Tagovi

Dug zaduživanje dugovanje za blagostanje

dug zaduživanje dugovanje za blagostanje - kao sistemski granidbeni elementi funkcioniraju kao univerzalan „perpetuum mobile“

univerzalno, a svaki dan svugdje oko nas gle ponavljanja...

prihod mali, ali trošenje veliko,
pa banka, pa zaduživanje i povrat duga,
pa trgovina, pa kupovanje,
pa trošenje roba, pa naručivanje roba,
pa proizvodnja roba, pa skladišta puna,
ZAKLJUČAK - vuk sit koza cijela,

i opet iznova svaki dan, iz dana u dan univerzalni sistemski „perpetuum mobile“

prihod mali, ali trošenje veliko,
pa banka, pa zaduživanje i povrat duga,
pa trgovina, pa kupovanje,
pa trošenje roba, pa naručivanje roba,
pa proizvodnja roba, pa skladišta puna,
ZAKLJUČAK - vuk sit koza cijela,

ALI ALI ALI -

sistemsko rješenje „od prihoda do skladišta punih“ kao „perpetuum mobile“ ulazi DANAS u sistemsku „crnu rupu“ u - nestanak...

svugdje oko nas, gle katastrofe

prihod JEST - mali, a trošenje JEST - veliko
ali
banka NEMA zaduživanja, jer banka NEMA povrat duga

pa NEMA trgovine, pa NEMA kupovanja
pa NEMA trošenja roba pa NEMA naručivanje roba,
pa NEMA proizvodnja roba pa NEMA skladišta punih,

Pečurka od dima

ČOVJEK AUTOR BAŠ JE DOBRO IZMISLIO - HIJERARHIJU

čovjekAutor odavno je opazio,
čovjek do čovjeka u grupi - evo rata i ranjavanja,

čovjekAutor je utemeljio - sistemsku hijerarhiju
u ciljanu svrhu
čovjek NE smije ratovati i druge u grupi ranjavati,

čovjekAutor je utemeljio sistemskom hijerarhijom
<> sistemsku razliku - čovjekPrvi i čovjekDrugi,
<> sistemsku razliku - čovjekPrvi je šef i naređuje, a čovjekDrugi je sluga i MORA pokorno i poslušno izvršiti naređenja šefa,

čovjekRazumitelj je olako prihvatio sistemsku hijerarhiju kao „prirodno po sebi“ jer i drugi imaju „hijerarhiju“

majmun (rođak) ima svoju „hijerarhiju“
majmun (rođak) ima u grupi hijerarhijski dominatnog mužjakPrvoga, a mužjakDrugi NE smije što može mužjakPrvi,

jelen (papkar) ima u grupi hijerarhijski dominatnog mužjakPrvoga, a mužjakDrugi NE smije što može mužjakPrvi,

itd. itd. itd.

SVE do DANAS NIJE - nestala,
vrijedno je opaziti-razumjeti-upamtiti

sistemska razlika - čovjekPrvi i čovjekDrugi -
sistemska razlika - čovjekPrvi je šef i naređuje, a čovjekDrugi je sluga i MORA pokorno i poslušno izvršiti naređenja šefa,

SVE do DANAS

porezoPrimac JEST - lopov

POREZOPRIMAC JEST - LOPOV,
a dokaz?
pojedinac, a kako bi živio BEZ porezoPrimaca?

i opet iznova - potvrdimo,

porezoPrimac JEST - krivac za krizu u SVEMU postojećem,
porezoPrimac JEST - NE odgovorni potrošač poreza BEZ granica porezne održivosti,

POREZOPRIMAC KRALJ FRANCUSKI JEDNOM JE SVEMOĆNO IZJAVIO
država - to sam JA !

porezoPrimac kralj francuski je MOGAO to izjaviti jer je imao
poreznu sveMoć za MOĆ,

kao što je imao poreznu sveMoć za moć
porezoPrimac HDZ-ovca Šeks
ili
porezoPrimka HDZ-ovca Kosor,

IMATI SVEMOĆ ZA MOĆ NIJE - MONOPOL ZASEBNA ČOVJEKRAZUMITELJA,
vrijedno je opaziti-razumjeti-upamtiti
imati sveMoć za moć JEST - monopol čovjekRazumitelja,

IMATI SVEMOĆ ZA MOĆ JEST - PRAVO BIRAČA
pojedinca s navršenih 18 godina koji već ima
ISKUSTVO i naučeno ZNANJE za održivo
živjeti u granicama svog PRIHODA,

IMATI PRIHOD ZA RASHOD I ŽIVJETI U GRANICAMA SVOG PRIHODA
jamči
pojedincu BIRAČU imati sveMoć za moć izjaviti
država - to sam JA !

ALI ALI ALI -

BIRAČ IMA SVEMOĆ ZA MOĆ IZJAVITI - DRŽAVA - TO SAM JA !
ako

koristi BIRAČKO pravo u svoju korist,
a NE u korist

Državno i privatno vlasništvo korisno je mijenjati...

DRŽAVNO I PRIVATNO VLASNIŠTVO KORISNO JE ZAMIJENITI
<> državno vlasništvo u NIČIJE vlasništvo,
<> privatno vlasništvo u NAŠE vlasništvo,

DRŽAVNO vlasništvo dopušta kupoProdaju,
a kupoProdaja dopušta nestanak državnog vlasništva, a nestanak državnog vlasništva omogućava gomilanje vlasništva u nastanak sveMoćna roboVlasnika koji svoje privatno vlasništvo kao robu za kupoProdaju smije i može gomilati i gomilati, a kobna lančana posljedica je - preUžasna sveMoć malog broja sveMoćnika roboVlasnika (oligarhija ELITNIH milijardera)

isto, ali ispravljeno...

NIČIJE vlasništvo NE dopušta kupoProdaju,
a NE dopuštena kupoProdaja NE dopušta nestanak ničijeg vlasništva, a BEZ nestanka ničijeg vlasništva NEMA gomilanja vlasništva u nastanak sveMoćna roboVlasnika koji svoje privatno vlasništvo kao robu za kupoProdaju smije i može gomilati i gomilati, a kobna lančana posljedica je - dugoVječna održivost ničijeg vlasništva BEZ preUžasne sveMoći malog broja sveMoćnika roboVlasnika (oligarhija ELITNIH milijardera)

isto kao državno vlasništvo, ali u količinama manje...

PRIVATNO vlasništvo dopušta kupoProdaju,

PorezoPrimac je potrošeno sistemsko rješenje

porezoPrimac JEST - sistemsko rješenje za održivost države kao sigurna „skloništa/zgrade“ SVIH svojih stanovnika, ALI ALI ALI - poslije toliko stoljeća porezoPrimac je DANAS vrlo zastarjelo i posve potrošeno kao uspješno i kao održivo sistemsko rješenje,

NOVO SISTEMSKO RJEŠENJE S/TVORIMO

prije nego - potrošeno sistemsko rješenje potrošimo,

NOVO od čovjekAutora sistemsko rješenje cenzurirati - zaustavlja potrošeno potrošiti,
NOVO sistemsko rješenje - dopustimo - prije nego - potrošeno sistemsko rješenje potrošimo,

HRVATSKI POREZOPRIMAC TAKOĐER JE POVIJESNO POTROŠEN,

gle pitanja...
hrvatski porezoPrimac (povijesno potrošen) ovih dana priprema reOrganizirati održivost države zar opet i još jednom BEZ reOrganizacije porezoPrimaca kao potrošena sistemska rješenja?

DRŽAVA JE KRIVA ZA ZADUŽIVANJE BEZ RAZDUŽIVANJA JEST - POTROŠENA LAŽ POREZOPRIMACA,

država JEST - „sklonište/zgrada“ SVIH svojih stanovnika,

država kao „sklonište/zgrada“ - NIJE - kriva nizašto, kao što lokomotiva NIJE - kriva za vožnju BEZ voznog reda,

Bruxelles direktiva

ČUVENE RIJEČI ZABORAVIO NISAM...

direktivac,
direktiva,
direktivizam,

i još... čuveniju kombinaciju riječi zaboravio nisam...

političarski direktivac,
političarska direktiva,
političarski direktivizam,

i još... kobnu do boli kombinaciju riječi zaboravio nisam...

hrvatska političarska direktiva (odavno je odredila)
MI svi... kako ćemo?
JA kako ću?

MORATI živjeti u
hrvatskom političarskom direktivizmu
hrvatskih političarskih direktiva
hrvatskog političarskog direktivca

oduvijek je jasno
istinito bolno JEST - BEZ promjena ili s promjenama,
istinito duboko JEST - BIRAMO uvijek isto,

BIRAMO uvijek isti - hrvatski političarski direktivizam,
BIRAMO uvijek iste - hrvatske političarske direktive,
BIRAMO uvijek iste - hrvatske političarske direktivce,

BEZ promjena i s promjenama birati „uvijek isto“
boli
NE uništivo boli do umoBoli

zaboravio nisam,
petak (bijaše) 2.12.2011

MI svi... morali smo - hrvatski zašutjeti,
i tiho i sve tiše 4.12.2011
morali smo izabrati hrvatsko „uvijek isto“

ALI ALI ALI - zaboraviti nemojmo,
petak (još jedan) ove 2011 godine
i opet iznova

MI svi... ćemo - šutjeti,

Hrvati ove nedjelje biraju napamet ili pametno?

HRVATI OVE NEDJELJE BIRAJU NAPAMET ILI PAMETNO?
Hrvati ove nedjelje neka biraju pametno,

jako pametno,
jer

Hrvati crkavaju od DUGOVA zbog uništene hrvatske
PRODAJE tvorničke hrvatske konfekcije,
PRODAJE poljoPrivredne hrvatske konfekcije,
PRODAJE intelektualne hrvatske konfekcije,

Hrvata i do 400 000 jesu BEZ posla i prihoda zbog uništene hrvatske PRODAJE
Hrvata i do 3 milijuna jesu SIROMAHI zbog uništene hrvatske PRODAJE

ALI ALI ALI - zanemariti, DA/NE?

Hrvata i do 400 jesu MILIJUNAŠI zbog uništene hrvatske PRODAJE
Hrvata i do 400 000 jesu BOGATAŠI zbog uništene hrvatske PRODAJE
Hrvata i do 400 400 jesu srećkovići zbog uništene hrvatske PRODAJE

i još...

Hrvati crkavaju i zbog HDZ diktature naređenja za izvršenje,,
HDZ-Tuđmana od bespuća,
HDZ-Sanadera od teatra
HDZ-J. Kosor, karijerne radioMikrofonProfesionalke-novinarke, premijerke

a kobna lančana posljedica?

Hrvatska je izgubljena u bespućima
frazeoLogije HDZ-Tuđmana od bespuća,
frazeoLogije HDZ-Sanadera od teatra,
frazeoLogije HDZ-J. Kosor od radioMikrofonProfesionalke novinarke za radioMikrofon novinarenja,

Zajam uzmi ali zajam (ipak) vrati

uporišno sidro,
NE potrošena anorganska voda uvjetuje i jamči - organska potrošača (vodoPiju)

NE potrošeno uvjetuje i jamči - potrošnju
NE potrošeno uvjetuje i jamči - potrošača,

a lančana posljedica?
organski potrošač skoro svaki je vodoPija, ovisnik o vodi,

PLANET-anorgansko uvjetuje i jamči - PLANET-organsko u međuOvisnim međuOdnosima,

a lančana posljedica?
PLANET-organski potrošači troše i troše PLANET-anorgansko,

organski potrošači troše i troše, a kako?

organski potrošači troše vrlo mudro po mudrom zakonu - organski potrošač smije potrošiti „onoliko - koliko“ potrošenoga može obnoviti,

a to znači?

organski potrošač (radi svoje dugoVječne samoOdrživosti)
NE smije trošiti više nego što može potrošenoga obnoviti,
NE smije uništiti SKLADNOST - potroši „onoliko - koliko“ potrošenoga obnoviš,

ALI ALI ALI -

organski potrošač - ako ako ako
troši više nego što može potrošenoga obnoviti

prepoznajte

organski potrošač budalasto je odlučio
jednom MORA doći propast i nestanak održivosti još NE potrošenoga,

dogodilo se ipak ipak ipak

profiteri milijarderi (oligarhija ELITNIH fašista)

Tragedija dvoKonzumenta Razumitelja

TRAGEDIJA DVOKONZUMENTA RAZUMITELJA

UPORIŠNO SIDRO,
u početku krivo - uvijek krivo
(i zbog toga)

prepoznajte tragediju
DVOKonzumenta Razumitelja
(korak po korak, tezaNatuknicu po tezaNatuknicu)

JUČER TRAMPA DAJ-DAM I DANAS KUPOPRODAJA PRODAJ-PRODAM
smijenila/zamijenila je u DVOKonzumentu Razumitelju od iskona temeljnu potrebu ukrasti-ubiti hranu za svoj jelovnik i utemeljila NOVU temeljnu potrebu novacPapirom imati hranu za svoj jelovnik,

JUČER PRIRODNA INDIVIDUALNA SLOBODA NEĆU-HOĆU POJEDINCA
za prilagođavanje uvjetima preživljavanja je eliminirana, a utemeljena je BEZ prirodne individualne slobode NEĆU-hoću prilagođavanje DVOKonzumenta Razumitelja uvjetima preživljavanja,

JUČER PLANET-PRIRODNA HRANA NIJE - BILA PRIVATNO VLASNIŠTVO

DANAS PLANET-prirodna hrana JEST - privatno vlasništvo
isto tako
NOVA izUM-tvornička hrana JEST - privatno vlasništvo,

ŽIVJETI U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Biračke 4 konstante aktualne danas

BIRAČKE 4 KONSTANTE SU ALTERNATIVNE POTROŠENIM ZAKONPAPIRIMA

BIRAČKA konstanta o funkcioniranju - BIRAČA,
BIRAČKA konstanta o funkcioniranju - vlasti,
BIRAČKA konstanta o funkcioniranju - neKretnina,
BIRAČKA konstanta o funkcioniranju - poreza,

B.A.Z.A. - BIRAČKA ANTIFAŠISTIČKA ZADRUGARSKA AUTONOMIJA -
proglašava
BIRAČKE 4 antiFašističke konstante za NOVU antiFašističku zakonPraksu svugdje oko nas,

1. KONSTANTA - ZAKONPAPIR
proglašava pravoMoćnim BIRAČ referendumskim glasovanjem,

2. KONSTANTA - NEKRETNINAMA
upravlja radnikAlat,

3. KONSTANTA - VLASTI CENTRALNE
neka NEMA u „dvorištu“ lokalne vlasti,

4. KONSTANTA - POREZ
porezoDavac plaća porezoPrimcima po svom izboru,

1. KONSTANTA - ZAKONPAPIR PROGLAŠAVA PRAVOMOĆNIM BIRAČ REFERENDUMSKIM GLASOVANJEM,
opširnije

zakonPapir proglašava pravoMoćnim BIRAČ referendumskim glasovanjem, dakle zakonPapir potvrđuje statistička (ogromna) većina BIRAČA umjesto parlamentarne (mini) većine (fašista profitera MILIJARDERA, oligarhije ELITNIH fašista)

2. KONSTANTA - NEKRETNINAMA U FUNKCIJI UPRAVLJA FUNKCIONIRAJUĆI RADNIKALAT,
opširnije

Novi dnevnici

 1. Zloupotreba filozofske diskusije u političke svrhe od Zoran Oštrić komentara 0
 2. Hladni rat IStoka i Zapada - prva žrtva Ukrajina od Busola komentara 13
 3. Kako se čudila pura dreku od gale komentara 16
 4. Izađite na izbore - ne cmizdrite, da nemate za koga glasat! od Zoran Oštrić komentara 27
 5. Reci, slobodno od CikaVelja komentara 0
 6. Direktor C I A –e došao tražiti svoju djecu u Ukrajini od sjenka komentara 3
 7. I meni je žao od magarac komentara 17
 8. Never Never Land od Kvarner komentara 35
 9. stega bye bye od 2573 komentara 32
 10. "Tudjmanovi 200 obitelji" nemaju veze s Tudjmanom od JPeratovic komentara 129
 11. Kako sam dobio rat protiv hrvatskih banaka od krrrrekani komentara 52
 12. papir novac i papir wc od adfilantrop komentara 0
 13. Vlada bojkotira raspisivanje referenduma o ćirilici od vkrsnik komentara 6
 14. Dvostruki vic od petarbosni4 komentara 12
 15. Veritas vincit od Rebel komentara 49
 16. KAKO SPOJITI SLOMLJENO? (MORBIDAN NAROD) - Spektakularni cirkus od crni biser komentara 19
 17. Vjerovati Dragi PILSELU, golubu - prevrtaču? (II) od Ljubo Ruben Weiss komentara 21
 18. Od Poncija do Pilata ili o mom djedu Petru i njegovu pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-djedu Franji od krrrrekani komentara 50
 19. Vjerovati Dragi PILSELU, golubu - prevrtaču? (I) od Ljubo Ruben Weiss komentara 27
 20. Psihopatsko ponašanje hrvatske političke "elite". od krrrrekani komentara 9
 21. Dida in the house od Rebel komentara 71
 22. Što je čovjek koji mrzi svoj narod i radi protiv njegovog interesa, a narod ga u dobroj vjeri izabrao za svog predstavnika? od krrrrekani komentara 31
 23. Teorija I Praksa Samosvjesnog Samo-upravljača od indian komentara 39
 24. Živimo ispod svojih mogućnosti od magarac komentara 58
 25. Anti Socijalni Personalni Defekt (ASPD) od adfilantrop komentara 0

Preporučeni dnevnici

Najkomentiraniji dnevnici

Tko je online

 • 2573
 • janus
 • lunoprof

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 3
 • Gostiju: 25

Novi korisnici

 • andela117
 • juditaana
 • Stop Frontin'
 • keepin' it real
 • asdf