Milanovi? nije našao pravi odgovor na majstorstvo zasigurno najboljeg teatrologa na hrvatskoj politi?koj sceni, a kad je njegova rola neslavno završila, nikako da se sna?e i suprotstavi Sanaderovoj ponajboljoj u?enici.

?lanstvo za jednokratnu upotrebu

Posljednji istupi nekolicine SDP-ovih ?elnika na temu izbora u zagreba?koj gradskoj organizaciji te stranke otkrili su sav sjaj i bijedu unutarstrana?ke demokracije na hrvatskoj politi?koj sceni

Zasigurno nema politi?ke stranke u Hrvatskoj koja se ne?e pohvaliti najvišim stupnjem unutarstrana?ke demokracije, odnosno, nema strana?kog ?elnika koji ?e priznati vlastitu sklonost k autoritarnome na?inu odlu?ivanja. Pozivati ?e se na statut i strana?ka pravila a ako bi u njima i postojalo nešto sporno, re?i ?e da je u?lanjenjem svaki ?lan prihvatio baš ta i takva pravila. Dakle diskusije nema, po njima, vlada demokracija i to?ka.

"Nedovoljna aktivnost" - kukavi?je jaje izborima za vodstvo zagreba?kog SDP-a

Glavni odbor SDP-a je sukladno ranijim najavama danas isklju?io nekolicinu ?lanova koji su pružali aktivnu potporu i bili oslonac izbornoj kampanji Milana Bandi?a. Ovakva je odluka bila o?ekivana, sukladna je Statutu SDP-a i ne može joj se prigovoriti. Nema stranke na politi?koj sceni koja bi tolerirala rad u izbornom stožeru protukandidata.

Me?utim, Glavni je odbor odlu?io raspustiti i tri mjesne organizacije (Novi Zagreb Zapad, Brezovica i Sesvete) zbog „nedovoljne aktivnosti u kampanji predsjedni?kog kandidata Josipovi?a“ te tri mjesna ogranka (Gornja Dubrava, Podsljeme i Peš?enica) zbog „podrške Milanu Bandi?u“. Raspuštene organizacije zajedno imaju oko 2500 ?lanova kojima ?e danom pravomo?nosti ove odluke prestati ?lanstvo u stranci (?l.15. Statuta). Zahvati li val „raš?iš?avanja“ i lokalne organizacije diljem zemlje, SDP ?e biti i više nego desetkovan.

Svi smo profitirali

O izborima

Ovi su zasigurno bili druga?iji i po mnogo?emu zanimljivi. Izme?u kandidata je razlika bila najo?itija do sada. U ranijima, Mesi?-Kosor, Mesi?-Budiša, tolike razlike nije bilo. Tu ?injenicu imamo zahvaliti Bandi?u koji je, iako dijete partije, uspio napraviti odmak i mobilizirati doista široku potporu onih koje kolokvijalno možemo nazvati "desnicom", ali desnicom koju se nikako ne može okarakterizirati "crnom" ili "ustaškom". Nikada do sada se nije moglo s pouzdanjem utvrditi koliki broj bira?a ju ?ini.

Iako ?e neki ocijeniti suprotno, kampanja je pokazala da je i na tom polju u?injen iskorak, kako tehni?ki tako i sadržajni. Tehni?ki, mobilizirani su svi resursi, od "gaženja blata", preko obi?nih medija do interneta uz zna?ajan broj poznatih osoba koje su davale potporu. Sadržajno je, mada se govori kako nije bilo rije?i o programima, tako?er napravljen iskorak. Predsjednik republike, osoba bez operativnih ovlasti i ne treba imati ne znam kakav konkretni program. Me?utim, sadržaj koji su nudili kandidati je bio svjetonazorski. Nikada do sada nije bila ponu?ena tolika razlika u svjetonazorima kandidata.

Novi dnevnici

 1. Februarska revolucija od Zlatno doba kap... komentara 0
 2. Orepiću, predmet si ismijavanja neprijatelja Hrvatske / DORH se odmetnuo i suspendirao Kazneni zakon čl. 349. od Laganini komentara 8
 3. ŠEFovski rashod (bez obzira na prihod) od aluzija komentara 0
 4. Im Süd-Osten nichts Neues od Feniks komentara 6
 5. ŠEFovi programiraju ubrzati humane ciljeve od aluzija komentara 0
 6. Uputa za borbu protiv loših sudaca/1 od rodjen komentara 1
 7. Resident Evil: HAVC Afterlife od Laganini komentara 24
 8. NATO je preskup i suvišan u mirovanju od aluzija komentara 0
 9. ŠEF ministarstva Dobrović bi ministarstvo širio od aluzija komentara 0
 10. Tomislav Merčep je bio i ostao na pravoj strani, dok je veliki dio pravosuđa i politike u RH na pogrešnoj strani od ppetra komentara 32
 11. HND bizarni agitprop van svakog razuma i zakona / Novosti – Hrvatska nije vaša država od Laganini komentara 18
 12. Stranka PETICIJA od mAjAdrK1IO komentara 14
 13. Indijska vlada najavljuje da bi se do 2024. mogla potpuno okrenuti obnovljivima od Zoran Oštrić komentara 15
 14. ŠEFovi hoće drugima NE plaćeno umiranje od aluzija komentara 0
 15. Proročanstvo od petarbosni4 komentara 14
 16. "Zašto sam napustio ljevicu" od MKn komentara 23
 17. PSIHIJATRI I PACIJENTI od mAjAdrK1IO komentara 2
 18. budućnost bit će kasno SUTRA razumjeti od aluzija komentara 1
 19. Prava hoće, kune hoće, upravljati hoće, obaveze neće? "Predsjednice odjebite" piše čoban Vojković sa indexa od Laganini komentara 51
 20. Kreatori smrti i zločina od otpisani komentara 97
 21. O banalnosti zla / Bernardić: SDP-u je mjesto na proslavi genocida nad Hrvatima od Laganini komentara 7
 22. Hribar: Ne priznaje etiku, pravosuđe i sudove i osobito zakone RH, priznaje samo sud partije od Laganini komentara 11
 23. Očekujte neočekivano: Pad potražnje za fosilnim gorivima već u 2020-ima? od Zoran Oštrić komentara 2
 24. Kada naivnost prelazi u lopovluk od acinum komentara 8
 25. Kako će funkcionirati svijet, u kojem Amerika više nije prvi policajac, prvi nasilnik i prvi rasipnik? od Zoran Oštrić komentara 27

Tko je online

 • Skviki
 • Zlatno doba kap...
 • Zvone Radikalni

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 3
 • Gostiju: 48

Novi korisnici

 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199