Tagovi

Ako ima nešto što najviše mrzim, onda je to prevrtljivost

Rak plu?a je bolest u kojoj se maligne stanice (stanice raka – abnormalne stanice) nalaze i nekontrolirano rastu u plu?nom tkivu. Rak plu?a je vode?i uzrok smrti i u muškaraca i u žena. Naj?eš?e se javlja izme?u 55. i 65. godine života, a zahva?a 1 od 1000 ljudi.
Ve?ina karcinoma plu?a (83%) povezana je, a vjerojatno i uzrokovana, sa pušenjem. Najnovije studije pokazuju da je pojava karcinoma plu?a u puša?a ?ak deset puta ?eš?a nego u nepuša?a! U cigaretama, naime,  postoje štetne supstance za koje je dokazano da su kancerogene tvari. Uzrokuju štete na plu?nim stanicama koje mogu nakon nekog vremena promijeniti svoje osobine – izgled, metabolizam, životni ciklus te postati opasna bolest.  ...
Dokazano je da i pasivno pušenje pove?ava rizik. Visoke razine zaga?enja, radijacije i izloženosti azbestu tako?er mogu pove?ati rizik. Rizik je pove?an i u kuhara i kemi?ara.
Plu?a su parni organ koji zauzima ve?i dio prsne šupljine. Plu?a donose kisik tijelu i preuzimaju uglji?ni dioksid iz krvi, koji je nusprodukt metabolizma tjelesnih stanica. ...
Prognoza (mogu?nost izlje?enja) i izbor terapije ovise o stadiju raka (je li zahvatio samo plu?a ili se i proširio), veli?ini tumora, vrsti raka, postojanju simptoma, te o op?em zdravstvenom stanju bolesnika.
Što je manji (niži) stadij raka, ve?e su šanse za izlje?enje.
Stadij I - Stanice raka razvijaju se na plu?ima i okruženee su normalnim (zdravim) stanicama.
Stadij II - Rak se proširuje na limfni sustav.
Stadij III - Sad se rak proširuje izvan i unutar plu?a.                                                 
Stadij IIIa: rak se može odstraniti kirurški 
Stadij IIIb: više se ne može odstraniti kirurški                                                        
Stadij IV - Rak se proširio izvan plu?a po drugim dijelovima tijela. To je pojava poznata kao metastaze, odnosno metastatska bolest.
Simptomi koji upozoravaju na postojanje karcinoma plu?a su:
- kašalj
- krvavi ispljuvak
- zaduha
- bol u grudima
- gubitak apetita i tjelesne težine
Dodatni simptomi koji se mogu povezati s ovom boleš?u su:
- slabost
- teško?e pri gutanju
- teško?e pri govoru
- abnormalno tamna ili svijetla koža
- promjena oblika i boje noktiju
- miši?ne kontrakcije ili miši?na atrofija
- oticanje, bol i osjetljivost  zglobova i kostiju
- promuklost ili promjene glasa
- vru?ica i tresavica
- oticanje i paraliza lica
- spuštanje kapaka
- razvoj dojki u muškaraca
Lije?nik ?e propisati da se u?ini neka (ili naj?eš?e više njih) od dijagnosti?kih metoda za otkrivanje postojanja raka. U dijagnostici raka plu?a na raspolaganju su slijede?e pretrage:
• radiološke (rentgenska snimka pesnog koša zj. torakalnih organa, kompjutorizirana tomografija - CT, magnetska
rezonancija - MR, ultrazvuk, angiografija plu?ne arterije i bronhalnih arterija)
• fiberbronhoskopija - pregled bronha pomo?u bronhoskopa – posebnog instrumenta koji se provu?e kroz grlo do bronha. Time se omogu?uje biopsija - uzimanje stanica sa stijenki bronha odnosno izrezivanje malih komadi?a tkiva zahva?enog boleš?u
• citološke pretrage – (pregled stanica  ispljuvka, aspirata bronha, transbronhalnog i transtorakalnog punktata, izljeva)
• histologija (mikroskopski pregled uzetog tkiva)
• transtorakalna punkcija (punkcijsko-aspiracijska biopsija) - pod kontrolom CT-a ili ultrazvuka  se postavlja punkcijska igla izme?u rebara da bi se omogu?ilo uzimanje uzirka tkiva nedostupnog bronhoskopu
• scintigrafija (kosti, plu?a, cijelog tijela)
• spirometrija i analiza plinova u arterijskoj krvi
• laboratorijske analize krvi, urina,eventualnog  plu?nog izljeva
• eksploracijska torakotomija (operativni zahvat)
• odre?ivanje markera (tumorskih biljega iz krvi) i imunosnog statusa organizma.
Operacija, radioterapija (zra?enje) i kemoterapija (primjena lijekova citostatika) koriste se za lije?enje raka malih stanica. Nažalost ne dolazi ?esto do izlje?enja.
Rak velikih stanica obi?no se lije?i operacijom ili radioterapijom (korištenjem visokih doza rendgenskih zraka za uništavanje stanica raka). Me?utim u nekih se bolesnika može koristiti i kemoterapija.
Po?etkom ovog mjeseca pokrenut je «Projekt ranog otkrivanja raka plu?a» u svrhu pravovremenog otkrivanja i po?etka lije?enja ove bolesti te se pozivaju svi pojedinci s povišenim rizikom na besplatno testiranje, odnosno dijagnostiku. Testiranje (screening) provodi Poliklinika za bolesti dišnog sustava u Zagrebu - Prilaz baruna Filipovi?a 11, svakodnevno (radnim danima) od 12-14h te od 17-19h. Testiranja ?e se vršiti do kraja 2008. godine.

Izvor: http://izaberi-zdravlje.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=2...

Kad pogledamo sve te skupocjene pretrage koje je potrebno platiti da bi se samo dijagnosticirao rak plu?a, koji se pojavljuje kod jednog na 1000 stanovnika, a kamoli lije?io, možemo naslutiti da se radi o ogromnim nov?anim sredstvima na teret HZZO-a. Na žalost, nisam imala vremena napraviti tu ra?unicu, ali pozivam ?itatelje Pollitika.coma, koji imaju više vremena, da to istraže i objave.

Nedavno je donesen odli?an zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima. Mnogi ljudi bili su zadovoljni time, ?ak i puša?i, jer su se ponadali da ?e tako lakše prestati pušiti. Naime, mnogi puša?i su svjesni svoje ovisnosti, no sami nisu dovoljno jaki riješiti je se. Ovo je bio dobar put za izlje?enje dijela nacije.

Me?utim, bilo je je pitanje dana, zapravo ne dana, ve? i sata, kada ?e biti ukinut. Nitko nije ni mislio da ?e se taj zakon dulje održati jer se ipak radilo o zadiranju u podru?je duhanskog lobija, koji je nadnacionalni lobi i nema te stranke na vlasti koja bi mu se mogla oduprijeti. Tako sad, pod fenomenalnim izgovorom da brine jer malim ugostiteljskim objektima drasti?no opada prodaja, Vlada je odlu?ila izmijeniti taj, ina?e rijetko dobar zakon, i time podi?i velikom poduzetništvu, ?ak i pod cijenu obolijevanja i izumiranja nacije. Naime, potpuno je jasno da je Vladi jednostavnije uskratiti lije?enje bolesnicima, ukoliko za njihovo lije?enje ne bude dovoljno sredstava u HZZO-u, nego uskratiti dobit duhanskom lobiju.

Još jedan problem, vezan uz duhansku ovisnost je osiromašenje stanovništva. Kutija cigareta košta najmanje 20 kuna. Za dvadeset kuna se može nahraniti siromašna obitelj - spohati pola kile srdelica i skuhati 2 kilograma krumpira. Pušenjem, te obitelji postaju još siromašnije i siromašnije, a bogati vlasnici duhanskih dionica sve bogatiji i bogatiji. Tako bogati lako mogu kupiti ?ak i Vladu jedne male zemlje kao što je puša?ka i pušioni?arska Hrvatska.

Ova Vlada na po?etku svog mandata bila mi je simpati?na, kad bi povremeno popustila pritisku "javnosti" (?itaj medija u rukama velikih lobija), te izmijenila neku problemati?nu stvar u svojim odlukama. Ovo što se sada doga?a, prevršilo je svaku mjeru. Upravo kad se izglasa nešto dobro i kad se ve? svi priviknu na to, pa mali narod ?ak i ne njurga, za par mjeseci Vlada to, pod pritiscima onih najja?ih, a ne sitnog naroda, vrati na staro i nevaljalo.

Osobno ne volim prevrtljive ljude. Draži su mi ljudi od rije?i, pa ?ak i kad mi se ta rije? ne svi?a. Barem ih poštujem zbog dosljednog stava. Ovdje nije rije? o jednom ?ovjeku, ve? o ?itavoj ekipi ljudi koji odlu?uju, a koji su o?igledno prevrtljivi...danas malo bi, sutra ne bi. Onako kao vjetar puše. Kako je u Hrvatskoj nastao poprili?an propuh, mogao bi se uskoro dogoditi i uragan, koji ?e otpuhati samu Vladu!

Jer kako vjerovati nekome, tko svoje mišljenje mijenja svakih petnaest dana? Oprostite, ali ja ne mogu!

p.s.

Stru?njaci predvi?aju da ?e od posljedica bolesti prouzro?enih konzumacijom duhanskih proizvoda 2010. godine umrijeti oko 6 milijuna ljudi.
Procjenjuje se kako konzumacija duhana zbog pove?anja broja slu?ajeva karcinoma, bolesti srca, emfizema i niza drugih bolesti svake godine globalnu ekonomiju stoji oko 500 milijardi dolara u direktnim troškovima lije?enja, izgubljenoj produktivnosti i šteti za okoliš.
Konzumacija duhanskih prizvoda je odgovorna za svaku desetu smrt u svijetu, te se o?ekuje kako ?e do 2030. godine odnositi više od 8 milijuna života godišnje.
Osobe koje puše u prosjeku umiru 15 godina ranije nego nepuša?i.
Izvor: http://www.plivazdravlje.hr/vijesti/clanak/17081/Duhan-ce-sljedece-godin...

Komentari

Podržavam autoricu -

Podržavam autoricu - članak je odličan! Bivši sam pušać i ne samo pluća nego i mnogi drugi organi su mi stradali (krvne žile, oči, zubi..) i danas sam lošeg zdravlja i zbg neumjerenog pušenja. U SAD je IN ne pušiti, u većini društava(država) u Evropi je slično. Mi nismo i ne želimo biti disciplinirani, mi smo svi manje više pušili ili pušimo zbog n e r v o z e!! Nervoza je posljedica stresa.A tko proizvodi stres?A tko nam stvara najviše stresova! Ta ista Vlada! Prema tome treba i ovaj zakon(bez promjena) ali i h i t n a promjena Vlade! Nesposobniju Hrvatska nije imala od stoljeća sedmog!

Danimir

Tko je glasao

Kad pogledamo sve te

Kad pogledamo sve te skupocjene pretrage koje je potrebno platiti da bi se samo dijagnosticirao rak pluća, koji se pojavljuje kod jednog na 1000 stanovnika, a kamoli liječio, možemo naslutiti da se radi o ogromnim novčanim sredstvima na teret HZZO-a. Na žalost, nisam imala vremena napraviti tu računicu, ali pozivam čitatelje Pollitika.coma, koji imaju više vremena, da to istraže i objave.

Ovo je ključan podatak koji nam moraš podastrijeti ako želiš da argument da je pušenje preskupo za proračun bude uvjerljiv. Točnije, treba nam godišnji trošak liječenja bolesti uzrokovanih pušenjem i godišnja količina uplaćenih trošarina na cigarete (porez koji plaćaju pušači). Ako je prvo veće od drugoga, argument stoji.

No možda će te iznenaditi da makar većina pretpostavlja da je prvo veće od drugoga, to nije tako u nekim zemljama. Primjerice, u UK NHS (pandan HZZO-u) potroši oko 5 milijardi funti na liječenje bolesti uzrokovanih pušenjem. No istovremeno, pušači uplate preko 8 milijardi funti poreza. (izvor) Uvjetno rečeno "pušači financiraju ne samo sebe nego i nepušače".

Moguće je dakle da su skupocjene HZZO pretrage čak i preplaćene od strane pušača i to unaprijed. Argument tereta za HZZO je dakle izgledno neopravdan ukoliko ne ponudiš brojke koje pokazuju da je godišnji trošak veći od godišnjih trošarina na duhan.

P.S. Dvije sugestije. Početni citat je predugačak, sadržava previše nebitnih detalja i uništava preglednost i strukturu teksta. Trebalo bi ga skratiti, a za cijeli tekst ponuditi link. Također, naslov dnevnika je neadekvatan jer uopće ne inidicira temu niti reflektira sadržaj i smisao teksta.

Opinioiuris

Tko je glasao

Moguće je dakle da su

Moguće je dakle da su skupocjene HZZO pretrage čak i preplaćene od strane pušača i to unaprijed. Argument tereta za HZZO je dakle izgledno neopravdan ukoliko ne ponudiš brojke koje pokazuju da je godišnji trošak veći od godišnjih trošarina na duhan.

Em plate više u zdravstveni proračun, en umru mladi pa niti mirovinu ne iskoriste - taj novac ostane drugima.

Ne da mi se sad tražiti opet dokument sa sjednice Vlade RH gdje je donesen zakon o pušenju za ove podatke koje iznosim niže....
Kao prvo, broj smrti koji se povezuje s pušenjem je u tom SLUŽBENOM dokumentu napisano 8.000, a nikako 10.000 ili 13.000 s kojima su neki baratali.

Ali to ustvari nije bitno, bitno je da odmah nakon pušenja po smrtnosti slijedi alkoholizam i bolesti povezani s povećanom težinom... A njihov zbroj je veći od ovih smrti od pušenja.... A iznos poreza koji korisnici alkohola i raznih slatkiša i masne hrane uplate u proračun je možda 1/10 ovoga od cigareta. A da ne govorimo da NIKAKVE zabrane nema za oglašavanje ovih štetnih proizvoda, pa čak niti nivo upozorenja...

Normalni čovjek iz ovoga svega može zaključiti samo jedno - priča o zabrani pušenja kao brizi za zdravlje pušača i nepušača (čak više nepušača) je obična floskula, neka druga igra je u pitanju

Jel da država toliko brine o zdravlju svojih građana onda bi poduzela nešto da ove debele i pijane ograniči u potrošnji..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Kad pogledamo sve te

Kad pogledamo sve te skupocjene pretrage koje je potrebno platiti da bi se samo dijagnosticirao rak pluća, koji se pojavljuje kod jednog na 1000 stanovnika, a kamoli liječio, možemo naslutiti da se radi o ogromnim novčanim sredstvima na teret HZZO-a. kljucno je za ovaj argument jeste dakako podastrijeti podatke, ali se ovaj argument moze vrlo efikasno napasti na najmanje dva nacina cak i ako su troskovi visi od uplata pusaca kroz poreze i trosarine.
Prvi je tako da se kaze gotovo doslovno: ako se vec zeli promatrati troskove dijagnostickih postupaka, onda treba promatrati i posebne doprinose koji su pusacima vec nametnuti u vidu trosarina, poreza i sl., ali i uposljavanja ljudi za obavljanje medicinskih usluga.
Drugi nacin: Da li u slucaju da skupocjene pretrage za dijagnostiku pojeftine i budu znacajnije nize treba i odustati od zabrane pusenja jer si pretrage mozemo priustiti? Mozda vec postoji bolja i jeftinija dijagnostika? Moze li se poboljsati dijagnosticki postupak da bude i jeftiniji i uspjesniji?

Tko je glasao

kljucno je za ovaj argument

kljucno je za ovaj argument jeste dakako podastrijeti podatke, ali se ovaj argument moze vrlo efikasno napasti na najmanje dva nacina cak i ako su troskovi visi od uplata pusaca kroz poreze i trosarine.

Ali osim ovoga imamo tu još jednu zabrinjavajuću stvar. Bolesnicima koji "su sami krivi što su bolesni" (tako se tretiraju pušači) tretiraju se skroz neljudski, faktički bi im zabranili bolničkme pretrage jer eto generiraju trošak pregleda a umrijeti će ovako i onako..pa zašto da onda troše na pregled...

Ali kažem opet što sam napisao u drugom postu - a što s ovim debelima i alkoholičarima...da i njih istjeramo iz bolnica kada dođu jer čim vidiš te debele ljude odmah znaš da su sigurno bolesni jer jednu ćevape, svinjetinu i slatkiše...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Opet si površan. Link ti je

Opet si površan. Link ti je tamo od početka, samo što ti ne čitaš dobro.

Argument o tome koliko se uplati poreza, i o tome kako pušači zapravo financiraju nepušače ti ne drži vodu. Po toj logici bi se trebalo pustiti narkodilere da dilaju, naplatiti im porez i objašnjavati narodu da je financiran od poreza na drogu. Uopće nema veze koliko država prikuplja poreza od cigareta, već je važan svaki ljudski život. Jedan spašeni ljudski život vrijedi toliko koliko godišnji prihod od poreza na duhan i duhanske prerađevine. Mislim da to ne bi trebalo biti upitno. Duhan je droga i protiv droge se treba boriti, jednako kao protiv bilo koje druge ovisnosti: marihuane, alkohola, kocke i slično. Hrvatskoj prijeti bijela kuga i vrijeme je da se porazmisli ne samo o natalitetu, već i o zdravlju nacije.

Što se tiče sugestije, razmišljala sam o početnom citatu i njegovoj duljini, no te rečenice su mi se učinile važnima, pa ih namjerno nisam izostavljala, a računam na zdrav razum političara, da će svatko pročitati toliko koliko želi, a suvišno preskočiti. Informacija o zdravlju nikad dosta. Uvijek je bolje više, nego manje. A sam naslov dnevnika sam stavila u duhu današnjeg novinarskog trenutka: naslov mora privući čitatelje, a članak ne moraš ni napisati :)))

My Soul

Tko je glasao

Uopće nema veze koliko

Uopće nema veze koliko država prikuplja poreza od cigareta, već je važan svaki ljudski život.

Idealistički govoreći to je tako, ali u stvarnosti nije tako.

Dobit će rak i neki ljudi koji ne puše.

Ako bi se u svaki auto ugradili elektronski uređaji za buđenje vozača, ako bi sve ceste bile autoceste s 4 trake, bilo bi manje poginulih.

Ako bi izdvajali još 10 milijardi kuna za zdravstvo možda bi neki ljudi bili izliječeni ili živjeli koju godinu dulje.

Ali to je sve nemoguće, jer je količina novaca ograničena. Trebaju ti i ceste i škole i policija i zdravstvo. Ne možeš imati sve kako bi htjela.

Sve je kompromis. Tako i duhan i trošarine na njega. Isto i alkohol i kocka — na sve to imamo poseban porez. I na kavu, i na pivo. Porez na budale, slažem se, ali svatko ima pravo biti budala i uništavati svoje zdravlje ako to želi. To se zove sloboda.

Tko je glasao

Ali to je sve nemoguće,

Ali to je sve nemoguće, jer je količina novaca ograničena.
Količina novca uopće nije ograničena. Bar ne u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ima toliko novca samo ga nema tko pribrati i usmjeriti potrebitima. Priča se o milijardama kuna u stranim bankama, a ovdje se štedi na najsiromašnijm slojevima ljudi. Očito je hitno potrebna preraspodjela i preusmjeravanje novčanih tijekova, ka pravednijem i socijalno osjetljivijem društvu. Postoje rezerve iz kojih se može crpiti novac.
Nakon uvođenja kriznog poreza rekoh sama sebi u brk: dobro, kad se mora, nije teško. Nakon toga čuh da INA, koja posluje čistim cash-om duguje državi 2 milijarde kuna poreza! Pa se upitah, a tko je tu lud?! Da ja dugujem državi porez, završila bih u blokadi žiro računa. Dakle, umjesto uvođenja kriznog poreza, država je trebala potrpati direktore INE u zatvor, zbog neplaćanja poreza, i naplatiti se od prodaje ININe dugotrajne imovine!
Dakle, novaca ima i to čistog casha, samo ga treba prikupiti! Floskule o tome da ga nema, da je ograničen, da ovo, da ono, više ne pušim ni od koga!

My Soul

Tko je glasao

Nakon toga čuh da INA, koja

Nakon toga čuh da INA, koja posluje čistim cash-om duguje državi 2 milijarde kuna poreza!
Danijel N ti je niže odgovorio detaljno, a ja ću samo ovaj dio istaknuti da ti poručim išto što ti je rekao i Danije N - ti si jedna stvarno ograničena osoba. Ništa oko sebe baš ne kužiš, o svemu imaš mišljenje, sva su ti radikalno pogrešna kao recimo ovo s cashom u INI. Tko uopće više ima cash. Jedino u kafićinima i na kioscima i tržnicama. Sve drugo se plaća plastikom...

Stvarno si smješna koliko ništa ne kužiš ali udostojiš se tu propovijedati .Takvi me najviše živciraju... Shut the fuck up!!

Na tvom mjestu ja ne bih komentirao globalno već to zadrži za svoju kvartovsku kafanu..

Uostalom zar nije INA napisala da njoj državna poduzeća duguju nešto manje od dvije milijarde...... Tipa HEP i drugi...

Dakle, novaca ima i to čistog casha, samo ga treba prikupiti! Floskule o tome da ga nema, da je ograničen, da ovo, da ono, više ne pušim ni od koga!

Kao da je cash rješenje svih problema... Ti stvarno pojima nemaš o ničemu...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Dušo draga, nemoj ti mene

Dušo draga, nemoj ti mene podučavati što je to cash. Plastika je čisti cash, samo nije u papiru, već u plastici, jer kartičari i banke isplaćuju lovu odmah.
Za to što HEP duguje INI postoji način naplate, kakav je propisan svim drugim poduzetnicima. Tuži!!! A za to što netko duguje državi porez isto postoji način naplate: KLJUČ U BRAVU, kako je to napisano u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Kad se mogu zbog neplaćanja pdv-a pečatiti mali ugostiteljski objekti, kao onaj od mog znanca, onda može i INA, pogotovo INA, jer duguje državi više od tog malog. A direktor, koji nije uplatio dužni iznos poreza, treba pod hitno u ćuzu! Onog trena kad se počmu zatvarati porezni neplatiše, kao državni neprijatelji broj 1 tada će i država postati LIKVIDNA! Šta će nam zakoni, kad se pusti da ih se nitko ne pridržava. I nemoj mi molim te pričati o tome da država nekome nešto duguje, tko je gospodi kriv što trče na državne javne natječaje ko muhe na g...no. Neka posluju između sebe, a ne s državom, ako im ne plaća. Svi se grebu o državne jasle, a onda pljuju po toj istoj državi. Usput zapošljavaju radnike na crno i izbjegavaju plaćanje pdv-a, a kukaju kako država ne valja jer plaća sa zakašnjenjem. Pa otkud će im platiti, kad su lopovi i taje porez. Kako mali, tako i veliki.

Cash??? Onog trena kad se ukine cash, tog trena će nestati svi problemi hrvatske države i državnog proračuna. Casha ima u milijardama, ali protječe mimo žiro računa, čisti, neoporezivi. Kad se država dosjeti jadu, a što joj ja ovdje moram slikati uljanim bojama, pa uvede kompletno bezgotovinsko plaćanje, na način da ni kuću ni zemljište ne možeš kupiti, a da lova nije prošla preko žiro računa, ni kilogram paradajza od zelene mafije na placu, niti gram droge od narko dilera u kvartu, tek tada će država saznati koliki je to zapravo obrtaj love u zemlji i da na tu masu novca, koji do tada nije bio oporeziv, može čak i smanjiti poreznu stopu, a dobit će u proračun deseterostruko novca više! I još uštedjeti na besmislenom tiskanju novčanica i kovanju kovanica. Upravo plastika je rješenje svih državnih problema.

My Soul

Tko je glasao

Nakon toga čuh da INA, koja

Nakon toga čuh da INA, koja posluje čistim cash-om duguje državi 2 milijarde kuna

Kakav pusti cash? Ja se ne sjećam kad sam zadnji put platio gorivo gotovinom. Sve kreditnom karticom. Dalje, sve veće firme imaju Inine kartice za gorivo. Toči sada, plati kasnije. Na svakoj piše registracija službenog vozila u koje se toči.

Država ne može potrpati direktore u zatvor tek tako. Postoji ovršni postupak, sud itd. Ali država dobro zna da je država (odnosno, državne firme) također dužna Ini.

Priča se o milijardama kuna u stranim bankama

Naravno, ali one su nečije vlasništvo. One su vlasništvo onih koji su ih oročili, stavili na štednju itd.

Ne možeš štediti nego na onima koji ovise o državi. Kako će država štedjeti na meni? Kako će štedjeti na nekom poduzetniku? Baš nikako, osim da malo digne poreze, ali to nije štednja, to je uzimanje još.

Imam i ja parsto kuna u ladici. Ali trebaju meni, ne dam ih nikome! Nadam se da shvaćaš situaciju... društvo nam je previše socijalno osjetljivo, to je problem. Dijeli se i onom tko ne može i onom tko neće. Zato nema novaca za podjelu.

Vrijednost je uvijek ograničena. Ekonomija pokušava najviše s ograničenim sredstvima. Sve je ima svoj plafon...

Tko je glasao

Sve kreditnom karticom. Ne

Sve kreditnom karticom.

Ne postoji kreditna kartica. Kartica koja kreditira tebe, ne isplaćuje novac isporučitelju robe kasnije, već odmah, čim joj pošalje slipove i obračune. Ti kreditnoj kartici platiš jedan put mjesečno, pa ti se to čini kreditiranje. Dakle, plaćanje karticama za tebe kao korisnika kartice jest jedna vrsta kreditiranja na rok od maksimalno mjesec dana, no isporučitelju robe je to novac odmah, s par dana odmaka, ali nebitno, ako nema inflacije. Sve u nekadašnjem DVO- roku od uobičajenih i pristojnih 15 dana sigurne love!

Što se tiče direktora, ne samo da postoji ovršni postupak... postoji KAZNENI ZAKON. Za utaje poreza iznad 10.000 kn postoji KAZNENA ODGOVORNOST i svakog onog tko državi duguje više od 10.000 kn treba kazneno goniti. Kad pet-šest glavnih direktorskih faca završi u zatvoru zbog utaje poreza, tada će se uvesti red u ovu državu. Prije toga neće. Misliš li da bi direktori INE šetali slobodno po Americi, da Americi duguju milijarde kuna poreza?!

Naravno, ali one su nečije vlasništvo. One su vlasništvo onih koji su ih oročili, stavili na štednju itd.
Da je na te milijarde prethodno plaćen porez na dohodak ili porez na dobit, ne bi nam država bila u banani.

Što se tiče podjele socijalnih davanja, u pravu si. To teče bez nadzora. Čula sam da su neki poljoprivrednici dobili poticaje, no nikad nisam čula da li ih je država kasnije pitala u što su to zapravo uložili novac! Čini mi se da nedostaje kontrola utroška tog dijela državnog novca. Ili bi trebalo ukinuti apsolutno sve poticaje, ili bi trebalo formirati Odjel državne revizije za kontrolu poticaja. Istovremeno bi državnoj reviziji trebalo dati u nadležnost i pokretanje kaznenih postupaka, a ne državnom odvjetništvu, jer je to odugovlačenje postupka, pa sve vjerojatno ode u za staru ili se raspline u državnoj administraciji.

My Soul

Tko je glasao

Naravno, ali one su nečije

Naravno, ali one su nečije vlasništvo. One su vlasništvo onih koji su ih oročili, stavili na štednju itd.
Da je na te milijarde prethodno plaćen porez na dohodak ili porez na dobit, ne bi nam država bila u banani.

Kad bih znao da bi država pametno investirala sve što prikupi od povećanog poreza ja bi glasao da se oporezuje čak i zrak s 10%.

Ali kako bi to u našoj strukturi proračunske potrošnje to sve završilo za plaće, penzije i nastavak orgijanja da glumimo standard kojega ne možemo realno održavati - bolje je ovako da taj novac završi u rukama pojedinaca koji će ga kad tad reinvestirati u HR - jer masa u hrvatskoj samo zna orgijati s viškom novca (evo npr nikada nije nitko analizirao što je prošle godine utrošeno 400 mil od besplatnih udbženika jer toliko love je ostalo kod građana u džepovima. baš me zanima da li je to otišlo u Finsku i Njemačku ili se poveaćo broj doobrazovanja u Algebri i sličnim učilištima i slično). Sigurno znam da je 400 mil koje su dobili izdavači oplođeno u tom biznisu, barem dio s kojim nisu plaćene licence za prevođenje stranih Jelena Veljača od kojih oni tamo grade bazene i profitiraju)

Isto tako od većih plaća i penzija sav višak bi se slio u mobitele, smsove, klađenje itd (s time da sve što ode u mobitele uživaju tamo neki u Finskoj ili dioničari DT-a, ili Mobilkoma Autstrija mi bi faktički porezima njima uvećavali dobit) i zato dok se tu ne napravi reda - bolje je da oni koji imaju i stvaraju plaćaju manje poreza

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Čitajući tvoje postove

Čitajući tvoje postove zaključio sam da zagovaraš potpuno pravo gospodarstvenicima da investiraju svoj novac onako kako misle da je najbolje za njih, a drugim građanima ograničavaš da troše onako kako je njima volja.
Ukoliko želiš "školovati" jednu grupaciju društva kako bi trebali trošiti svoj novac,onda se trebaš potruditi i oko naukovanja onih koji bi trebali stvoriti nove vrijednosti. Ovako ih jadne diskriminiraš i ostavljaš bez tako potrebnog nauka.

Tko je glasao

Imam i ja parsto kuna u

Imam i ja parsto kuna u ladici. Ali trebaju meni, ne dam ih nikome! Nadam se da shvaćaš situaciju... društvo nam je previše socijalno osjetljivo, to je problem. Dijeli se i onom tko ne može i onom tko neće. Zato nema novaca za podjelu.

Da je barem samo socijalno osjetljivo. Društvo orgija u neradu i svi se vole prilijepiti na pipu, ali nitko ne želi da ga se zove socijalnim slučajem pa zato niti nemamo registar socijalnih slučajeva već se svi vole ubaciti u košaru od kuda se dobija po nekoj osnovni koja zvuči "poticaj za nešto"... Ajme sramote da susjed zna da primaš socijalnu pomoć, kada dobijaš poticaj još misle da si neka vrsta poduzetnika koja se potcajima bori na globalnom tržištu...

Tražim na jutarnji.hr današnji tekst o reportu svjetske banke pa uočij ovo u 10 najčitanijih
- Blanka uzela tepih
- foto: porečki monstrum
-foto: simona želi razvod

i tek na četvrtom mjestu Hrvati ne žele raditi, uživaju u povlasticama i novcu države, a imaju najveće plaće u regiji!

Joj kaj se veselim trežnjenju i kraju orgija.. I kada s burze svisi kojih 50.000 (ali ne na posao nego na ulicu bez poticaja jer ustvari ne žele raditi); pa kojih 30.000 iz javnog sektora na burzu pa onda i oni na ulicu...
Kako će nam grad biti čist kada se pojavi tisuće novih kandidata u gradskoj čistoći

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Da nam se novinari bave

Da nam se novinari bave svojim poslom, a ne izmišljanjem afera državnim činovnicima, možda bi hrvatski narod bio nešto zadovoljniji i sretniji, a ne ovako beznadan i pod svakodnevnim stresom. Ljetos magistrala zakrčena od turista austrijskih, talijanskih, njemačkih, francuskih, belgijskih i inih registracija, moje srce pjeva na tu sliku, a kretenski novinari velikim naslovima pišu kako su ogromne gužve, kako je promet zakrčen, kako ovo, kako ono, umjesto da napišu kako je turistička sezona fenomenalna i kako ćemo se uspjeti izvući iz gospodarske krize! Fucken hrvatsko novinarstvo!

My Soul

Tko je glasao

Argument o tome koliko se

Argument o tome koliko se uplati poreza, i o tome kako pušači zapravo financiraju nepušače ti ne drži vodu. zasto bi tvoja privilegija bila da koristis cijenu dijagnostickog postupka kao kriterij da se nesto zabranjuje, a nedozvoljavas da neki drugi kvantitativan podatak koji je u direktnom odnosu upravo sa tom cijenom bude neprikladan za argumentaciju koju upravo ti iznosis?

Tko je glasao

u pravilu meni život nije

u pravilu meni život nije matematika, već više filozofija. svijet procjenjujem ne prema argumentima, već prema osjećajima i intuiciji, koji me ne varaju :)) pri tom koristim one argumente koji idu u prilog mom osjećaju za dobro! uopće nemam pretenzije biti objektivna. ja sam prosječni subjektivni birač i izričem svoje mišljenje upravo na onakav način na kakav ću i glasovati na izborima. na znanje i ravnanje političarima, kojima je stalo do mišljenja svojih birača.

My Soul

Tko je glasao

Osjecaje i intuiciju se moze

Osjecaje i intuiciju se moze i bolje iskoristiti, a za neke stvari je potrebna i ne tako velika vjestina.
Vjesto argumentiranje moze ti upriliciti vece zadovoljstvo, tako da ti osjecaji i intuicija mogu jos vise koristiti gdje su te stvari potrebnije, a to je izbor argumenata, procjena sugovornika u smislu reakcije na protuargumente i sl.
Dakako, ti mozes glasovati na izborima kako ti zadaju osjecaji i intuicija i kad su argumenti i matematika kako velis u ofsajdu, no na to ovi i racunaju - mnogi, ako ne i svi. Oni, vrlo jednostavno zele i sretni su sa sto vise glasova jer tako osiguravaju vecinu.
Eto ja cu svim srcem i intuitivno prvi put glasovati tek za one koji se budu vrlo iskreno zalagali za ne previse glasova. ;-)

Tko je glasao

Ako ima nešto što najviše

Ako ima nešto što najviše mrzim, onda je to prevrtljivost

Kada se promijene okolnosti, pametan čovjek promijeni mišljenje.
E sad možeš to zvati prevrtljivost a može biti da je pametan čovjek promijenio mišljenje

go figure...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Nisu se promijenile

Nisu se promijenile okolnosti, jer ljudi umiru od raka pluća. Upravo danas je preminuo jedan moj znanac. Ništa se nije promijenilo od onoga što je Milinović naveo kao razlog za uvođenje zabrane pušenja u javnim prostorima. Ja cijenim gospodina Milinovića i ne mogu smisliti onoga kome je bog novac važniji od Boga u čovjeku!

My Soul

Tko je glasao

ovaj me se zakon tiče s

ovaj me se zakon tiče s dvije strane; kao pušača i kao ugostitelja

Pušenje je štetno - dokazano - ne mogu se s tim ne složiti.
Zabrana pušenja u svim javnim zatvorenim prostorima je skroz u redu. Zabrana pušenja na radnom mjestu je u redu. Zabrana pušenja u restoranu - kao pušaču mi ne pada toliko teško, ne idem često, pa mogu izaći ispred i zapaliti.

Kao ugostitelju - vlasniku kvartovskog kafića - uništi me!
Moji gosti su ekipa iz kvarta, slučajni prolaznici, djelatnici obližnjih firmi; pije se kava prije posla, za vrijeme pauze, poslije posla, prate utakmice, baci partija pikada. Kafić ima 48 kvadrata. 6 stolova na terasi. 8 u zatvorenom prostoru - klimatiziranom. Koji zjapi prazan. U kojem nema dima. Nema ni nepušača.

Tražila sam od sanitarne inspekcije dozvolu da postavim ispred kafića kolica za pečenje palačinki - nisam je dobila.
Zašto? zato jer je tu prevelika koncentracija ispušnih plinova s ceste.
Ali nepušači ne se osjećaju ugroženi ispušnim plinovima. Oni neće sjesti U kafić jer ih truju automobili. To ne zabrinjava ni jednog roditelja koji s bebom u kolicima sjedne kod mene na terasu na kavu. To ne zabrinjava ni stanare prvog kata.
Selektivna neka zabrinutost za zdravlje....

O zdravlju konobara nemojte pričati, ni o uvjetima rada, ni o zaštiti na radu - ja sam se nakonobarila; nikoga u ovoj državi nije briga imamo li godišnje odmore, bolovanje, jesmo li uopće prijavljeni, radimo li prekovremeno, nedjeljom, kakvi su nam uvjeti rada....
Nemojte sad brinuti za duhanski dim - to je licemjerno. Više godina života će mi oduzeti 10 stresnih situacija s one strane šanka, nego paleta popušenih cigareta!!

Za one jako zabrinute za zdravlje nacije - pohane srdele - friganje u ulju... kancerogeni... debljanje.. tlak.. srce... ljekovi... farmacetske kuće... bla bla bla... Fast food - frigani kumpiri, hamburheri, razna lisnata tijesta, razne cole prepune šećera i kofeina - što školska djeca jedu za marendu?? Prodaja i točenje alkohola mlađima od 18... zabranjeno klađenje mlađima od 18...

A dok god se sadnja duhana potiče, cigarete legalno prizvode i prodaju (jednako kao i tisuće drugih artikala za koje je dokazano da su štetni za ljudsko zdravlje) ne vidim razloga da se jedna vlada prema svojim građanima odnosi kao da su retardirani - zdrav život ne postoji više nigdje - svi se mi svjesno trujemo - na ovaj ili onaj način.
Psihičke bolesti su najraširenije u današnje doba. Što vlada radi po pitanju stresa, psihičke stabilnosti svojih građana? O da, to ih jaako brine.. Je li ona trudnica živčana jer ne zna čime će kupiti pelene kad se beba rodi? Jer neće uspiti ubaciti bebu u jaslice, a morat će se vratiti na posao? Ne - njih brine hoće li ona maloumna udahnuti duhanski dim od divljaka pušača...

I evo jedan argument - financijski - dakle ako pušim umriti ću 15 godina ranije - mirovinski fond će mi isplatiti 180 penzija manje nego nepušaćima! Dakle neću potrošiti više novaca HZZOu, samo ću ih potrošiti u kraćem roku (i to ako dobijem neku iz niza bolesti baš radi pušenja, a ne prehrane bazirane na friganim kumpirima, carskom mesu s gradela, pivi i coli)

Jedino u čemu se svi mi ovdje slažemo je da nam je stanje u državi loše, zahvaljujući drugovima gospodi u saboru, iznad sabora i oko njega. Njihovoj nesposobnosti, nedosljednosti, prevrtljivosti, pohlepi i objesti...

Ako mi itko dokaže da bi zabrana pušenja u kafićima toliko značila za ovu naciju, dakle, u financijskom smislu (ali ne plivinim istraživanjima - farmaceutski kartel očito ne zgrne dovoljno para pri "liječenju" pušača - biće bolje prolaze s tabletama za mršavljenje, cjepivima protiv raznih gripa i antidepresivima) - sutra stavljam ključ u bravu svog kafića, i idemo i moje osoblje i ja na zavod za zapošljavanje!
Pa nek nam država - koja je proračunala da će 60 konobara, 60 kuhara i 90 recepcionera - koliko ih se upisivalo svake godine u turističku školu - naći posao, kaže što i gdje da sada radimo?
Ha ha ha - da sadimo duhan?

Tko je glasao

ovaj me se zakon tiče s

ovaj me se zakon tiče s dvije strane; kao pušača i kao ugostitelja ... Kao ugostitelju - vlasniku kvartovskog kafića - uništi me!Coprnjice, ni kada bi zabrana ostala u nepromijenjenom obliku, na proljeće ne bi mogla reći da li te uništava ekonomska situacija ili zakon o zabrani.

Tko je glasao

kada bi zabrana ostala u

kada bi zabrana ostala u nepromijenjenom obliku - ne bi dočekala novu godinu (a kamoli proljeće), i to bez pretjerivanja. Ekonomska situacija će nas svih uništiti; ja bih drage volje proizvodila nešto (umjesto što preprodajem) ali, nažalost, nedostaje mi "par" preduvjeta - znanje/vještina, ideja i kapital!
Iz moje osobne perspektive - nositi ću ovu zimu lanjske čizme - ali za kavu ću imati!
(pod uvjetom da uz kavu smijem i zapaliti - čemu štediti za nešto u čemu ne smiješ guštati u potpunosti). I znam da ima još takvih koji neće zadnju lipu dati za neki fensi šmensi "must have", ali će skrpati za "ritual" coffee ili beer breaka između posla i kuće, da proćakulaju sa prijateljima i poznanicima, prolistaju novine (možda čak i uštede na grijanju doma)!

Tko je glasao

Fenomen zabrane pusenja u

Fenomen zabrane pusenja u javnim prostorima je poprimio globalne dimenzije i tu Hrvatska nece uspjeti ostati izuzetak. Taj fenomen je, podsjetiti cu vas, poniknuo upravo u mojem boravisnom mjestu, a potom se munjevito sirio cijelim globusom. I bas zato sto sam pozorno pratio njegovo "metastaziranje" mogao bih o tomu stosta napisati, ali buduci znam da o moga laprdanja ne bi bilo nikakve koristi, stoga se bolje ne izlagati nepotrebnom trudu i gubljenju vremena. Netko je ovdje rekao da bi, umjesto zabrane pusenja, trebao drasticno povisiti cijenu cigaretama sa cime bi se utjecalo na smanjenje pusenja. Ne, ne bi. Nedavno sam proputovao kroz nekoliko sjeverno-americkih drzava i primjetio da su neke medju njima utrorostrucile cijenu cigaretama. Iako se i u njima, prije poskupljenja, tvrdilo da se time nastoji smanjiti potrosnja duhanskih proizvoda, rezultat je izostao.
Glede cinjenice sto me COPRNJICA preduhitrila iznosenjem zakljucaka istovjetnih mojim, radi toga cu vam predociti svoj tekst objavljen 30. lipnja 08. na jednom drugom blogu. Izvolite ga:

Ne, necu kazati da je pusenje zdravo vec da nije toliko po zdravlje opasno kao sto to tvrde neki znanstvenici i politicari.
Ja sam poceo pusiti u sesnaestoj godini zivota. Dok sam bio srednjoskolac nisam pusio pretjerano, no kao student jesam. Znao sam nekada skupljati opuske na autobusnim i tramvajskim pristanistima. Poslije studija zaglavio sam (1972-ge) u starogradiskom zatvoru. Buduci smo tamo mogli primiti jedan kg duhana mjesecno sto je umjerenom pusacu sasvim dovoljno, meni to nije moglo potrajati ni tri tjedna. Stoga sam se morao grebati kod zatvorskih prijatelja. Na moju srecu oni su takodjer primali duhan u paketima. Jedni uopce nisu pusili, a drugi su pusili jako malo pa upravo radi toga nikada nisam bio u oskudici s njim. Izlaskom iz zatvora dolutao sam do Kanade. U njoj sam plovio na brodovima, a potom vozio kamione tegljace na udaljene destinacije od nekoliko tisuca kilometara. Obadva posla su bila previse dosadna, radi cega sam, iz dana u dan, pvecavao pusacku normu. Znao sam popusiti i do sedamdeset cigareta na dan. Pusio sam i lulu, kubanke, cigarilose. I evo, hvala Bogu, do danas nemam nikakvih problema sa zdravljem. Nastupe li uskoro, necu se puno iznenaditi, jer sam vec u sestdesetoj godini, a bliza rodbina (s oceve strane) se u kasnim sestdesetim preselila na
onozemlje.

P. s. Prije mjesec-dva sam cuo da vje jedan moj prijatelj (Mato Lozic iz Cerne) podvrgnut odstranjivanju tumora na plucima pa sam ga prije nekoliko dana nazvao i popricao s njime.
Na srecu, tumor je na vrijeme otkriven i uspjesno odstranjen. Pitao sam ga da li je rezulturan pusenjem, a on mi prenio lijecnikove rijeci. Evo sto mu je lijecnik kazao: "Mi nismo sigurni da je pusenje uzrok raku pluca, jedino znamo da kod pusaca brze napreduje".
Uz pozdrav

Tko je glasao

zanimljivo je to s

zanimljivo je to s pušenjem.. ja zadnje 2 godine pušim kutiju dnevno, a trčim ko duracel zeko..

inače, pušenje pruža određenu količinu zaštite od Alzheimerove bolesti.

kad smo već kod kancerogena, plastika je kancerogena, aspartam je kancerogen, fluor je štetan za kosti, klor u vodi povezan je s arterosklerozom, homogenizacija mlijeka je štetna i povećava količinu masnoće u krvi, pesticidi, herbicidi itd. itd. itd. no javnost je najlakše nahuškati na prethodno demonizirane skupine.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Tražila sam od sanitarne

Tražila sam od sanitarne inspekcije dozvolu da postavim ispred kafića kolica za pečenje palačinki - nisam je dobila.
Zašto? zato jer je tu prevelika koncentracija ispušnih plinova s ceste.
Ali nepušači ne se osjećaju ugroženi ispušnim plinovima. Oni neće sjesti U kafić jer ih truju automobili. To ne zabrinjava ni jednog roditelja koji s bebom u kolicima sjedne kod mene na terasu na kavu. To ne zabrinjava ni stanare prvog kata.
Selektivna neka zabrinutost za zdravlje....

Genijalno zapažanje.....

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Zakon je donesen da zaštiti

Zakon je donesen da zaštiti ne pušače od pušača, odnosno od pasivnog pušenja. Što je sasvim u redu. Međutim, kad se počeo primjenjivati, ispostavilo se da nepušači zapravo ni ne idu u birtije, jer su sve bile prazne. Ili im ne smeta duhancki dim, te se dobrovljno truju u druženju s pušačima.
Sad se postavlja pitanje, da li uistinu postoje ti nepušaće koje se štiti i dali idu po tim birtijama. Jer da postoje, onda bi valjda , konačno sretni nahrupili, a ne ovako da birtije zjape prazne.

Tko je glasao

Zakon je donesen da zaštiti

Zakon je donesen da zaštiti ne pušače od pušača, odnosno od pasivnog pušenja .... Međutim, kad se počeo primjenjivati, ispostavilo se da nepušači zapravo ni ne idu u birtije, jer su sve bile prazne.Ispostavilo se samo to da je zakon stupio na snagu kada su došli topliji dani i sada su i jedni i drugi radije vani.
Sad se postavlja pitanje, da li uistinu postoje ti nepušaće koje se štiti i dali idu po tim birtijama. Jer da postoje, onda bi valjda , konačno sretni nahrupili, a ne ovako da birtije zjape prazne.Očito će molitve biti uslišane i zakon od jeseni biti drugačiji. No zašto čekati jesen, treba stupiti na snagu odmah kako bi svi ti silni nervozni pušači koji čekaju na terasama kao zapete puške, pojurili unutra, počeli sumanuto pušiti i tako spašavati državu i radna mjesta.

Tko je glasao

meni zapravo uopće nije

meni zapravo uopće nije jasno kako to da pušenje nije marginalizirano kao i npr droge.
fora je u tome što primjerice alkohol, tv i druge "pošasti" ne štete ako se ne zloupotrebljavaju, tj ako se ne koriste na pogrešan način i u prevelikoj mjeri. s druge strane, za cigatere ne postoji način korištenja koji ne šteti (i to ne samo onome tko puši, nego i okolini).
ako ćemo već funkcionirati na način da dopustimo ljudima da odaberu sami svoj otrov, ne znam zašto stati na cigaretama - proširimo onda lepezu i na travu, heroin i što je već sve u ponudi ispod stola. možda nam onda niti krizni porez neće trebati.
to što je pušenje društveno prihvatljivo odraz je nekakvog povijesnog argumenta ("oduvijek je bilo dopušteno") i čistog kukavičluka (tih milijun pušača su i birači).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ti bi znači kriminalizirala

ti bi znači kriminalizirala pušenje? no zašto stati tu? zabranimo masno, slatko, slano, sve je to štetno za zdravlje. onda s vremenom možemo zabraniti ljudima s nasljednim bolestima reprodukciju.. one koji se protive takvoj praksi proglasimo psihijatrijskim slučajevima i njima zabranimo reprodukciju. i tako ćemo s vremenom dobiti čistu rasu ibermenša za sretno i zdravo društvo

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

bravo, vidim da si shvatio

bravo, vidim da si shvatio poantu.
a da si još i pročitao moj komentar, shvatio bi da nije cigareta isto što i masno, slatko, slano jer malo masnog, slatkog, slanog NE škodi, dok cigareta škodi u bilo kojoj količini.
ovo dalje je čisti baljezg-baljezg jer nigdje nije bilo spominjano zabrane reprodukcije i smještanja na pssihijatriju, iako si men dobro podsjetio, zaista, problem je pušenje oko trudnica i u trudnoći.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

cigareta u maloj količini

cigareta u maloj količini ti šteti otprilike koliko i život u gradu. možda bi i to trebali dodatno oporezivati?

baljezganje, daleko je to od baljezganja..

otkud ti sebi uzimaš pravo da odlučuješ tko i kako će se odnositi prema sebi i svojem "zdravlju"?

dobro, malo šećera i masti ne škodi, što ne bi oporezivali debele, jednako kao i mršave, ili još bolje debljinu zabranili zakonom. 50 kila viška sigurno će te prije ubiti nego kutija cigareta dnevno.. najbolje da mi to sve kriminaliziramo i pozatvaramo, oduzmemo imovinu isl. jer očito su svi ti ljudi napast za naše slobodno i otvoreno društvo gdje je u redu da muškarci puše kurac, ali nije u redu da puše cigarete

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ako ih nitko ne prisiljava

ako ih nitko ne prisiljava da puše kurac, ja protiv toga nemam ništa.
ali imam protiv toga da netko u sklopu "odnošenja prema svojem zdravlju" ugrožava moje.
što se tiče zabrane debljine zakonom, možemo to provesti zajedno sa zakonskom zabranom raka pluća.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

odlazak u kafić nije

odlazak u kafić nije obavezan, a nikakav zakon ne brani otvaranje nepušačkih kafića. zašto bi se branilo otvaranje pušačkih u koje ljudi idu na vlastitu odgovornost

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

pušenje je priviliegij a ne

pušenje je priviliegij a ne pravo

ako se doista odustane od tog zakona (što je suludo i što nas stavlja u opaku manjinu u stvari u endem na europskoj i svjetskoj sceni) tada je to porez svega normalnoga i samo još jedan u nizu dokaza o populističkoj naravi ove države

sramota

Tko je glasao

i dječji vrtić je postao

i dječji vrtić je postao privilegij, a ne pravo...

nego, zašto se taj otrov uopće proizvodi? zašto se legalno prodaje? bez recepta, bez uvjeta gdje i kako se smije koristiti?
Svi smo nekako načuli da taj "civilizirani" svijet, ta divna Amerika i Europa potiču uzgoj opijuma i koke u manje divnim i civiliziranim zemljama, a za potrebe svojih dosadašnjih i potencijalnih narkomana. Ne budimo licemjerni - najciviliziranija Nizozemska - puši se trava... Njemci i Ameri samo što ne eksplodiraju od prežderavanja nezdravim, svjetske metropole se guše od smoga, periferije od tvornica, i opet Ameri - ruše blizance - masovno otrovanje azbestom, nuklearni pokusi - pa da popušim priču o njihovoj savjesti i brizi za zdravlje svojih građana?? Pogotovo u Americi (s njihovim zdravstvenim sustavom - prije Obaminog pokušaja)
Duhanski dim šteti, ali ne pušim spiku da je Milinovića ili ikog drugog briga kako za mene - tako ni za moje zdravlje.
Glume glumu sa cigarama da ispadnu jako savjesni i brižni i da sakriju puuno veće zagađivaće naše planete i zdravlja svih Zemljana! Odlična strategija! Tzv. - globalna!
Evo, u to ime palim cigaret!

Tko je glasao

pušenje je privilegija? po

pušenje je privilegija? po kojem kriteriju?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ako nije pravo, onda je

ako nije pravo, onda je privilegij, zar ne?

Tko je glasao

ajde objasni kako nije

ajde objasni kako nije pravo. jesi ti uopće svjestan što govoriš?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

dokaza o populističkoj

dokaza o populističkoj naravi ove države

replika:

ne dokaz o populističkoj naravi ove države, već dokaz o podilaženju duhanskom lobiju, a to nema apsolutno nikakve veze s populizmom, već isključivo s elitizmom!

My Soul

Tko je glasao

ne, ovo je definitivno

ne, ovo je definitivno populizam
naravno da ovi lobiraju koliko mogu i znaju (a mogu i znaju puno) ali točno se zna kako je to u svijetu riješeno i suludo je od toga odustajati

Tko je glasao

u "svijetu" je riješeno

u "svijetu" je riješeno tako da je palo na ustavnom sudu jer ograničava temeljna ljudska prava i slobode

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

puno putujem i nema više te

puno putujem i nema više te zemlje (barem ne ove u kojima ja idem) a u kojima je pušenje u javnim prostorima dopušteno

pravo je olakšanje šetati primjerice nekim američkim gradom, jesti u njihovom restoranu bez smrdljivih cigareta oko mene

Tko je glasao

Čuj, budi sretan da možeš

Čuj, budi sretan da možeš hodati američkim gradom dok drugi nemogu prošetati ni vlastitim.

Hajdemo se malo spustiti na zemlju, ako vam je cigareta najveći problem, onda ste zaista sretnici.

Tko je glasao

cigareta nije najveći

cigareta nije najveći problem ali ako je već na dnevnom redu onda bi je trebalo pošteno i riješiti, a primjera ima više nego dovoljno i po mom iskustvu svi vode u istome smjeru i tako bi i mi trebali

meni pušači smetaju i mislim da se pušenje mora ograničiti u svim javnim prostorima i to žestoko

p.s. tko ne može prošetati vlastitim gradom i zašto?

Tko je glasao

Mislila sam na to da neki

Mislila sam na to da neki ljudi nemaju novaca ni da u svojem gradu prošetaju po trgu i popiju kavu. A neki ni da dođu do trga radi raznih nemogućnosti.

A ti pak ideš na udaljene destinacije.

Tko je glasao

postoje i zemlje u koje ti

postoje i zemlje u koje ti ne izgleda ne ideš.. i to u EU

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

jedna od malih privilegija

jedna od malih privilegija koje imam je da putujem puno više nego mnogi i imam prilike vidjeti svega i svačega, tretman pušača je manje-više svugdje identičan i tu nema neke velike razlike

u kojoj zemlji EU se smije pušiti u kafićima?

Tko je glasao

u Njemačkoj, a čuo sam da

u Njemačkoj, a čuo sam da i u Austriji. za druge ne mogu tvrditi, no Njemačka je dovoljna sama po sebi. osim Francuske i VB, ostalo su ionako samo protektorati

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci