Tagovi

Agresija na državu koju naoružavaš? (Sa svjedo?enja generala Praljka)

Slobodan Praljak (tportal)

Kada sam davne 1993. jednom od mnogih PROMATRA?A iz raznih me?unarodnih organizacija rekao, prigovorio, pitao zašto rade na proizvodnji hrvatsko-muslimanskog sukoba i zašto produljuju taj sukob, hladno mi je, nadmo?no i s imperijalne visine i sigurnosti odgovorio da ?e oni a ne mi, oblikovati PRI?U, MISAO, ISTINU o tom ratu i da ?e svaki naš pokušaj da tu istinu promijenimo, biti uzaludan. (Slobodan Praljak)

Danas je u Hrvatskoj dosta rasprostranjena jedna od najlošijih teorija urote svih vremena. Pa tako slušamo, vrlo ?esto i od uglednih politi?ara da je agresija RH na BIH povijesna ?injenica, slušamo i to da su eto Tu?man i Miloševi? podijelili BIH još 1991. što je kao dokaz o dogovorenom rat. Sve se to zbilo na jednom mitskom tajnom sastanku u Kara?or?evu, koji je bio toliko tajan da su ga istog dana ili dan poslije prenijele sve doma?e agencije kao i mnoge strane.

Taj se mit prelio s pri?a i pri?ica u Hašku optužnicu protiv 6 Hrvata. Taj proces traje ve? neko vrijeme, i postaje najduži proces pred tim tribunalom i to isklju?ivo zbog preširoke i glomazne optužnice. Taj proces je u Hrvatskoj previjen velom tajne. Nema ali ama baš nikakvih informacija na ono što se to tamo doga?a. Zašto? Pa mislim da sam odgovor dao u prvom paragrafu.

Ljudima koji su od ovog mita napravili „?injenicu“ problem ne stvara ni to što nema ama baš nikakvog dokaza o tome da je na tom sastanku u Kara?or?evu dogovoreno bilo što a najmanje podjela BIH. Prije desetak godina neki su likovi eto posjedovali dokaz o podjeli BIH, odnosno imali su transkript sa tog sastanka kojeg su tad i poslali ICTY-u no taj transkript još putuje, odnosni nikad na ICTY nije ni stigao.

No gledaju?i doga?aje na terenu tvrdnja da su Miloševi? i Tu?man dijelili i podijelili BIH je logi?ki nemogu?a. Naime da su ova dva predsjednika 1991. godine htjeli podijeliti BIH u tome ih nitko ne bi mogao zaustaviti, oni bi BIH podijelili u roku od maksimalno 10 dana. No Hrvati i Srbi koji su se 91. godine dogovorili o podjeli BIH u toj istoj zemlji nastavljaju krvavi rat. Uostalom da li je taj Miloševi? lud, pa sa svom tom silom, dolazi kod Tu?mana koji u to vrijeme nema ništa i nudi mu podjelu pola-pola. Ne postoji niti jedan dokaz, ni najmanji niti o tome da je Miloševi? odustao od linije Virovitica-Karlovac-Karlobag, a bez da je odustao od toga nije bilo mogu?e niti podijeliti BIH, koja je u potpunosti bila unutar granica Miloševi?eve velike Srbije.

Tu?man koji je „htio uzeti jedan dio BIH“, ponašao se dosta ?udno s obzirom na situaciju kako tvrde neki mitomani, na svaki sporazum koji je MZ predlagala, a koji su imali u sebi cjelovitu državu BIH, rekao je DA Od Cutilierovog plana, kojim je BIH bila definirana, pa Vance-Owen, pa Stoltenberg, pa Washingtonski sporazum, pa Dayton uvijek je rekao da na sve prijedloga, samo što je dio tih prijedloga odbila upravo muslimanska strana na ?elu sa Izetbegovi?em, jer su željeli isklju?ivo unitarnu BIH, što se i danas pokazuje da je u potpunosti neodrživo. Taj isti Tu?man koji ima za cilj „pripajanje Banovine“ predlaže da se snage UN-a rasporede na granicu izme?u RH i Srbije izme?u BIH i Srbije i što je najvažnije izme?u RH i BIH, što bi uvelike smanjilo sukobe, ali i tome je re?eno ne. Ta ista RH koja je imala cilj odcijepiti dio teritorija BIH me?u prvima priznaje samostalnost BIH, taj isti Tu?man poti?e Hrvate da iza?u na referendum i glasaju za neovisnu BIH, taj isti Tu?man prvi šalje veleposlanika u BIH.

Evo crtica sa svjedo?enja generala Praljka:

(13.05.2009.) Sudac Antonetti: Moje pitanje se odnosi na „dvostruku igru“ predsjednika Tu?mana što tvrdi tužiteljstvo. U ovom ?lanku (misli na Hrvatski vojnik) stoji Hrvatska je priznala BIH i ona je prva i za sad jedina koja je u tu zemlju uputila veleposlanika. Na koji na?in vi tuma?ite ove rije?i i ovaj potez predsjednika Tu?mana, da li je to simboli?ki ?in, ili je time želi nešto više?

Praljak: Ukoliko želite da jedna država ostane cjelovita, prvi ?ete je priznat prvi ?ete poslat veleposlanika u Sarajevo, to je bio gospodin San?evi?... Franjo Tu?man je poslao u BIH jednog ?ovjeka koje je najprije lobirao da se iza?e na referendum, jer Hrvati u BIH nisu bili skloni da baš tako iza?u na referendum za samostalnost BIH a da se precizno ne kaže kakva BIH. Bit problema nije BIH nego kakova BIH... Nikad BIH od Hrvatske nije bila upitna. Sve islamske zemlje i Turska su neuporedivo više shva?ale koliko je Hrvatska u?inila za muslimane od zapada.

Sudac Antonetti: Ovaj vaš odgovor mi name?e još jedno pitanje. Dakle radilo se o referendumu koji se ticao samog postojanja BIH, ali logi?ki govore?i da je predsjednik Tu?man razmišljao o aneksiji Hercegovine zar se tad on ne bi obratio Hercegova?kim Hrvatima i rekao im glasajte protiv na referendumu zato što treba taj dio integrirati u Hrvatsku.

Praljak: Što bi ?asni suci bilo logi?nije. On ?ak i nije trebao re?i ne glasajte. Hrvati dole bez njegovog upliva ne bi glasovali. Odnosno ne bi se moglo re?i da BIH postoji kao država jer su dva naroda protiv nje, i mi smo vrlo jednostavno mogli otkinut taj komad bez ikakvog problema i vojno i ostalo, jer mi smo u po?etku bili puno snažniji od A-BIH. Ja sam 92. godine kao i Srbi mogao otkinut veliki dio i Uskoplje i Ramu i središnji dio itd. A mi smo cijelo to vrijeme pomagali i naoružavali A-BIH, pa gdje tu ima logike, to je van pameti ja to nikako ne mogu razumjeti, to nitko ne može razumjeti.

Iz prethodnih pitanja ste sigurno uo?ili još jednu tezu, a to je dvostruka igra, iako nitko do sada nikad nije objasnio kako ?e to Hrvatska odigrati dvostruku igru.

Još jedna crtica sa Praljkovog svjedo?enja upravo o dvostrukoj igri:

(13.05.2009.) Sudac Antonetti: U optužnici i u predraspravnom podnesku tužitelj piše da su Tu?man i svi drugi koji su ?lanovi tog UZP-a na neki na?in igrali dvostruku igru, drugim rije?ima da su s jedne strane govorili kako poštuju granice, odluke MZ no istodobno su stremili svome cilju a radilo se o pripajanju, i to je teza koju on brani. No kako stoji u ovom intervju sa gospodinom Šuškom, Šušak kaže sljede?e, ja ?u nastojati to pojasniti na osnovi optužnice, on kaže mi nismo u stanju djelovati na politiku drugih republika i to posebice na politiku Srbije mi ne možemo niti tražimo teritorij drugih republika na kojem žive Hrvati. Ovo je vrlo jasno on tu kaže da nema nikakvih pretenzija na teritorij drugih republika, to bi moglo biti dijelom te dvostruke igre. Ovdje se kaže da RH nema namjeru nikoga i ništa pripajati a zatim dalje kaže zada?a je Hrvata na kraju krajeva da se pokrenu s mjesta na kojem se nalaze. Vi koji ste poznavali gospodina Šuška, vi ste s njim išli u školu, kako ste nam kazali, recite nam da li je on ?ovjek koji bi dvostruko govorio?

Praljak: Odbijam svaku mogu?nost iz dva razloga prvo što ga privatno znam a drugo ?asni suci hajdemo se vratiti u stvarnost, pa kako može se misliti, pa mi bi morali biti potpuni idioti operirani od svakog razumnog racionalnog uma da ta vlast potpiše sve rezolucije vije?a sigurnosti da pusti UN, da potpiše sve dogovore, da se bak?e oko ovih teritorija (pokazuje na karti), a onda ?emo mi prevarit Amerikance, Engleze, Francuze, Nijemce i sve druge. Ja jednostavno imam problem održat minimum svog racionalnog uma. Meni nije toliko težak ni zatvor ni su?enje ja imam problem da moram biti ovdje idiot. Kako ?emo potpisati, biti primljeni u UN, potpisati na Londonskoj konferenciji, sve konferencije sto puta to izjavljuje, pa kako ?emo mi to uzet, kojom vojskom, mi se razoružavamo. Mislim (smiju?i se) ja jednostavno ne mogu pojmit da netko može takvo nešto tvrdit. Koja dvostruka igra, što ?e Gojko Šušak uzet, s ?ime, pa mi se bak?emo s time ho?emo li staviti Hrvatsku zastavu na Prevlaku... Evo vi kažete stavimo to hipoteti?ki, ja želim igrati dvostruku igru i Gojko Šušak želi igrati dvostruku igru, e sad neka mi netko kaže kad ho?ete odigrat igru kojim kartama kojim aktima kojom vojskom na koji na?in. I neka mi samo netko kaže jedan korak koji bi napravili a da nam (misli da nam MZ ne puše za vratom), ponavljam ?asni suci Franjo Tu?man je pristao na Z4 gdje se ova podru?ja predstavljaju jedinstvenu cjelinu Srba sa svojom policijom sa svojom monetom. Z4 su predložili Galbraith, Francuska, Engleska i Njema?ka, samo je Marti? odbio njemu je to bilo malo. I da ?e takva politika unutar Hrvatske igrat dvostruku politiku da odcijepi ovo (pokazuje na karti), ja zbilja ništa ne razumijem, imam problem su održavanjem minimuma zdravog uma.

Prije par godina na ovom procesu svjedo?io Josip Manoli?, koji je tako?er pri?ao o nekoj dvostrukoj igri, naravno bez ikakvih dokaza, sve dok mu Praljak nije gotovo za?epio usta kad je u spis unio 92 registratora dokumenata (preko 1 000 dokumenata) o naoružavanju A-BIH od strane Hrvatske i HZ H-B-a. Naime Praljak je sa svojim timom skupio tisu?e dokumenata od kojih je ve?inu stavio na svoju web stranicu, ?ak je u Luku Plo?e imao ?ovjeka, koji je u podrumima kopao dva mjeseca te pronašao gomilu dokumenata upravo o pomo?i RH za muslimane u BIH, ti su dokumenti danas u dokazima. I upravo je to, kako i sam naslov kaže tema ove moje pri?e.

(04.05.2009.): Praljak: Svi konvoji pomo?i su došli na svoje odredište, svi su oni utovareni u nekoj od Hrvatskih luka. Tvrdim a to znam i osobno da su kroz Hrvatsku i HZ H-B tijekom vremena ušlo 5000 boraca iz islamskih zemalja, držim da na tim podru?jima nitko nije bio gladan osim jednim djelom u Sarajevu. Sve ti konvoji su došli iz Hrvatske, tek rijetki sitnica koji su ba?eni avionom u Sarajevo. Nikad u povijesti ratovanja jedan narod (Hrvati) nije pomogao toliko drugi narod (Bošnjake, Muslimane) i onda kada su oni okrenuli svoju vojsku A-BIH protiv Hrvata. Tvrdim da je to bilo uz dopuštenje doktora Franje Tu?mana i vlade RH, uz znanje i dopuštenje ministra obrane g. Šuška, a uz znanje i dopuštenje mene. Tvrdim da u bilo kojoj vojsci mi završili kao veleizdajnici jer smo propuštali pomo?, oružje snagama koje su to oružje koristile na napade na nas. To oružje smo švercali (?esto i u konzervama s hranom) kako bi se Armija BIH mogla obranit od Srba u Tuzli..., a oni su sigurno dio tog oružja jer nikakvog drugog nisu imali, koristili protiv nas.

(06.05.2009.): Praljak: Htio sam re?i sljede?e, ... HVO i ja preveli samo 10 000 vojnika A-BIH u Hrvatsku, to zna?i bar 8 tisu?a puta je kola hitne pomo?i morala i?i u Split, preveli smo 100-tine ranjenika iz Mostarske bolnice, od jedan ili dva helikoptera kojima je HVO raspolagao, ja se nikad nisam dospio voziti tim helikopterom jer je uvijek služio za prijevoz i muslimanskih ranjenika. Više se govorilo o prebacivanju ove jedne djevoj?ice nego za sve ovo što smo mi napravili za više od 10 000 ljudi. A optužen sam ovdje u jednom izvješ?u kad sam u Rami preuzeo jedno ranjeno dijete, pa sam ja doveo tv ekipu da vide što radimo jer su optužbe protiv nas bile svakodnevne. Nikakvim ?injenicama ne možete se boriti protiv nekoga tko te ?injenice ne?e usvojiti. Oni su u svojim izvješ?ima pisali iste stvari o nama koje je od njih tražila Britanska vlada, lagali su oni su lagali, i nikad u nijednom izvješ?u nisu spomenuli da u središnjoj Bosni postoje mudžahedini.

Praljak ?ita dokument u kojem se govori kako zapovjedniku specijalnih policijskih postrojbi A-BIH šalje oružje, i to u Sarajevo.

Sudac Antonetti: Ovdje se radi o važnom dokumentu. Ovaj dokument formalno ustanovljava da vi Draganu Viki?u, koji je zapovjednik u BIH, da mu šaljete RPG-e, Granate, Nitroglicerin itd. U trenutku kad vi dajete tu pomo? muslimanskoj strani, da li vam je ikad palo na pamet da ti RPG-i taj nitroglicerin, može biti upotrijebljen protiv vas ili vam to nikad nije padalo na pamet?

Praljak: Ja sam znao da ?e se dio tog oružja upotrijebiti protiv nas. Ne može se u stvarima koje nisu matematika re?i znao sam 100%, ali koliko se može re?i znao sam da ?e oružje koje mi šaljemo A-BIH dovesti do toga da ?e biti upotrijebljeno protiv nas, ali smo isto tako znali da ?e se oružje koje šaljemo upotrijebiti za obranu Sarajeva, Tuzle, mislili smo da ?e se obraniti i isto?na Bosna, posebice Goražde, Fo?a, Srebrenica. A ?ujte kao što sam rekao bila je to teška odluka, ali opredijeljene je bilo da se pomogne i da ?e ti ljudi valjda shvatiti da ako nekome daješ oružje da im ne možeš biti neprijatelj, ni teoretski... Dakle mi smo bili napadnuti od ograni?enog dijela A-BIH... i u tom pogledu mi nigdje nismo poduzimali ofenzivne akcije, ve? smo se samo branili (aktivna obrana), uz napore da formiramo zajedni?ko zapovjedništvo.

(14.05.2009.) Praljkova obrana u dokaze uvrštava knjigu dokumenata koju je napravio Praljak a u kojoj se nalaze podaci kako se pomagalo Armiju BIH. (PDF, 70MB, 552 str.)
Praljak je u knjigu izabrao samo najkarakteristi?nije dokumente jer ih je skupio na stotine to?nije 92-ak registratora.

Na po?etku dana Praljak kaže da se na vrhuncu krize u Hrvatskoj nalazilo preko 400 000 izbjeglica iz BIH,a ta brojka se nikad nije spuštala ispod 190 000 izbjeglica. Govori o tome odakle su sve muslimani raseljeni te da je dio muslimana raspore?en u BIH što je poremetilo etni?ku strukturu u nekim dijelovima BIH (posebice se navodi Lašvanska dolina) te da je upravo jedan od glavnih pokreta?a sukoba. Navodi i put kojim je oružje išlo A-BIH kroz Herceg-Bosnu, i onda kaže da mu nije jasno kako je on, kako tužitelj kaže, željela paralelnu državnost ocjepljenje kad je sve te konvoje propuštala.

Sudac Antonetti: Dvije to?ke koje su važne za razumijevanje svega ovoga. Prva je datum tih isporuka jesu li se one odvijale tokom cijele 93 godine to je vrlo važno da bi smo vidjeli radili se o kontinuiranim isporukama. Druga to?ka je da li je to oružje bilo namijenjeno cijeloj BIH. Da li se to oružje iz Visokog djelilo svim podru?jima ili samo nekim? Bilo bi bolje da prije?emo na 93 godinu gdje imamo niz važnih datuma kao u sije?nju, lipnju, svibnju...

Praljak: Ja znam da vi ocjenjujete relevantnost, ali u optužnici koju sam ja pro?itao UZP po?inje 91 godine, ako po?inje 91 onda ovi dokumenti kažu ne, ne po?inje 91 godine. Dalje optužnica kaže da se UZP nastavlja 92 godine, ovi dokumenti kažu ne. Dalje naravno kada bi ja bio sudac rekao bi da je par dokumenata dovoljno da se pokaže da takvo nešto ne stoji, ali na našoj strani postoji nešto što se zove strah od optužnice, za koju ja mislim što mislim, taj strah mene je nagnao da idem preopširno, ne bojim se baš fizi?ki ali se bojim logike koja vlada. Dakle ja tvrdim sljede?e cijelo vrijeme rata je dolazilo oružje A-BIH u Visoko. Visoko je centralna logisti?ka baza BIH. I ako na?elnik tog stožera Sefer Halilovi? ili Rasim Deli? odlu?i provesti ofenzivu. Mi njima damo oružje u Visoku, tko dalje može odlu?it gdje to oružje ide. To je njihovo oružje oni ga raspodjeljuju kako ih je volja, i naravno šalju ga i u Jablanicu i u Mostar jer ?ime ?e pucati A-BIH u ofenzivi Neretva 93 ako nema nikakvog naoružanja a naoružanje može dobiti samo iz Hrvatske. Time bi mi tu logiku mogli riješit, ta logika je meni posve jasna i ja je poznam do u detalj, zato sam ja uzeo ovako široko. I ne samo sa oružjem nego i sa sportom, humanitarnim pitanjima... Hrvatska je bila poligon i jedina mogu?nost opstanka BIH, kako muslimana tako i Hrvata.

... Osim oružja u Visokom A vi ?ete dobiti izvješ?e R.Deli?a koliko je oružja stiglo u BIH 93. godine, još 3, 4 puta toliko oružja je stizalo posebnim kanalima, dakle još posebnim jedinicama A-BIH. To?no je i to da je po?etkom izrazitog sukoba A-BIH došlo do toga da smo mi u Hrvatskoj prešli na šverc. Dakle u okolici Zagreba u vojarnama... su postojali ure?aji gdje smo oružje stavljali u hranu, vadila se hrana stavljalo se oružje. Jer sam rekao postojao je ogroman problem da ja ratujem protiv ljudi kojih me napadaju da istodobno odobravam prolazak oružja toj armiji, to je bilo cijelo vrijeme rata. Mi smo lagali sami sebe to ja tvrdim ja imam dokaze za to, imam i svjedoke koji ?e do?e ovdje, muslimana na koji na?in je švercano oružje za A-BIH.

Sudac Antonetti: Slušali smo ovdje o Halilovi?u. Mi bi smo pitali ovdje gospodina Halilovi?a jeste li vi dobivali oružje jeste li ga dalje dijelili... Jeste li vi razmišljali generale Praljak da kao svoje svjedoke dovedete protivnike (kako bi skratili vrijeme, i potvrdili sve ovo) i to visoko pozicionirane protivnike, ili je to nemogu?e?
Praljak: Jedna od suradnica u ovom procesu je pokušala razgovarat s dvojicom i oni su to odbili, to je nemogu?e. Ja kažem da tu postoji regularno izvješ?e Rahima Deli?a o tome što je nabavljeno iz Hrvatske samo za bazu u Visokom.

Praljak: A-BIH 6.3. 93. nakon ?itavog niza sukoba, ve? se i u Konjicu doga?aju stvari, ve? nam je svima sve jasno, pa nismo neki kreteni mi dolje bili ni u Hrvatskoj ni u BIH. 6.3 postoji logisti?ki centar u Zagrebu Armije druge države, koji preuzima to što u ovom tekstu piše i vozi u Zenicu i sve su muslimani. A koordinator svega toga je Azim K. koji se nalazi u logisti?kom centru A-BIH u Zagrebu, a udruženi zlo?ina?ki poduhvat „traje“ ve? dvije godine kako kaže tužiteljstvo.

Sudac Antonetti: Ovaj dokument kojeg vidimo od 6.3 o dostavi oružja u Zenicu, jeste li vi u to vrijeme znali da su u Zenici nalazi 7 brigada koja je bila udarna sila 3 korpusa?
Praljak: Znao sam ?asni su?e napamet, kako nisam i za 7 i za 17 i za mudžahedine, bio sam upu?en do krajnjih granica. Kao što ?e te iz mog kasnijeg svjedo?enja vidjet da smo mi u to vrijeme radili kako bi sprije?ili taj sukob, to ?u bjelodano pokazat.

Sudac Antonetti: Je ste li u to vrijeme znali da su Hrvatski civili zato?eni u Zenici?
Praljak: Da
Sudac Antonetti: Usprkos tome što ste znali ipak ste poslali to oružje?
Praljak: ...Ja sam ?ak i bio u Zenici sa gospodinom Prka?inom, pokušali smo lobirati da puste ljude ili bar neke ljude. Ja sam mu tad bi voza?.

Sudac Antonetti: Što je bio presudni argument da se nastavi snabdijevati oružjem A-BIH, da li je bila ?injenica da ste imali zajedni?kog neprijatelja a to su bile Srpske snage?
Praljak: Mi u ratu ne možemo birati izme?u dobra i zla, možemo donijeti odluku koja je loša ili koja je još lošija. I vi donosite manje lošu odluku, koja ?e nanijeti manje zla. Svi koji smo o tome promišljali od predsjednika Tu?mana do mene, Petkovi?a itd. Što bi se dogodilo da smo mi to presjekli, i rekli ne?ete dobiti ni komada oružja. Naprosto BIH bi politi?ki otišla u Jugoslaviju, muslimani bi nestali bili bi protjerani, 50-60 tisu?a ljudi bi bilo ubijeno i što bi smo dobili, a još milijun i nešto, milijun i pol bi ih bilo protjerano, to bi bila katastrofa. Nikad nismo prekinuli opskrbu oružjem što ?emo bjelodano pokazat, i ne samo oružje.
...Majka ?iji je sin tamo (zato?en u Zenici) nema vremena razmišljat o op?im stvarima, nju interesira samo njen zatvoreni sin. Oni imaju misao samo da im netko ne vra?a njihovu djecu a da mi propuštamo oružje onima koji tu djecu drže, i zato je zaustavljen onaj konvoj u ?itluku o kojem smo govorili. Njih ne interesira globalna politika ona ho?e svoje dijete i ne vide ništa drugo osim toga, što je sasvim razumljivo.

Praljak je ponudio kao dokaz cijeli niz dokumenata iz kojih se kako kaže sve kristalno jasno vidi. Te na pitanje predsjedavaju?eg suca koji kaže da tu postoje dokumenti iz 7, 8 mjeseca 93... pa ?ak i iz prvog mjeseca 94 godine, Praljak je odgovorio: Mi nažalost nemamo vremena pro?i sve ove dokumente, moja tvrdnja je jasna bez prestanka 92, 93, 94, 95 (slali oružje) s malim poteško?ama 92 i sredinom 93 ali smo to premoš?ivali švercom, tad je bilo poteško?a ali nije prestalo ulaziti oružje za A-BIH.
Sudac Antonetti: U nekim dokumentima sam vidio da se dostavljalo gorivo za tenkove što zna?i da je A-BIH imala tenkove?
Praljak: A-BIH je imala dosta tenkova, jedan tenk iz Jablanice smo im dali i mi kad su htjeli oslobodit Sarajevo... slali smo im i repro materijal za proizvodnju nekih ?ahura, pa materijal za proizvodnju baruta....

Sudac Trechsel: Postavio bih vam pitanje u vezi s dokumentom kojeg smo upravo sad vidjeli to je izvješ?e o radu kriznoga štaba za BIH Split. Ja sam mislio da je Split u Hrvatskoj, sada da li je to neki drugi Split. I kako to da se spominje krizni štab BIH ili za BIH u Hrvatskoj, može te li vi to gospodine Praljak objasniti?
Praljak: Mogu ?asni su?e, to je upravo ono o ?emu ja cijelo vrijeme govorim. Ne samo u Splitu, takvih je kriznih štabova BIH u Hrvatskoj bilo sigurno više od 10, i u Rijeci i u Zagrebu, Sisku... Hrvatska je u svakom pogledu, na svakoj razini vlasti, na svakoj razini vojske pružala svekoliku pomo? za obranu BIH, to je jedno od tih izvješ?a koje kaže i nov?ano i poduze?ima i skladišta su se stavljala na raspolaganje i ljudi su se prikupljali...

Sudac Trechsel: Još uvijek sam zbunjen, ja sam stekao dojam da je u BIH kad se pojavio krizni štab da bi on preuzeo funkcije op?inske vlasti, zbog toga što je došlo do neposredne opasnosti, ja pretpostavljam da izraz krizni štab u Hrvatskim gradovima nema isto zna?enje nego da se radi o ne?em poput udruge prijatelja BIH, jesam li u krivu?
Praljak: Djelomi?no da i djelomi?no ne ?asni su?e, isto ovo su radili i krizni štabovi u BIH to zna?i da kad se država opsadom Sarajeva i komunikacijama raspala, da bi se uop?e nekoga poslalo da iza?u na crtu da brane nešto, morali ste prikupit ljude, odnekud nabavit oružje. Iste ove stvari su radili krizni štabovi u BIH... Nisu to samo bili grupa prijatelja koja se sastaje, to su bile registrirane, od RH priznata institucija.
Sudac Antonetti: Ja mislim da prva re?enica ovog dokumenta objašnjava tu piše krizni štab za BIH Split osnovan je u okviru ogranka SDA Hrvatske. Ako ja dobro razumijem SDA je imao neku svoju ispostavu u Hrvatskoj. Da li je po vama SDA imao svoje ogranke u Hrvatskoj.
Praljak: ?asni su?e malo je druga?ije, SDA Hrvatske bila je samostalna stranka u Hrvatskoj koja je sljedila politiku SDA BIH, a to je bila registrirana stranka u Hrvatskoj kao što je i HDZ BIH imao ista programska na?ela kao HDZ Hrvatske ali je bio samostalna stranka u BIH.

Sudac Antonetti: Na drugoj stranici kaže se da ima 2000 dobrovoljaca i da su oni preko kriznoga štaba odaslani u OS-BIH i HVO kada se ?ita ta re?enica stje?e se da je taj krizni štab imao dobrovoljce i da ih je sam donosio odluke o slanju dalje. Što bi moglo navesti na pomisao da su oni ljudi koji su se nalazili u Splitu da je za njih HVO ili A-BIH bile dvije ili jedna vojska ali zajedni?ki cilj bio je neprijatelj odnosno Srpske snage. Da li to tako funkcioniralo kako proizlazi iz tog dokumenta?
Praljak: To?no tako ?asni su?e Antonetti vidite dalje da su se ti ljudi prijavili u Puli, Rijeci, Zadru... i kad su se oni skupili onda se skupila ekipa koja bi rekla mi smo iz okolice Mostara i mi bi tamo, druga ekipa bi rekla mi bi u Tomislavgrad itd. Dakle ta ekipa bi se tu skupila i zatim preba?ena tamo gdje bi htjeli oti?i u A-BIH ili HVO. I do ovog trenutka ih je otišlo 2000.

Sudac Antonetti: Izgleda da bi muslimani koji su živjeli u Hrvatskoj htjeli se vratiti u BIH tako što bi se prijavili kao dragovoljci. Ako se dragovoljci dragovoljno javljaju da li bi to po vama moglo imati nekakvog psihološkog u?inka na Hrvate koji bi onda rekli ako muslimani idu u BIH zašto ne bismo i mi Hrvati iz BIH tako?er bili dragovoljci, da li je jedna stvar vukla drugu?
Praljak: U ovom trenutku ne ?asni su?e, osje?aj zajedni?ke borbe je bio potpun, tako da nije bilo takvih razmišljanja da ako odu muslimani da idu Hrvati. To je bio dragovoljno prema osje?aju da je neki ?lan Hrvata ili muslimana osje?ao poriv da ode braniti odakle je on potekao.

Sudac Antonetti: ...Da li su doga?aji u Prozoru imali utjecaj na ponašanje tih budu?ih dragooljaca?
Praljak: Možda je imalo utjecaja na odre?enog pojedinca ali ne u globalu... Još u ovom dokumentu vidimo da su svi dobrovoljci, ostali na platnom spisku poduze?a (nabrojio je nekoliko poduze?a) u kojima su radili i da su njihov pla?e odlazile obiteljima.

Sudac Antonetti: Vi ste bili u Prozoru. Da li ste tamo otišli na vlastitu inicijativu, jer ste rekli dogodio se incident pa idem smiriti situaciju, ili je gospodin Tu?man bio taj koji vam je rekao da se tamo dogodio incident i da to treba i?i srediti?
Praljak: Postoje dva doga?aja jedan je što se ti?e Prozora a drugi je što se ti?e Uskoplja, oba puta prije odlaska dolje ja sam bi kod predsjednika Franje Tu?mana. Na jednom od tih sastanaka bio je prisutan gospodin Alija Izetbegovi?. Oba puta sam ja zamoljen da ja odem i pokušam smiriti situaciju, oba puta. Na jednom od ta dva puta Tu?man je rekao sljede?e „Slobodane odi gore ne?emo rat sa muslimana odite gore“ ja sam poslušao, to nije bila zapovijed ve? zamolba.

Pintar (Praljkova odvjetnica): Da li je rad SDA bio zabranjen tijekom 93. i 94. odnosno sukoba izme?u A-BIH i HVO-a?
Praljak: Ne, nikad.

Pintar: Zašto su Tu?man i Izetbegovi? tražili da vi idete tamo ?
Praljak: Ja sam bio zapovjednik na teritoriju JI Hercegovine, i svjedoci ovdje su potvrdili da su u mene imali povjerenje i predstavnici i jednog i drugog naroda. Ja sam posao obavljao maksimalno korektno, i sve dok mi na vrat nisu natovarili most cijenili su me i zapovjednici jedne i druge vojske, a to ?ete vidjeti i u Travniku, to su posvjedo?ili i muslimani koji su ovdje svjedo?ili.

Pintar: Što možete re?i o obi?nim centrima A-BIH u Hrvatskoj?
Praljak: U Zagrebu je to bilo u Borongaju, Sveto Šimunskoj, na Sljemenu, sve skupa ima ovdje ih 12, ja sam pobrojio samo najvažnije, bilo ih je još.
Praljak je spomenuo Handžar diviziji koja se borila u BIH a koja je prikupljena i obu?ena u RH, zatim o obuci pilota BIH u RH, gdje su se naj?eš?e obu?avali ljudi za upravljanje helikopterima.

Sudac Antonetti: Generale, ja sam vidio ovaj dokument, dok sam ?itao vaš podnesak i o njemu govorite o me?unarodnom oružanom sukobu, koliko vi znate kada se radi o povijesti oružanih sukoba. Ako imamo država A i državu B, ako država A obu?ava svoje pilote u državi B, dali se ve? desila takva situacija kao npr. kad bi danas u Afganistanu NATO obu?avao talibanske pilote ili vojnike imate li primjere za to?

Praljak: ?asni su?e, ja sam ve? rekao i ostajem kod toga pa neka me netko od vojnih stru?njaka demantira. Onako kako se ponašala RH prema A-BIH i muslimanima i prije i dok su po?eli neki sukobi a nastavila se politika kao da se ništa tamo ne doga?a nije nikad zabilježeno u povijesti, nema u povijesti ni jednog sli?nog primjera. Da bi se jedna država ovako ponašala prema drugoj državi, prema muslimanima i onda, kako sam to precizno rekao, kad su ti ljudi napali. Zamislite da Kana?ani (koji su došli iz Engleske) napadne Francuze u Quebecu, a Francuska naoružava i pomaže te Kana?ane koji napadaju Francuze u Quebecu. To naprosto nikad nigdje nije bilo. Ovdje je sve suprotno vojnoj logici, nema primjera, nazovite vaše generale i tužiteljstvo neka kaže da je postojalo nešto sli?no. I onda kaže da smo mi u glavama i u izvršenju bili UZP ja naravno kažem to je apsurdno.

Sudac Trechsel: Možete li nam re?i gdje je to A-BIH napala HVO avionima?
Praljak: Pa ja i nisam rekao da je A-BIH napala HVO avionima, ali je imala helikoptere iz kojih je bacala eksplozivne naprave, a i prevozila je svoje postrojbe u operaciji Neretva 93 što ?u to?no pokazat kasnije, i postrojbe je prebacivala i svoje zapovjednike.

Sudac Antonetti: Da li se tim helikopterima prebacivalo i vojnike A-BIH u Hrvatske bolnice?
Praljak: (vjerojatno misli na helikoptere u posjedu HVO-a) Nikad se nije gledala tko je ranjen, puno više je bilo ranjenika A-BIH nego HVO jer je A-BIH imala više vojnika. Kasnije ?emo vidjeti da je ta brojka oko 10 000.
Sudac Antonetti: Rekli ste da niste radili razliku izme?u ranjenika. Da li je ukoliko su vojnici A-BIH ranjeni od strane HVO da li je logi?no ako se radi o me?unarodnom oružanom sukobu da li bi bilo logi?no da zemlja A prevozi na svoj teritorij ljude iz zemlje B s kojom se nalazi u oružanom sukobu, što vi kažete na to?
Praljak: Ratna doktrina koja se razvijala tokom vremena tražila je da municija kojom se onesposobljava protivnika bude takva da bude mnogo više ranjenih nego ubijenih, jer se smatralo da ranjeni vojnik puno više šteti protivni?koj vojsci od mrtvog vojnika, treba ga odnosit sa bojišta, njegovo je lije?enje skupo. HVO nikada kako god da je bio ranjen pripadnik A-BIH ako smo mogli, a vidjeli ste i u Mostaru koliko smo puta prihvatila i tražili da nam daju ranjenike da ?emo ih zbrinuti ako im tamo nije dobro. Vidjeli ste svjedo?enje ljudi iz Španjolskog bataljuna, ?ak sam isposlovao da neki dobiju Hrvatsko državljanstvo (obitelj Silajdži?) kako bi na teret socijalnog osiguranja RH da bi bili preba?eni u Švicarsku, a sudac Trechsel zna (jer je Švicarac) koliko to košta. Nikad nismo napravili razliku, ve? smo se trudili da ranjenik A-BIH bude zbrinut... Ja o tome do optužnice nikad nisam javno govorio mene je stid o tome govoriti.

Pintar: O logisti?kim centrima BIH i Hrvatskoj.
Praljak: ... Dakle po?eo je rat 93., a ta vojska s kojom se mi sukobljavamo imenuje svoje ?lanove i to štab. Ja o tome ne mogu ništa više re?i jer mislim da je to kristalno jasno kakva je bila politika RH... Kaže da ?e biti reguliran boravak lica u odjelu u skladu sa propisima RH. Da baš propisi RH dopuštaju da bi neka vojska iz druge države na njenoj teritoriju imala logisti?ke baze nema takvog zakona to je besmislica, to je ono što ja kažem s punim pravom jer smo im mi to dali doživljavaju Hrvatsku kao produžetak svoje države. Od ovih imena samo je pod brojem 6 Branka Vucak nije muslimanka svi ostali drugi jesu.

Praljak je pokazao niz primjera u kojima se vidi da se iz stranih zemalja, naj?eš?e islamskih stizala ogromna pomo? muslimanima. Obrana je ovim dokumentima pokazala da Alija Izetbegovi? nije predstavljao cijelu BIH ve? samo muslimane jer ništa od tih silnih sredstava nije otišla HVO iako su se borili protiv istog neprijatelja.

Naveli su i kako su brojne humanitarne organizacije bile špijunske organizacije, te da je oko 5000 mudžahedina ušlo u BIH posjeduju?i humanitarne iskaznice.

Pokazali su i dokumente kako se pomagalo BIH preko luke Plo?e, od hrane, dizel goriva koje je išlo A-BIH i koje se koristilo za tenkove, helikoptere i sli?no. Pokazan je i transkript sa sjednice predsjedništva BIH iz 10 mjeseca 92., u kojoj se vidi da jedan gospodin prekida sjednicu sa konstatacijom da je u Luku Split stigla velika koli?ina nafte namijenjena BIH.

(14.05.2009.) Pintar: O lije?enju vojnika A-BIH u bolnicama u RH?
Praljak: Osim ovih dokumenata ja ovo znam i iz prve ruke jer je i moj odio u ministarstvu obrane imao posla s tim. Bio sam upu?en i o tome što se radi i u HZ H-B. U Splitu su bile i Firule i Križine i Toplice, u Zagrebu je bilo desetak bolnica, zatim u Metkovi?u, Vinkovcima, SB, u Krapini, u Varaždinu, ovo je samo dio onoga. Ja znam da su ovi podaci od preko 10 000 ljudi koji su i popisani ovdje a lije?ili su se u Hrvatskoj a bili su u BIH i pretežito su muslimani. Iz svojih osobnih saznanja znam da kad sam otišao od tamo 93., 94., 95. Ja sam redovito odlazio u posjet ranjenicima u Zagrebu i muslimanima i Hrvatima... Ove karte iz knjige su napravljene na osnovu ?injenica.

Sudac Antonetti: Gospodine generale mi smo maloprije vidjeli jednu zemljopisnu kartu na kojima je bilo osam bolnica koje su primale ranjenike, u vašim dokumentima vi kažete da su ti ranjenici mogli biti i civili i vojnici A-BIH. Recimo uzmimo jednog pripadnika A-BIH koji je ranjen i kojega se prebaci u neku bolnicu recimo u Splitu, taj ranjenik ?e dobiti lije?ni?ku njegu, biti ?e operiran itd. Kažite mi sljede?e, kada se ta osoba na?e u bolnici da li se ona smatra ratnim zarobljenikom i dali se on nalazi pod nekakvim nadzorom 24 sata, ili je taj ?ovjek pomiješan sa civilima te kad se oporavi kaže mu se sad možete i?i? Kako se to doga?alo?
Praljak: To?no tako kako ste vi u zadnjem djelu rekli nikakove razlike nije bilo izme?u ranjenika, nije bilo nikakve kontrole. Kada je lije?enje završeno taj je ?ovjek bio je slobodan oti?i gdje ga je volja i nije ništa pla?ao za lije?enje.

Sudac Antonetti: Kažite mi sljede?e, po vašem mišljenju kada ste u sukobu s nekim protivnikom, kada se vojnici te vojske zarobe kada se tim vojnicima daje neka njega da li se oni stavljaju pod nadzor ili ne?
Praljak: Po mojim spoznajama iz onoga što sam ja saznavao ?itaju?i knjige ranjenici protivni?ke vojske stavljaju se u posebne jedince i smatraju se ratnim zarobljenicima.
Antonetti je bio iznena?en sa ?injenicom da su muslimani koji su se lije?ili u Hrvatskoj mogli, nakon završenja lije?enja, slobodno vratiti vlastite postrojbe.

Praljak: Dakle ja tvrdim na osnovu onoga što sam znao tijekom rata i što znam danas da je broj ranjenika dominantno muslimanske nacionalnosti sa imenima i prezimenima prema podacima koje sam ja uspio skupiti, tako da vjerojatno nisu svi, iznosi 10 623 osobe. Te osobe su ranjene na teritoriju BIH, prevezeni su preko onoga što se zove HZ H-B u toj ogromnom poslu su sudjelovali svi koji su predstavljali neku vlast a posebice je to radio sanitet odjel obrane i glavni stožer. Koliko je puta automobil morao voziti koliko bi puta helikopter morao poletjeti, otkud novci za benzin o tome bi se moglo pri?at satima. Ja tvrdim da su podaci to?ni i nikad se nije napravila nikakva razlika.
Praljak je pokazao i podatke koliko je puta iz Splitske bolnice kojem gradu otišla pomo? u lijekovima i sli?no. Te kaže da u slanju toga nema nikakve Herceg Bosne niti ima ikakve Banovine da su ti lijekovi išli znatno više za potrebe muslimana i A-BIH nego za potrebe HVO-a.

Praljak: Da su ti ljudi shvatili kakvog su prijatelja u RH imali nikad do rata izme?u Hrvata i muslimana ne bi došlo odnosno ne bi bilo njihove agresije na nas.

Praljak je pokazao i dokument u kojem se vidi da udaljavanje Bošnjaka sa podru?ja RH nije bilo zbog radnji Hrvatskih vlasti ve? zbog djelovanja UNHCER-a, koje je kako Praljak kaže potpuno nejasno. Kaže i da je UNHCER zbog logi?no neshvatljivih razloga ometao povratak izbjeglica. Govori da je UNHCER širio paniku i lagao tvrdnjama da ?e izgubiti status izbjeglice u Hrvatskoj.
Praljak: Status izbjeglice mogao se izgubiti samo ako je veleposlanstvo BIH, odnosno njihovi organi supotpisali da se izbjeglica može vratiti u BIH i da je tamo sigurna, samo tada je to RH mogla i ina?e ne, i nikad to nije radila... Ako se govori o Udruženom zlo?ina?kom pothvatu onda se to odnosi na UNHCER a ne na Hrvatsku, jer šire lažne informacije govori profutoro, govori o ne?emu ?ega nema, i organizira konvoje i odvla?i ih negdje dalje ne Hrvatska ve? UNHCER.

Na pitanje suca Antonetti-a zašto je to UNHACER radio, Praljak odgovara da može samo spekulirati, ali te spekulacije ne može dokazat a to je da se htjela ocrniti tu zemlju, da su se igrale razno razne špijunske igre.

Sudac Antonetti: Rekli ste da ima 200 000 muslimana koji se nikad nisu vratili u RS... Kada neki musliman do?e na granicu BIH uz pomo? UNHCER-a pa ?ak ima dokument koji mu omogu?uje izlazak, naprimjer u Švedsku. Kako napraviti razliku izme?u muslimana koji odlaze zbog Srba, i muslimana koji odlaze zbog HVO-a?
Praljak: Što se ti?e Hrvatske nikada nije pravljena razlika odakle tko i zašto dolazi. To pitanje se nije postavljalo. Oni su najprije bili smješteni jedan od centara u Hrvatskoj, zatim su emisari po?eli govoriti bolje vam je da odete ne?ete se mo?i vratiti, tamo se puca, naravno da su i neki ljudi htjeli oti?i. Hrvatska tu nije mogla ništa ali se bunila BIH jer je znala da što ti ljudi dalje odu manje ?e se vratiti.

Pintar: Eksteritorijalno školovanje u?enika BIH u RH.

Praljak: U ovim školama nisu išli Hrvati iz BIH ove škole su napravljene samo da bi Bošnja?ki u?enici iz BIH mogli, ako ho?e, imati posebnu nastavu tako organiziranu da u?e povijest svoje zemlje, književnike svoje zemlje, jezik. Prvi put se naziv Bošnja?ki jezik ne upotrebljava u BIH nego se prvi put uvodi u RH kao pravo naroda da izabere jezik... Ovo školstvo su tražili neki u?enici što su i dobili. Ta sredstva su se iz prora?una RH odvajala za ovo.

Sudac Trechsel: U vezi sa ovim školama što da pretpostavimo. jedna mogu?nost je da je postojala posebna zgrada gdje je pisalo škola za Bošnjake ili je u sklopu redovnih škola postojalo nastavni program tako da su održavani sati iz povijesti, jezik, književnosti, da li se radilo o prvom, o drugom ili o ne?emu sasvim tre?em.
Praljak: O oba rješenja (ovisno o broju ljudi).

Pintar: Pomo? RH enklavi Biha? tokom rata.
Praljak: Mogu re?i da je neprekidno od 92. godine do operacije koja je vo?ena za sprje?avanje propasti Biha?a, jer mu je prijetilo ono što se dogodilo Srebrenici. Tada je RH dobila zeleno svjetlo MZ da zajedno s A-BIH i HVO-om ide u ofenzivu, sve dok odlukom Amerikanaca nismo zaustavljeni (dolazak pred Banja Luku) sve to vrijeme pomo? Biha?u je bila u svemu. Da nije bilo intervencije HV-a doživio bi sudbinu Srebrenice, a ne bi mogao ni opstat bez intenzivne i snažne pomo?i RH.

Pintar: Pomo? u sportu.
Praljak: Tadašnji predsjednik HOO sadašnji stalni ?lan MOO Antun Vrdoljak, filmski režiser tako da ga dosta dugo poznajem... Hrvatski su sportaši zbog njegovog dobrog poznanstva sa gospodinom Samaranom uspjeli biti pozvani u Barcelonu 92. godine, a s njima zajedno u istom zrakoplovu išli su i sportaši BIH. Oni su se na trošak RH spremali u Istri. Dakle jedan visoki državni funkcioner je to organizirao i to pomagao. Tvrdim da je to važno jer ako postoji želja da se jedna država razbije i uzme njen komad, onda svakako ne?e se ona prezentirati kao država na takvoj jednoj manifestaciji. Tako?er su se protivili ministri financija jer je to bio velik novac za Hrvatsku, ali F.Tu?man je to presjekao i rekao neka idu obje delegacije jer je to tamo važno. Drugi dokument se odnosi na 93. godinu i MI u Francuskoj, ista je pri?a ide se istim zrakoplovom, sportaši BIH treniraju u Istri... Tim ?inom RH kaže da je 93. godine BIH mediteranska zemlja. Ima nešto malo mora i mediteranska je zemlja. Da postoji neki plan da se Neum ili Hercegovina želi odcjepiti ne bi se vodila na manifestaciju gdje se pokazuje da je ona država i da ima izlaz na more... Izjavu, koja je i predo?ena ovdje je dao i gospodin Antun Vrdoljak pa se ona može pro?itati... Ista ovakva suradnja je bila i u domeni kulture.

(03.06.2009.) Sudac Antonetti: Hrvatska je omogu?ila obuku za A-BIH, od logisti?kih baza A-BIH u Hrvatskoj da su tu zapravo vodilo održavanje opreme za postrojbe A-BIH. Ako postoji UZP u kojem su gospodin Tu?man gospodin Šušak gospodin Bobetko... taj UZP ima za cilj pripojenje jednog dijela Hercegovine da se o?isti odre?eno stanovništvo, da li je onda logi?no da se omogu?i održavanje opreme onih koje se želi o?istiti i ukloniti kako bi Hrvati u Hercegovini bili ve?insko stanovništvo?

Praljak: To je u nebo vapiju?a nelogi?nost, to je do nebeskog krika neshvatljivo. Hrvati su u Hercegovini 90 % ve?ina, ne može ih više biti nego što ih ima. I tvrdim Vam ?asni su?e Trechsel i ostali ?asni suci, da je ovo situacija, da se ovako nešto doga?a Francuzima, 50 milijuna Francuza bi se s grohotom smijalo na ovakvu optužnicu, da ga naoružavate, naftom i svime i izbjeglice i ranjenike i da je to onda udruženi zlo?ina?ki poduhvat, u moju glavu to ne može stati, toga nema u povijesti. Ali evo mi smo mali narod i slab sam pa se onda može izvoditi i nevjerojatne alogi?ne akrobacije!

Mislim da je iz ovog moga dnevnika vidljivo dosta toga, onome tko želi vidjeti.
A to što ove ?injenice ne odgovaraju proizvedenim lažima, nije me briga. To je ili ?e postati problem onih koji su lagali, koji su govorili neistine, koji su šutjeli! (Slobodan Praljak)

Ovo nije autenti?an transkript, ponekad sam zbog brzine govora propuštao neke dijelove, a ponekad sam formulirao odre?ene re?enice, no kontekst se nije promijenio.

Komentari

Što duža priča...

...to deblja laž. Šta može drugo udbaš sin udbaša, nego na jednu laž nakalemiti još veću laž. Zavjere nebi ni bile zavjere, da istina o njima nije dobro sakrivena. Zato postoje oni neugodni u masi podobnih i pravovjernih, koji prepoznaju i znaju slijediti tanko svjetlo istine u gomilama nabacanih laži i obmana.

Tko je glasao

Istinoljube, svaka cast.

Istinoljube, svaka cast. Skupio si skoro sve sto se govorilo o naoruzavanju A BiH od strane RH. Na sudjenju Praljku.

Praljak je zakon, samo sto je citava ova prica prilicno nadrealna, nerazumljiva.....vidi se da sucima ne ide u glavu kako je moguce takvo ponasanje jedna drzave prema drugoj, a kao ratuju jedni protiv drugih pripadnici njihovih naroda.

Ja se nadam da ce se doznati istina o ratu u BiH do kraja, ali nece se moci doznati bez otkrivanja arhiva i dokumenata stranih drzava.

Tko je glasao

U vezi nekoliko komentara

U vezi nekoliko komentara ispod:

- Pobjednik predsjedničkih izbora nema više nikakvog utjecaj na ovaj sud, niti može više svoje "istine" prodavati tom sudu jer su procesi naprosto gotovi i ovaj i onaj Gotovini završavaju sredinom ove godine. Tako da sam stava da je svejedno tko će biti predsjednik za ove procese, šteta je napravljena sada treba spašavat ono što se spasiti da.

- Što se tiče Mesićeva svjedočenja ne bi ništa drugo rekao osim da neke njegove izjave, koje su o citirane u nekoliko presuda, demantiraju zakoni fizike.

- Što se tiče poteza MZ, stava sam da je upravo međunarodna zajednica kriva za sva sranja koja su se događala u ovom ratu a poglavito u BIH, a ne ni Tuđman ni Šušak ni nacionalisti i ne znam već tko sve ne. Da su kao što je bilo predlagano stavili između svih republika svoje postrojbe intenzitet tog rata bi bio puno manji, po mojoj procjeni taj rat bi završio najkasnije početkom 93. godine, i bilo bi desetke puta manje žrtava. Ali oni su vjerovali Miloševiću, oko čega danas postoji čitav niz dokaza i svjedoka, uveli embargo na oružje čime su de facto Miloševiću omogućili da napravi sve ono što je i napravio.

Zašto se ova tema oko uloge MZ ne može ili ne smije otvoriti ne znam. Ali iz onoga što se može čuti po raznim suđenjima, to što je MZ radila tamo je naprosto gadljivo. Recimo svjedoci su u slučajevima Blaškić i Kordić govorili, a za što postoje i dokazi, da je u srednjoj Bosni snage MZ pucale malo po Hrvatima, malo po muslimanima. Postoje dokazi i tome da kad god su se snage MZ pojavljivale na ulicama sukobi su prestajali, dakle da su predstavnici MZ htjeli zaustavit taj rat i te sukobe oni su to mogli bez problema.

Praljak je na suđenju u dokaze uveo knjigu jednog Britanskog profesora Simmsa, knjiga se zove "Najveća sramota" i dobro progovara o onome što su te snage tamo sve radile.

- Što se tiče generala Praljka to je jedan visoko moralan i odgovoran čovjek koji je radio sve da do zločina ne dođe a što svjedoče brojni i muslimani i Srbi. Ovdje ima cijeli niz izjava o tome što je sve general Praljak morao raditi kako bi zaustavio razne vrste zločina, i sa čime se sve morao bakčati. Često se pri tome morao ponašati kao luđak, jer jedini način da bi se spriječilo luđake da rade zločine je bio to da budeš luđi od njih. takvo njegovo ponašanje je dosta puta izgledalo šizofreno kao što govori rush, ali naprosto je to bio jedini način da se u takvom kaotičnom stanju, u tako neorganiziranoj vojsci uvede kakav takav red.

- Što se tiče Blaža Kraljevića to je jedna jako komplicirana priča, koju ja i danas u potpunosti ne razumijem. Kraljević je u prvom redu bio jedan sjajan političar, koji je otišao u emigraciju i tamo postao jedan od najistaknutijih političara koji se borio protiv Jugoslavije a što je najvažnije za demokraciju a ne za neki fašizam i što ja znam što ne. Tamo je sigurno dosta proučavao Hrvatsku povijest, koju je i dobro poznavao. Ali povratkom na ove prostore mislim da nije baš najbolje razumio stanje koje se tu događalo, odnosno bio je prema nekim stvarima previše idealist, što je mislim omogućilo nekim ljudima da ga iskoriste za neke svoje ciljeve, a što ga je po mom mišljenju stajalo glave.

-Što se tiče HOS-a, tu je su nastajali odrađeni problemi. Praljku se nije sviđalo postojanje dvije vojske, odnosno kad je već tako nešto postojalo želio je da bude zajedničko zapovjedništvo, jer kad ne znaš tko pije a tko plača onda nastaju brojni problemi. Primjerice neki vojnik u HOS-u napravi neku glupost, bude od tamo istjeran ta zatim dođe u HVO, i obratno. Što se nije moglo kontrolirati, i mnogome je smanjivalo disciplinu, vojnicu su mogli ucjenjivat, ne izvršavat zapovjedi i što već ne, što sigurno dovodi i do zločina ali i do slabije vojne spreme. Koliko se sjećam Praljak je svjedočio da je u Čapljini imao odličan odnos s HOS-om, da su sve zapovjedi izvršavali, i da su dole bili sjajni momci u tom HOS-u. Dakle o tome kako su se pojedine bojne HOS-a ponašale ovisilo je i o njihovim zapovjednicima, njihovom spremnošću na suradnju, njihovim profesionalizmom itd.

Tko je glasao

ono da su pisali i govorili

ono da su pisali i govorili samo ono sto je od njih zahtijevala britanska vlada (indirektno preko KOS-ovaca u armiji BiH i ostalih) je cinjenica, samo nazalost i nas "vrli" aktualni precjednik, zajedno sa svojom svitom, ne cini drugacije...
zamislite, biti tajni svjedok na medjunarodnom sudu u haagu (citaj MI6), svjedok tuziteljstva, na procesu protiv drzave (jer i sudjenje hrvackim casnicima iz BiH je sudjenje drzavi hrvackoj) kojoj si precjednik! VELEIZDAJA je blaga osuda tog cina, a to je samo djelic od onoga koliko je taj imbecil u zadnjih 10 godina NAMJERNO I PLANSKI radio protiv hrvatske! u pol beograda se ispricavati srbiji i srbima za "genocid", a oni koji su operativno zapovijedali napadima na vukovar i okolicu, poslije pada vukovara i masakrom na ovcari, jakobovcu, velepromet i dr. bivaju oslobodjeni krivnje, jer kako ce britanci osuditi nekoga od svojih "saveznika", mos si mislit...
ako danas od 2 losa kandidata pobijedi josipovic, bojim se da ce on nastaviti mesicevim stopama, forsi biti jos i gori, jer je mladji pa se mora i "dokazati"! a ako pobijedi ovaj drugi, onda, boze nas sacuvaj...

Kitz

Tko je glasao

Kitz i ti sada totalno

Kitz i ti sada totalno pretjeruješ , nemoj biti preekstreman , Mesić je imao loših poteza ohoho ali vjeruj sigurno manje nego neki drugi u tadašnjem vrhu države i danas... Po meni nije veleizdajnik , samo nije ni trebao ići u Haag (neću ulaziti u to da li je govorio istinu ili ne...)

A evo ja ću ti pomoći ako pobijedi Bandić i HDZ malo krene u ekstremizam mogli bi imati Meksiko u Hrvatskoj , pa će mafijaši odrezati glavu nekom novinaru i staviti je na loptu te napucavati za primjer svima... ZAto biram Josipovića pa neka i bude Mesić broj 2 ... sigurno bolje od budale koja ne zna ni jednog stranog diplomata, kojemu su uzdanice križ, molitvenik i Crkva , a da tu vjeru nikako ne prakticira nego krši gotovo sve božje zapovijedi stalno...

Nije bit vjere staviti ko neki mafijaš križ veličine glave na prsa nego nositi taj križ, nije bit darivati Crkvu novcima i darovima, nego darivati ljude svojim radom , a meni neko ko agnostik (Josipović...) uopće ne smeta , čak štoviše u zadnje vrijeme meni je poljuljan stav prema Crkvi kao pravednoj instituciji...

Justice for all !

Tko je glasao

Ako za koga mozemo reci da

Ako za koga mozemo reci da jabuka ne pada daleko od stabla, onda je to Praljak. Kakav otac-takav sin, ili josh malo gori! U svakom sluchaju tip je schisofrenik!

Tko je glasao

Možda je to i točno, al'

Možda je to i točno, al' "argumentacija" je za Bogu plakati.

Tko je glasao

A o ovome se da diskutirati

A o ovome se da diskutirati jako puno . Po meni Praljak nije luđak ni manijak , ni lopov kakav je npr. bio Boban i kompanija...

Čista je laž da je Tuđman želio podijeliti BiH i uništiti je. Pa zašto bi je onda prvo priznavao i naoružavao... Greška je bila ogromna privrženost Šuška i kompanije tom kraju... , koji su imali ruke u pekmezu, a da Franjo o tome pravo nije puno znao. Dogovori jesu postojali da se ne zavaravamo ali sigurno ne dogovori o nekakvim Republikama i pripajanjima državama , nego o zaštiti naroda ...

Sukob je počeo zbog raznih vezanih gluposti : muljanja nekih "velikih" Hrvata sa Srbima tj . poslovanja..., ubojstava koji su se vezali na takve stvari i osobna razračunavanja , do dovođenja i puštanja u redove Armije BiH mudžahedina i raznih vjerskih manijaka, totalne izgubljenosti vodstva Bošnjaka - muslimana koji su živjeli u nekom drugom svijetu... (smatrali valjda u to vrijeme da je Balkan nešto ko područje Čehoslovačke te će se sve riješiti mirnim putem...)

Pošto ne znam sve činjenice , niti sam proučio priče sa dvije (pa čak i tri - Srbi...) strane neću pisati jer bi bilo glupavo optuživati nekoga i pisati ovdje.

Volio bi više čuti o Blažu Kraljeviću ta priča je jako zanimljiva... ubili su ga oni koji su izravno sa hrvatske strane krivi za sukob sa Bošnjacima - muslimana i trebalo bi im se suditi... Malo tko zna da je on bio sudionik legendarne Bugojanske skupine koju su isto tako ubijali Hrvati (ne Srbi , već danas "veliki" Hrvati...), a spriječen je od strane australijske tajne policije da se ubaci na područje bivše države... Uglavnom čudan lik malo meni ekstreman , ali kako svi kažu imao je ogromne zasluge za odbranu Mostara...

Justice for all !

Tko je glasao

Slažem se. Ako se dobro

Slažem se. Ako se dobro sjećam, bosansko-hrvatski sukob je u BIH ozbiljno krenuo kad su tamo stigli Englezi kao "promatrači" ili što su već bili. Nije da bi oni uspjeli da nije bilo potencijala, ali da su probleme digli za nekoliko redova veličine, jesu.
Dotična bratija je ionako stvorila najmanje pola svjetskih žarišta problema. Pa što bi kod nas bilo drugačije? Nije da sad tu više možemo nešto puno napravit, al' treba znat za ubuduće.

Tko je glasao

Slava pok. Vitezu, Generalu

Slava pok. Vitezu, Generalu Blažu Kraljeviću,
HOS (legalna Vojska u RH i u BiH)

Neka mu je lahka i laka ta naša crna zemlja.

Istina je bolna ali je jedina.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci