Tagovi

?arobni štapi? (1)

Shvatio sam da ljudi, pogotovo oni s boljim primanjima, žive predobro. Prevelike su to pla?e, tjeraju ljude na raskalašenost i poroke.

Kada poslodavac plati sve doprinose, znamo, ostaje tzv. neto pla?a. Nju bi svakako valjalo ograni?iti. Najbolje je to napraviti porezom!

Zato predlažem da se na sve neto-pla?e iznad odre?enog iznosa, kojeg ?e odrediti država, pla?a poseban porez. Radnik ne smije od poslodavca tražiti ve?u neto pla?u da nadoknadi taj dodatni porez, to treba nekako zakonom sprije?iti. Naro?ito treba suzbiti sva mogu?a ostala davanja, zabraniti boži?nice, regrese i dnevnice.

Mislio sam da je moj prijedlog stvarno pametan. A onda sam pogledao što piše današnji Jutarnji! Kvragu! Netko me kopira!! Sve je isto, samo je umjesto rije?i "poslodavac" rije? "gra?anin", umjesto "neto-pla?e" se govori o "kamati", a "banka" je umjesto "radnika".

Iznos poreza ovisio bi o visini kamatne stope - kod obi?nih kredita porez se ne bi pla?ao do stope od 9 posto, dok bi se za kamatne stope (na razliku) od 9 do 11 posto obra?unavao u 20-postotnom iznosu, za kamate od 11 do 13 posto u 40-postotnom, a za kamate ve?e od 13 posto u 80 postotnom iznosu.

Što se ti?e stambenih kredita, banke ne bi pla?ale poseban porez na kamate do 7 posto, a za ve?e od toga pla?ale bi porez na 40 posto.

U SDP-ovu prijedlogu stoji da banke ne mogu zara?unati poseban porez krajnjim korisnicima kredita.

(Jutarnji list)

Mogli bismo uvesti i poseban porez na benzin, kako bi benzin pojeftinio. Ili na sve stanove skuplje od 1400 €/m2, kako bi se gradilo što više jeftinijih stanova. Svi pobje?uju, zar ne? Budžet se puni, a proizvodi pojeftinjuju! Kako se toga nismo prije sjetili?

Ovo je bolje od tiskanja novca, tamo postoji trošak tiskare i papira...

Što još SDP nudi... hajdemo malo na njihov web...

Budu?i da mi u SDP-u smatramo da se boži?nica mora umirovljenicima dijeliti svake godine - a ne samo onda kad se bliže izbori ili potreba za umirovljeni?kim glasovima u Saboru - podnosimo amandman na Prijedlog Prora?una kojim tražimo boži?nice i dogodine!

(www.sdp.hr "za jednak staž i pla?u jednaka mirovina")

Državni prora?un od 108 milijardi kuna nije usmjeren razvoju nego ispunjavanju obe?anja koje je premijer dao socijalnim skupinama od kojih zauzvrat o?ekuje glasove na izborima sljede?e godine.

(www.sdp.hr "vlada ne zna kako razviti gospodarstvo")

Kvragu, kad do?u izbori stvarno ne?u imati što zaokružiti!

?ekaj malo, pa tako je ve? godinama...

Komentari

@Danijel N. možda rješenje

@Danijel N. možda rješenje problema leži utome da se naši političari pozicije predvođeni premijerom i čoporom koji ga slijedi, te opozicije, umjesto u saborskom restoranu i kafiću hrane u pučkoj kuhinji?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mislim da će prigodno

Mislim da će prigodno posjetiti pučku kuhinju za Uskrs :)

Ipak je hrana u saborskom restoranu mnogo bolja, iako je i skuplje (ali su cijene još uvijek popularne). Ipak ne smiju previše potrošiti, vidiš da više firma ne plaća parking.

Tko je glasao

SDP su tezi debili, nemaju

SDP su tezi debili, nemaju veze ni s cim.. tragedija teza

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

U SDP-ovu prijedlogu stoji

U SDP-ovu prijedlogu stoji da banke ne mogu zaračunati poseban porez krajnjim korisnicima kredita.

Slažem se da ovo haraćenje banaka na ime globalne krize i tobožnjeg "nedostatka" sredstava, dizanjem kamata na nove i već postojeće kredite , opravdavajući to povečanim rizicima koje proizvode i određuju same banke, treba nekako staviti pod kontrolu. Ali ovaj SDP-ov prijedlog je stvarno teška debilana.
Kao da banke na raspolaganju nemaju masu drugih opcija kojima bi opet od građana namakli nametnute poreze čak i kad bi taj njihov prijedlog nekim čudom bio usvojen.

logičnije bi po meni bilo vršiti pritisak da se kamatne stope SMANJE jer za to trenutno postoje bitni razlozi. Hrvatska je danas primljena u NATO i bez obzira na trenutnu slovensku blokadu na putu smo ulaska (usudim se reći nezaustavljivog) u EU.
POred toga cijena novca na međunarodnom tržištu je znatno pala kao posljedica smanjivanaj referentnih kamatnih stopa nacionalnih banaka. Tako je npr. EURIBOR s prošlogodišnjeg maximuma od 5,5% pao na svega 1,5%, dok je LIBOR na švicarca pao s 3,2 na svega 0,5% pa i manje, a "naše banke" ovi detalji ne zanimaju, ali su ih kada im je trebalo za dizanje kamatnih stopa koristili kao opravdanje.

Tko je glasao

POred toga cijena novca na

POred toga cijena novca na međunarodnom tržištu je znatno pala kao posljedica smanjivanaj referentnih kamatnih stopa nacionalnih banaka. Tako je npr. EURIBOR s prošlogodišnjeg maximuma od 5,5% pao na svega 1,5%, dok je LIBOR na švicarca pao s 3,2 na svega 0,5% pa i manje, a "naše banke" ovi detalji ne zanimaju, ali su ih kada im je trebalo za dizanje kamatnih stopa koristili kao opravdanje.

tocno o tome sam pisao prije 5 mjeseci. danas su brojke, u usporedbi sa ondasnjima, jos drasticnije.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Da, to je to. Banke sada

Da, to je to. Banke sada nalaze neke nove izgovore (obzirom da im referentne kamate više ne idu u prilog) kako bi opravdali daljnje podizanje kamatnih stopa.
No to podizanje kamatnih stopa za nove kredite još i mogu nekako provariti premda je isforsirano, ali nikako nema opravdanja za dizanje kamata na postojeće kredite, čak ni za njihovo zadržavanje na ovim razinama ako se pozovemo na razloge zbog kojih su ih dizali.
Da je na djelu čisti lov u mutnom su financijska izvješća o poslovanju za prošlu godinu prema kojima su iskazali do sada najbolje rezultate. A tobože kriza je i kukaju kako im je smanjen rast plasmana. Logično bi bilo da im je proporcionalno smanjen i rast dobiti, ali dobit je rasla čak i iznad njihovih očekivanja.

Tko je glasao

Ako se netko sjetio

Ako se netko sjetio predložiti porez na prekomjernu kamatnu stopu za kredit, pitanje je dana kad će se netko sjetiti predložiti porez na kamate na oročenu štednju. Austrija to već ima.
PS. Zovu me vještica.

Tko je glasao

Moguće je općenito porez

Moguće je općenito porez na sve prihode od kamata (za građane).

Tko je glasao

ti se sprdaj, ali ja mislim

ti se sprdaj, ali ja mislim da banke uistinu cijede u hrvatskoj, puno vise nego bi im to bilo dozvoljeno u EU. u svakom slucaju, ja podrzavam zakon koji ce kazniti nabijanje ekstraprofita. kojeg ekstraprofita? pa onog kojeg su banke nabile u prvih par mjeseci ove godine - pada, BDP, pada proracun, padaju place, a banke (u Hr) povecavaju dobit. ah, da zaboravih spomenuti - pada i referentna kamatna stopa u europi, na osnovi koje se u EU odredjuju kamate. nisu li banke godinama pricale kako uvoz novac iz europe kako bi ovdje plasirale kredite? dakle, vani placaju manje, ali ovdje nabijaju vise.
porezom po bandi!


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Slažem se s tobom. Banke u

Slažem se s tobom. Banke u Hrvatskoj uistinu cijede građane. I to ne samo kroz skoro duplo ceću kamtu nego
što su kamatne stope u državama maticama banaka, već i kroz razne bankarske naknade, visin kojih nepa
nikakovog logičkog uporišta.
Npr. prošli sam mjesec malo kasnio sa uplatom rate za master, samo dva dana i odmah sam dobio opomenu.
Znate li koliko košta opomena? 50,00 kuna, kao da iza nje stoji neznam koliko rad, a ne rad računala.
Drugi slučaj bezočnog pljačkanja građana su tzv. troškovi obrade kredita, koji se računaju većinom u 5%
iznosu od visine kredita. Kakve veze ima visina traženog kredita sa obradom, kad je postupak obrade za
svaki kredit isti. Dakle to je cijena usluge, koja nema nikakove veze sa naplatom rizika davanja kredita. >Za
tu svrhu služe jamci, osiguranja isl.

Mislim da bi država morala povesti malo više računa o tome na koji način se pljačka njighove građane.
Prihvačam ideju da naše banke daju našim građanima kredite po 6 - 8 % kamata, i opet bi mogle poslovati sa
dobiti, jer je razlika izmedju aktivne i pasivne kamate u prevelikom raskoraku, da ne bi odbacivala značajnu
dobit po toj osnovi.

inigo

Tko je glasao

Isto tako možeš misliti da

Isto tako možeš misliti da ćeš porezom na benzin smanjiti njegovu cijenu.

Svaki porez povisuje cijenu proizvoda. Budući da su kamate varijabilne, banke će ih odmah povećati da spriječe gubitke. Banke će malo smanjiti profit ali će glavni dio platiti građani kroz povećanje rate.

Pravo pitanje je zašto su banke u tolikoj zaradi. To znači da postoji velika potreba za kreditima, mnogo veća od ponude.

Banke samo nastoje maksimizirati svoju zaradu, kao i svatko drugi. O ekstraprofitu možemo govoriti samo u slučajevima propasti tržišnih mehanizama (market failure) kao što su monopoli, korupcija, umjetno izazvana nestašica i slično.

Možda pomišljaš na monopol i kartelizaciju, ali imamo mi i 'državnu' banku, HPB. Zašto državna banka ne ponudi kredite po 6% kamate za stan ili 8% kamate za opću potrošnju (pa bi svi uzimali kredit u njoj)? To je pravo pitanje...

Tko je glasao

Naravno da postoji velika

Naravno da postoji velika potreba za kreditima. Pogledaj samo primjer stanova: ono što je 2003. recimo koštalo 100 2006. je, uz istu tvoju plaću, koštalo200!! Apsolutno isto ako ne i lošije...Ljudi su potpisivali 30-godišnje dužničko ropstvo za tih par kvadrata krova stana a 100 izmišljenih viška su mrtvo hladno podijelile banke i građevinska mafija!! I to u omjeru u korist banaka...To naravno nije umjetno izazvana nestašica ali je umjetno izazvana nužda!!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Što bi to bilo 'umjetno

Što bi to bilo 'umjetno izazvana nužda'? Uvijek možeš odlučiti da nećeš kupiti stan. Reklame su tu naravno, i one malo povećavaju potrebu jer iskrivljuju sliku. Ali da postoji manjak stanova, to je svakako bilo istina.

Pogledaj samo primjer stanova: ono što je 2003. recimo koštalo 100 2006. je, uz istu tvoju plaću, koštalo200!!

Što znači da su mnogi kupovali samo zato da poslije prodaju po duplo većoj cijeni.

Tko je glasao

Ti si stvarno naivan... Kod

Ti si stvarno naivan...

Kod nas je Eldorado za sve mangupe svijeta!! Rijetko viđene zarade a ne moraš imati puno ni za ulog! Tko to ne vidi taj je slijep kod vlastitih očiju. Pred nama je SLOM malo žešćih razmjera. Mani reklame, ovdje je čisto ZLO u iskonskom obliku na djelu...

A MI SVI SKUPA (pro)puštamo!!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Za potpis ugovora su

Za potpis ugovora su potrebne dvije strane. Opet: mi smo prodali svoje banke strancima, a ostao je i "naš" HPB koji nije ništa povoljniji (ispravi me ako se varam).

Naše banke su u plusu jer nisu kupovale otrovne paketiće koji su bili fatalni za neke banke vani.

Banke su uvijek u plusu, velikom plusu. Banka je skoro perpetuum mobile: od X novaca napravi 50% više za par godina, onda od cijele sume 50% opet za par godina i tako u beskonačnost, daje novce ali ih u konačnici siše van puno više nego što je dala. To je istina svugdje i uvijek.

Tko je glasao

Uvijek možeš odlučiti da

Uvijek možeš odlučiti da nećeš kupiti stan.

I živjeti u pećini dok pola tvoje plaće ode na poreze i doprinose. :)

Tko je glasao

Kvragu, kad dođu izbori

Kvragu, kad dođu izbori stvarno neću imati što zaokružiti!

Nekad je postojao u školi predmet "Priroda i društvo".
Danas vidimo da je društvo pred izazovima - možda je to stoga što se ne primjenjuju prirodna pravila, primjer na linku dolje, za onoga koji nas j***:
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid18011345001?bclid=144336...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci