Tagovi

referendumsko eliminiranje ovlaštenih lopova

REFERENDUMSKO ELIMINIRANJE OVLAŠTENIH LOPOVA
zbiljno će eliminirati egzistencijalne krize sisavaca Razumitelja,

ukratko se kao SAŽETAK skicira realizacija referendumskog eliminiranja ovlaštenih lopova,

samoOdrživost životinja i sisavca Razumitelja realizira organizacija,
primjerice,
čopor, stado, jato, pčelinjak, mravinjak, grad sisavca Razumitelja,

organizacija organizira hijerarhiju u čoporu, u stadu, u jatu, u pčelinjaku, u mravinjaku,

hijerarhija u gradu sisavca Razumitelja organizira naredboDavce i naredboPrimce,
naredboDavac i naredboPrimac organiziraju podjelu rada,
podjela rada organizira proizvodnju,

proizvodnja organizira preStvaranje sirovine u konzumnu konfekciju za samoOdrživost sisavaca Razumitelja,

konzumna konfekcija realizira prodaju,
prodaja realizira potrošnju,
potrošnja realizira uništavanje konzumne konfekcije,

konzumna konfekcija (uništena) realizira PMP (perpetuum mobile ponavljanje)

i opet iznova
i opet iznova
i opet iznova
proizvodnja organizira preStvaranje sirovine u konzumnu konfekciju za samoOdrživost sisavaca Razumitelja,

proizvodnja s profitom i proizvodnja BEZ profita

PROIZVODNJA S PROFITOM I PROIZVODNJA BEZ PROFITA
vodoPad s hidroElektranom je vodoPad s profitom,
vodoPad BEZ hidroElektrane je vodoPad BEZ profita,
kamen s kamenoLomom je kamen s profitom,
kamen BEZ kamenoLoma je kamen BEZ profita,

tiskara s prodajom slova i brojeva je tiskara s profitom,
ured s pisarima i čitačima slova i brojeva BEZ prodaje je ured BEZ profita,

banka s prodajom novca je banka s profitom,
ministarstvo financija BEZ prodaje novca je ministarstvo BEZ profita,

SAŽETAK
proizvodnja s prodajom je proizvodnja s profitom,
proizvodnja BEZ prodaje je proizvodnja BEZ profita,

&
vodopada s hidroElektranom i s profitom, a koliko ima svugdje oko nas?
vodopada BEZ hidroElektrane i BEZ profita, a koliko ima svugdje oko nas?
kamena s kamenoLomom i s profitom, a koliko ima svugdje oko nas?
kamena BEZ kamenoLoma i BEZ profita, a koliko ima svugdje oko nas?

tiskara s proizvodnjom slova i brojeva s profitom, a koliko ima svugdje oko nas?
ureda s pisarima i čitačima slova i brojeva BEZ profita, a koliko ima svugdje oko nas?

banaka s profitom, a koliko ima svugdje oko nas?

sisavac proizvodi smrt drugima

SISAVAC PROIZVODI SMRT DRUGIMA
sisavac Razumitelj na veliko proizvodi smrt drugima,

uvodno i ukratko,
korak po korak,

TKO se hrani mlijekom svoje majke, ON je sisavac,

janje i lav su sisavci,
sisavci janje i lav nakon porođaja sisaju mlijeko svoje majke,

sisavac janje
osim mlijeka i nakon mlijeka svoje majke MORA po svom jelovniku biljoJeda svoju hranu krasti (i ubiti) pa jesti pa živjeti,

sisavac lav
osim mlijeka i nakon mlijeka svoje majke MORA po svom jelovniku mesoJeda svoju hranu krasti (i ubiti) pa jesti pa živjeti,

hranu krasti (i ubiti) je lopovluk,
TKO uradi lopovluk ON je lopov,

lopovi su zloČinitelji,
lopovluk je zloČiniteljstvo,

sisavci BEZ lopovluka su gladni, a TKO je gladan MORA umrijeti,
nitko NE želi umrijeti, svatko hoće živjeti,

a to znači...

sisavci za svoje preŽivljavanje MORAJU biti lopovi zloČinitelji,
sisavci lopovi zloČinitelji MORAJU krasti (i ubiti) preŽivljavanje drugih,

krasti (i ubiti) preŽivljavanje drugih JEST - konstanta, koja postoji, a NIJE - smjenjiva i zamjenjiva,

SAŽETAK

sisavci Razumitelji lopovi zloČinitelji

gradoNačelnikova NOVA akcija

GRADO-NAČELNIKOVA NOVA AKCIJA
iz gradoNačelnikova okoliša stiže svježa vijest o još jednoj dobroj namjeri da se zanemarenim i napuštenim osobama BEZ prihoda pomogne u mukama koje trpe zbog grijeha struktura,

DAR DARUJ - DAR UZMI
naslov je gradoNačelnikove NOVE akcije,

uvodno i ukratko,
korak po korak,

uskoro se MORA, jer tako u zakonu piše, razvrstavati otpad,

rabljena roba bahato se baca u otpad,
otpad rabljene robe bahato se baca u smeće,

smeće se bahato baca u okoliš,
smeće u okolišu bahato ubija život,

ubijeni život okoliša skupo se sanira,
zeleni NOVI okoliš opet je spreman umrijeti od bahatog bacanja smeća u okoliš,

a to se zove
PMP (perpetuum mobile ponavljanje) bahatih naređenja bahatih hijerarhijsta ŠEFOVA, koji bahato gospodare materijalneim i ljudskim resursima Zemlje,

ALI ALI ALI -

otpad NIJE - BEZ vrijednosti,
otpad po sebi je vrijednost, kojoj se može dodati NOVA vrijednost,

rabljeni zimski kaput
po sebi je vrijednost, kojoj se može dodati NOVA vrijednost,

po sebi je vrijednost,
darujem rabljeni zimski kaput,

uzmi rabljeni zimski kaput,
dodana je NOVA vrijednost,

DAR DARUJ - DAR UZMI

Dobro i Zlo među nama

Dobro i Zlo među nama postoji,
Mi svi... uradili smo ONO što je Dobro među nama, ali uradili smo i ONO što je Zlo među nama,

Dobro i Zlo među nama mi SVI uraditi MORAMO po naređenju hijerarhista,

jer
državna hijerarhija Milanovićevih ministara ima SVE ovlasti da proizvodi Dobro i Zlo drugima (i sebi) ,

jer
hijerarhije SVE imaju SVE ovlasti da proizvode Dobro i Zlo drugima (i sebi)

NEMA Dobra BEZ Zla!
Dobro zar proizvodi Zlo?

Mi svi... MORAMO živjeti i Dobro i Zlo,
ALI ALI ALI -
Mi svi... a zašto još nismo krenuli živjeti Dobro (BEZ Zla) ?

hijerarhije proizvode Dobro i proizvode Zlo,
hijerarhije mogu li zaustaviti proizvodnju Zla?

slijepo crijevo, ako širi Zlo u sisavcu Razumitelju, onda kirurg odreže slijepo crijevo i baci ga u smeće?

čim neko među nama hoće Zlo uraditi, treba li tog nekog odmah kirurški „odrezati“ i baciti u smeće?

Zlo među nama možemo li odrezati i baciti u smeće?

Zlo među nama pije krv svima, a transfuzija Dobrote samo nekima naknadi od Zla izgubljenu krv,

Prometej je otkrio kako eliminirati Zlo među nama,
Prometej, a kako je nagrađen čim je počeo eliminirati Zlo među nama,

humano pomaganje NE humanih lopova

HUMANO POMAGANJE NE HUMANIH LOPOVA
<> otvara uvid u međuOdnos lopova, pravoSudnika i medicinara,
<> otvara uvid u sljedeće razlike,

lopovi
proizvode NE humani lopovluk tuđih prihoda, imovine, ljudskih prava,

pravoSudnici
<> za NE humani lopovluk tuđih prihoda, imovine, ljudskih prava
<> proizvode humano opraštanje i/ili kažnjavanje lopova
<> na humanu izolaciju i humano besPlatno izležavanje u zatvorHotelima,

medicinari
<> za NE humani lopovluk tuđih prihoda, imovine, ljudskih prava
<> proizvode humanu izolaciju lopova i njihovo
<> humano dijagnosticiranje kleptoManije i terapije u bolnicama,

i još...
razlike NOVE

lopovi proizvode PRVU štetu,
pojedincu, obiteljima, institucijama svojim NE humanim lopovlukom tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava,

lopovi proizvode DRUGU štetu,
za proračunsku održivost preSkupe humane proizvodnje pravoSudnika, koji humano opraštaju i/ili kažnjavaju lopove na humanu izolaciju i besPlatno izležavanje u zatvorHotelima za lopovski lopovluk tuđih prihoda, imovine, ljudskih prava,

lopovi proizvode TREĆU štetu,

Kinezi će kupiti Hrvatsku

KINEZI ĆE KUPITI HRVATSKU
jer
Hrvatska je evropski prostor znakovito dominantnih vrijednosti,

Hrvatsko more NIJE - daleko od euroAzijskih dominantnih država,
Hrvatsko kopno je bogato resursima za rast i razvoj priključaka na euroAzijske dominantne države,

Hrvatska znakovitih dominantnih vrijednosti ima 4 milijuna stanovnika,
kineski milijarderi mogu kupiti 4 milijuna stanovnika,

Hrvatski prostor ima brda i doline, rijeke i jezera,
kineski milijarderi mogu kupiti brda i doline, rijeke i jezera Hrvatske,

Hrvatska ima dugove,
kineski milijarderi mogu kupiti hrvatske dugove,

Hrvatska ima Nekretnine,
kineski milijarderi mogu kupiti hrvatske Nekretnine,

Hrvatska ima duboko more do hrvatskih obala,
kineski milijarderi mogu kupiti hrvatsko more i obalu,

Hrvatska ima kopno s malo snijega,
kineski milijarderi mogu kupiti hrvatsko kopno s malo snijega,

hrvatska obala bit će najVeća (kineska) morska luka na svijetu,
hrvatsko kopno bit će najVeća (kineska) zračna luka na svijetu,

Hrvatska će biti najVeće planetarno skladište veleSajamske komercijalne dvoKonzumne konfekcije za sisavca Razumitelja (homo sapiensa) dvoKonzumenta,

orah i nacionalni forum, a zašto?

ORAH I NACIONALNI FORUM,
ONI hoće sebe ugurati u parlament, a zašto?
ONI hoće sebe ugurati u parlamentarnu (vladajuću) poziciju, a zašto?
ONI hoće sebe ugurati barem u parlamentarnu (NE vladajuću) opoziciju, a zašto?

parlamentarna (vladajuća) pozicija
<> ako omogućava veći prihod birača (bogaćenje) onda NIJE - birački smjenjiva,
<> ako NE omogućava veći prihod birača (bogaćenje) onda JEST - birački smjenjiva,

vrijedno je opaziti i razumjeti,

parlamentarna (NE vladajuća) opozicija
<> ako BEZ sabotaža i diverzija konstruktivno pomaže parlamentarnu (vladajuću) poziciju u realizaciji većeg prihoda birača (bogaćenje)
<> onda stabilizira NE smjenjivost parlamentarne (vladajuće) pozicije i dugoVječnost parlamentarne (NE vladajuće) opozicije,

parlamentarna (NE vladajuća) opozicija
<> ako hoće osvojiti parlamentarnu (vladajuću) poziciju,
<> onda MORA sabotažama i diverzijama
<> uništavati lik i djelo parlamentarne (vladajuće) pozicije,
<> uništavati refleksno kao gladni i žedni Pavlovljevi psi svaki uspjeh, a pogotovo NE uspjeh parlamentarne (vladajuće) pozicije,

a zašto refleksno kao gladni i žedni Pavlovljevi psi?
jer

pitanja aktualna

PITANJA AKTUALNA
proizvode razmnožavanje odgovora,

razmnoženi odgovori proizvode NOVO razumijevanje,
NOVO razumijevanje proizvodi NOVA pitanja aktualna,
i opet iznova SVE se ponavlja,
razmnoženi odgovori proizvode NOVO razumijevanje,
NOVO razumijevanje proizvodi NOVA pitanja aktualna,

ŠTO je ponavljanje?

BEZ ponavljanja NEMA samoOdrživosti,
BEZ samoOdrživosti NEMA NAstanka do NEstanka,
BEZ NAstanka do Nestanka NEMA ponavljanja,

a to znači...
ponavljanje proizvodi samoOdrživost,

i još... pitanje aktualno,
NE ponavljanje, a je li egzistira?

TKO je radnik?

BEZ radnika NEMA radničkih alata, inventara i novaca,
BEZ radničkih alata, inventara i novaca NEMA radničke proizvodnje,
BEZ radničke proizvodnje NEMA radničkih proizvoda,
BEZ radničkih proizvoda NEMA radničke prodaje,
BEZ radničke prodaje NEMA radničke trgovine,
BEZ radničke trgovine NEMA radničke kupoProdaje,
BEZ radničke kupoProdaje NEMA radničkih prihoda,
BEZ radničkih prihoda NEMA radničkih života,

a to znači...

radnik MORA proizvoditi radnički alat, inventar i novac,
radnik MORA proizvoditi radničku proizvodnju,

po naređenju sveMoćnika

PO NAREĐENJU SVE-MOĆNIKA
imamo
ZLOČINITELJSTVA PO NAREĐENJU

zloČiniteljstva po naređenju proizvode
<> Mi svi...
<> polariziramo se i odvajamo
<> u klasu sveMoćnika naredboDavaca,
<> u klasu NE moćnika naredboPrimaca,

zloČiniteljstva po naređenju kobno proizvode u nama NE moralnu pokornost i poslušnost prema sveMoćnicima, koji mogu i koji hoće uvlačiti u dušu NE moćnika strah od iznenadne tragedije,

i još...
TEMA natuknica (za pisanje knjiga i teorija)

sveMoćniku lako je obećati asfaltiranje ceste,
ali
NE moćniku asfalteru BEZ novaca NIJE - lako asfaltirati cestu,

NE moćnik asfalter BEZ novaca, ako NE asfaltira cestu dobija otkaz,
sveMoćnik, koji je naredio asfaltiranje ceste neće dobiti otkaz,

naredboDavac sveMoćnik proizvodi
<> NE moralno (sna)laženje NE moćnika,
<> i zbog toga,
<> uhićenje NE moćnika koji je po naređenju MORAO biti (sna)lažljiv,
<> stradanje NE moćnika, koji je po naređenju MORAO biti (sna)lažljiv,

zloČiniteljstva po naređenju SVE su češća i SVE su brža i SVE tragičnija,
zloČiniteljstva po naređenju proizvode opću NE sigurnost,

Novi dnevnici

 1. Hladni rat IStoka i Zapada - prva žrtva Ukrajina od Busola komentara 9
 2. Kako se čudila pura dreku od gale komentara 12
 3. Izađite na izbore - ne cmizdrite, da nemate za koga glasat! od Zoran Oštrić komentara 23
 4. Reci, slobodno od CikaVelja komentara 0
 5. Direktor C I A –e došao tražiti svoju djecu u Ukrajini od sjenka komentara 3
 6. I meni je žao od magarac komentara 6
 7. Never Never Land od Kvarner komentara 35
 8. stega bye bye od 2573 komentara 32
 9. "Tudjmanovi 200 obitelji" nemaju veze s Tudjmanom od JPeratovic komentara 112
 10. Kako sam dobio rat protiv hrvatskih banaka od krrrrekani komentara 52
 11. papir novac i papir wc od adfilantrop komentara 0
 12. Vlada bojkotira raspisivanje referenduma o ćirilici od vkrsnik komentara 6
 13. Dvostruki vic od petarbosni4 komentara 12
 14. Veritas vincit od Rebel komentara 49
 15. KAKO SPOJITI SLOMLJENO? (MORBIDAN NAROD) - Spektakularni cirkus od crni biser komentara 19
 16. Vjerovati Dragi PILSELU, golubu - prevrtaču? (II) od Ljubo Ruben Weiss komentara 20
 17. Od Poncija do Pilata ili o mom djedu Petru i njegovu pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-djedu Franji od krrrrekani komentara 50
 18. Vjerovati Dragi PILSELU, golubu - prevrtaču? (I) od Ljubo Ruben Weiss komentara 27
 19. Psihopatsko ponašanje hrvatske političke "elite". od krrrrekani komentara 9
 20. Dida in the house od Rebel komentara 71
 21. Što je čovjek koji mrzi svoj narod i radi protiv njegovog interesa, a narod ga u dobroj vjeri izabrao za svog predstavnika? od krrrrekani komentara 31
 22. Teorija I Praksa Samosvjesnog Samo-upravljača od indian komentara 39
 23. Živimo ispod svojih mogućnosti od magarac komentara 58
 24. Anti Socijalni Personalni Defekt (ASPD) od adfilantrop komentara 0
 25. Kviskoteka - ili tko je bacio kantu govana? od StarPil komentara 9

Preporučeni dnevnici

Najkomentiraniji dnevnici

Tko je online

 • janus
 • martin
 • tenor

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 3
 • Gostiju: 29

Novi korisnici

 • andela117
 • juditaana
 • Stop Frontin'
 • keepin' it real
 • asdf